Základní údaje

Sídlo

od 21.11.2011 Statenice, Za Kovárnou 347, okres Praha-západ, PSČ 25262

Historické adresy

27.8.1999 - 21.11.2011 Statenice 55, okres Praha-západ, PSČ 25262

25792377

DIČ

Není plátce DPH

27.8.1999 - 15.12.2012

CZ25792377

Datum vzniku

27. srpna 1999

Datová schránka

d8efdar

Historické názvy

27.8.1999 - 15.6.2009

ALGON PLUS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6079

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.6.2010

2 001 280 Kč

Historické jmění

22.6.2005 - 7.6.2010

118 000 000 Kč

15.3.2004 - 22.6.2005

82 000 000 Kč

10.6.2003 - 15.3.2004

50 000 000 Kč

27.8.1999 - 10.6.2003

30 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 035776PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 3) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 14.3.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Chebská 113/108, 360 06, Karlovy Vary - Dvory

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. června 2009 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 27.4.2009 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.5.2009 a jmenován likvidátor.
  • 27. února 2009 : " Valná hromada rozhoduje o sníření základního kapitálu společnosti, za těchto podmínek:a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídajícísníže " Valná hromada rozhoduje o sníření základního kapitálu společnosti, za těchto podmínek:a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídajícísníže...ní základního kapitálu:důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má přbytek vlastních zdrojů, které nepřinášejí akcionářům odpovídající výnosnost: částka , o níž bude základní kapitál snížen, bude vyplacena akcionářům,b) rozsah snížení základního kapitálu:dosavadní výše základního kapitálu 118.000.000,- Kč ( jedno sto osmnáct milionů korun českých) se snižuje o částku ve výši 115.998.720,- Kč ( jedno sto patnáct milionů devět set devadesát osm tisíc sedm set dvacet korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.001.280,-Kč (dva miliony jeden tisíc dvě stě osmdesát korun českých),c) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak že:- dosavadní jmenovitá hodnota všech 40 ( čtyřiceti) kusů akcií, která nyní činí 750.000,- Kč ( sedm set padesát tisíc korun českych) bude snížena o částku 737.280,- Kč ( sedm set třicet sedm tisíc dvě stě osmdesát korun českých) na částku 12.720,- Kč ( dvanáct tisíc sedm set dvacet korun českých),- dosavadní jmenovitá hodnota všech 88 (osmdesáti osmi) kusů akcií, která nyní činí 1.000.000,- Kč ( jeden milion korun českých) bude snížena o částku 983.040,- Kč ( devět set osdesát tři tisíce čtyřicet korun českých) na částku 16.960,- Kč ( šesnáct tisíc devět set šedesát korun českých),d) lhůta k předložení listinných akcií v důsledku snížení základního kapitálu a účeljejich předložení: akcie za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty musejí být společnosti předloženy ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, její počátek bude představenstvem společnosti onámen každému akcionáři písemně, přičemž tato lhůta nezačne běžet dříve, než bude rozhodnutí o snížení základního zapsáno do obchodního rejstříku,představensto je povinno akcionáře vyzvat nejpozději do 30 ( třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
  • 12. září 2008 : Dne 23.7.2008 společnosti ALGON PLUS, a.s. se sídlem Statenice 55, okres Praha-západ, PSČ 252 62, identifikační číslo 257 92 377 a ALGON, a.s., se sídlem Hostivice, Čsl. armády 19, Dne 23.7.2008 společnosti ALGON PLUS, a.s. se sídlem Statenice 55, okres Praha-západ, PSČ 252 62, identifikační číslo 257 92 377 a ALGON, a.s., se sídlem Hostivice, Čsl. armády 19,... PSČ 253 01, identifikační číslo 28420403, uzavřely dle § 476 a násl. ObchZ smlouvu o prodeji části podniku. Na základě této smlouvy společnost ALGON PLUS, a.s. prodala společnosti ALGON, a.s. část svého podniku tvořící samostatnou organizační složku, která představuje soubor všech hmotných, osobních, jakož i nehmotných složek části podnikání strany prodávající (blíže popsaných a evidovaných v oddělené účetní evidenci strany prodávající a jiných záznamech), vztahující se organizačně, majetkově a personálně k části podniku označované jako středisko "STAVBY", jež se zabývá zakládáním staveb, silničním stavitelstvím, inženýringem, výstavbou gabionových zdí, developingem a podobně, tento soubor zahrnuje věci, práva a jiné majetkové hodnoty náležející straně prodávající, které slouží či mají sloužit k provozování části podniku. Smlouva o prodeji části podniku nabyla účinnosti dne 1.8.2008. Dne 23.7.2008 společnosti ALGON PLUS, a.s. se sídlem Statenice 55, okres Praha-západ, PSČ 252 62, identifikační číslo 257 92 377 a ALGON PLUS - AUTO, a.s., IČO: 28420349, se sídlem Hostivice, Čsl. armády 19, PSČ 253 01, uzavřely dle § 476 a násl. ObchZ smlouvu o prodeji části podniku. Na základě této smlouvy společnosti ALGON PLUS, a.s. prodala společnosti ALGON PLUS - AUTO, a.s. část svého podniku tvořící samostatnou organizační složku, která představuje soubor všech hmotných, osobních, jakož i nehmotných složek části podnikání strany prodávající (blíže popsaných a evidovaných v oddělené účetní evidenci strany prodávající a jiných záznamech), vztahující se organizačně, majetkově a personálně k části podniku označované jako středisko "AUTO", jež se zabývá prodejem a servisem osobních a dodávkových vozidel značek FORD, HYUNDAI a MAZDA, a to v prostorách autosalonů v Chebu nacházejících se na adrese Cheb, Joštova 1, PSČ 350 02, a na adrese Cheb, U Hilarie 3, PSČ 350 02, v prostorách autobazaru v Chebu nacházejícího se na adrese Cheb, U Hilarie 1, PSČ 350 02, v prostorách autosalonu v Sokolově nacházejícím se na adrese Sokolov, Stará ovčárna 2146, PSČ 356 01 a v prostorách autosalonu v Karlových Varech nacházejícím se na adrese Karlovy Vary, Chebská 113, PSČ 357 61, tento soubor zahrnuje věci, práva a jiné majetkové hodnoty náležející straně prodávající, které slouží či mají sloužit k provozování části podniku. Smlouva o prodeji části podniku nabyla účinnosti dne 1.8.2008. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. května 2005 - 22. června 2005 : Valná hromada, konaná dne 12. dubna 2005, přijala toto usnesení:Valná hromada společnosti rozhoduje, že:základní kapitál společnosti ve výši 82.000.000,-- Kč (slovy: osmdesát dva m... iliónů korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 36.000.000,-- Kč (třicet šest miliónů korun českých),upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovných akcií:celkový počet upisovaných akcií činí 36 (slovy: třicet šest) kusů,jmenovitá hodnota všech nově pisovaných akcií: 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých),druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové,forma - znějící na jméno,podoba všech upisovaných akcií: listinná,žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem,c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.),d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 36 (třicet šest) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou:- akcionář pan Václav Nohejl, r.č. 490318/079, bydliště Praha 6, Bubeneč, Bubenečská 382/43, kterému bude nabídnuto k úpisu 7 (sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých),- akcionář pan Petr Študlar, r.č. 631021/0984, bydliště Cheb, č. Cheb, Boženy Němcové 2109/63, kterému bude nabídnuto k úpisu 7 (sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých),- akcionář pan Ing. Michael Nohejl, r.č. 630102/1056, bydliště Cheb, na Hradčanech 37, PSČ 350 02, kterému bude nabídnuto k úpisu 7 (sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých),- akcionář pan Ing. Martin Nohejl, r.č. 710708/1818, bydliště Cheb, Brandlova 9, PSČ 350 02, kterému bude nabídnuto k úpisu 2 (dva) kusy akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých),- pan František Šubrt, r.č. 530123/152, bydliště Lety, Růžová 280, PSČ 252 29, okr. Praha-západ, kterému bude nabídnuto k úpisu 13 (třináct) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých).ve všech případech za emistní kurs rovnajících se jmenovité hodnotě akcií,e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty:místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Statenice 55, okres Praha-západ, PSČ 252 62,úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem doručen (nebo předán proti potvrzení o převzetí) každému z předem určených zájemců nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady,lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců,smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku,úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,f) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: emisní kurs akcií činí 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých), je tedy roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, emisní ážio se tedy neupisuje,g) připustění možnosti započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu, pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:1) připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Václava Nohejla,r.č. 490318/079, bydliště Praha 6, Bubeneč, Bubenečská 382/43, za společností, vzniklé na základě půjčky ve výši 8.000.000,-- Kč (osm miliónů korun českých), kterou pan Václav Nohejl poskytl společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Václavu Nohejlovi, na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, ve výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliónů korun českých),2) připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Petra Študlara, r.č. 631021/0984, bydliště Cheb, č. Cheb, Boženy Němcové 2109/63, za společností, vzniklé na základě půjčky ve výši 8.000.000,-- Kč (osm miliónů korun českých), kterou pan Petr Študlar poskytl společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Petru Študlarovi, na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, ve výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliónů korun českých),3) připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Michaela Nohejla, r.č. 630102/1056, bydliště Cheb, na Hradčanech 37, PSČ 350 02, za společností, vzniklé na základě půjčky ve výši 8.000.000,-- Kč (osm miliónů korun českých), kterou pan Ing. Michael Nohejl poskytl společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Michaelu Nohejlovi, na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, ve výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliónů korun českých),4) připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Martina Nohejla, r.č. 710708/1818, bydliště Cheb, Brandlova 9, PSČ 350 02, za společností, vzniklé na základě půjčky ve výši 3.000.000,-- Kč (tři milióny korun českých), kterou pan Ing. Martin Nohejl poskytl společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Martinovi Nohejlovi, na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých),5) připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Františka Šubrta, r.č. 530123/152, bydliště Lety, Růžová 280, PSČ 252 29, okr. Praha-západ, za společností, vzniklé na základě půjčky ve výši 13.000.000,-- Kč (třináct miliónů korun českých), kterou pan František Šubrt poskytl společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Františku Šubrtovi, na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, ve výši 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct miliónů korun českých),všechny tyto půjčky byly předem určenými zájemci poskytnuty společnosti na základě smluv o půjčkách uzavřených mezi společností a akcionáři dne 29.6.2004, a jsou evidovány v účetnictví společnosti v plné výši, existence těchto závazků společnosti ALGON PLUS, a.s., ze dne 12.4.2005, byla provedena auditorem panem Ing. Josefem Špetou, Praha 10, Želivecká 5, reg. č. 62,připustěním možnosti započtení všech výše uvedených peněžitých pohledávek nebo částí těchto pohledávek současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této dohody, a tím ke splacení závazků ke zvýšení vkladů; má-li kterýkoliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi (7) dnů ode dne, kdy upsal akcie formou smlouvy o úpisu akcií,nevyužije-li některý z předem určených zájemců připouštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit zvláštní účet společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část nejpozději na takto založený účet nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 21. ledna 2004 - 15. března 2004 : Valná hromada konaná dne 10. prosince 2003 přijala toto usnesení:1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 32.000.000,- Kč (slovy třicetdvamilionykorun českých),tj. ze 50.000.00... 0,- Kč na 82.000.000,- Kč,2) upisování akcií nad částku 32.000.000,- Kč se nepřipouští,3) základní kapitál bude zvýšen upsáním 32 ks nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000.000,- Kč, (slovy jedenmilionkorun českých), neregistrovaných,4) emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč na 1 akcii, což znamená, že emisní kurs činí celkem u 32 ks nových akcií částku 32.000.000,- Kč, emisní ážio nevznikne.5) veškeré nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů předem určenými zájemci ve smlouvách o upsání akcií uzavřených se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák., přičemž předem určenými zájemci jsou:a) akcionář Ing. Martin Nohejl, kterému budou k úpisu nabídnuty 2 ks akcií,uvedených pod bodem V./3) o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč, tj. celkem 2.000.000,- Kč zvýšení základního kapitálu,b) akcionář Václav Nohejl, kterému bude k úpisu nabídnuto 9 ks akcií, uvedených pod bodem V./3) o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč, tj. celkem 9.000.000,- Kč zvýšení základního kapitálu,c) akcionář Ing. Michael Nohejl, kterému bude k úpisu nabídnuto 9 ks akcií, uvedených pod bodem V./3) o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč, tj. celkem 9.000.000,- Kč zvýšení základního kapitálu,d) akcionář Petr Študlar, kterému bude k úpisu nabídnuto 9 ks akcií, uvedených pod bodem V./3) o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč, tj. celkem 9.000.000,- Kč zvýšení základního kapitálu,e) akcionář Ing. Zdeněk Nohejl, kterému budou k úpisu nabídnuty 3 ks akcií, uvedených pod bodem V./3) o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč, tj. celkem 3.000.000,- Kč zvýšení základního kapitálu, a to ve všech případech za emisní kurz rovný jmenovité hodnotě akcií6) smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák., splňující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obch. zák. musí být uzavřeny v sídle společnosti ve lhůtě 20 dnů po doručení návrhu smlouvy každému z předem určených zájemců - akcionářů,přičemž představenstvo společnosti je povinno zaslat tento návrh každému z předem určených zájemců - akcionářů nejpozději do 3 dnů po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na jejich adresy. Připouští se rovněž osobní převzetí návrhu předem určeným zájemcem - akcionářem proti podpisu.7) připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávek v celkové výši 32.000.000,- Kč,kterou bude mít společnost za akcionáři na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (nárok společnosti na splacení emisního kurzu akcií) proti pohledávkám,které mají akcionáři za společností na základě smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společnosti a akcionáři dne 3.12.2003, vyjádřenou v účetnictví společností na účtu 365 - ostatní závazky ke společníkům ve výši 32.000.000,- Kč k dnešnímu dni. Osvědčení auditora o existenci a výši této pohledávky je přílohou k tomuto notářskému zápisu. Jmenovitě se připouští.a) možnost započtení peněžité pohledávky,kterou má za společností akcionář Ing. Martin Nohejl ve výši 2.000.000,- Kč,b) možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má za společností akcionář Václav Nohejl ve výši 9.000.000,- Kč,c) možnost započtení peněžité pohledávky,kterou má za společností akcionář Ing. Michael Nohejl ve výši 9.000.000,- Kč,d) možnost započtení peněžité pohledávky,kterou má za společností akcionář Petr Študlar ve výši 9.000.000,- Kč,e) možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má za společností akcionář Ing. Zdeněk Nohejl ve výši 3.000.000,- Kč,8) pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto:a) dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem - akcionářem v sídle společnosti nejpozději do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií ( odst. 6 tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkub) dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávaných pohledávek akcionářů za společností,c) dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávaných pohledávek společnosti za akcionáři na splacení emisního kursu upisovaných akcií,d) dohoda bude uzavřena písemně a úředně ověřenými podpisy,e) dohoda zahrne celý upsaný emisní kurs akcií. zobrazit více skrýt více
  • 26. února 2003 - 10. června 2003 : Valná hromada konaná dne 4.6.2002 rozhodla o zvýšení základníhokapitálu společnosti následovně:1. základní kapitál společnosti ve výši 30.000.000,- Kč (slovy:třicetmiliónůkorun čes... kých), který byl v plném rozsahu splacen,se zvyšuje upisováním akcií, jejichž emisní kurs bude splacenpeněžitými vklady, následovně:a) zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 20.000.000,- Kč(slovy: dvacetmiliónůkorun českých), zároveň určuje, že senepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základníkapitál zvyšuje,b) celkový počet upisovaných akcií činí 20(slovy: dvacet) kusů,jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 1.000.000,- Kč(slovy: jedenmiliónkorun českých), druh - akcie, s nimiž nejsouspojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící najméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nověupisované akcie nebudou registrovánými účastnickými cennýmipapíry,c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva vesmyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichnidosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali,d) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předemurčeným zájemcům, kterými jsou:Václav Nohejl, r.č. 490318/079, bydliště Praha 6, Bubeneč,Bubenečská 382/43, kterému bude nabídnuto k úpisu 5 (pět) kusůakcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmiliónkorunčeských),Ing. Zdeněk Nohejl, r.č. 430425/017, bydliště Vojtanov, HorníVojtanov 75, okres Cheb, kterému bude nabídnuto k úpisu 5 (pět)kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmiliónkorunčeských),Petr Študlar, r.č. 631021/0984, bydliště Cheb, č. Cheb, BoženyNěmcové 2109/63, kterému bude nabídnuto k úpisu 5 (pět) kusůakcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmiliónkorunčeských),Ing. Michael Nohejl, r.č. 630102/1056, bydliště Cheb, Hradčany35, PSČ 350 02, kterému bude nabídnuto k úpisu 5 (pět) kusůakcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmiliónkorunčeských),e) lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostníhopráva s uvedením způsobu, jakým bude upisovatelům oznámenpočátek běhu této lhůty:- úpis nových akcií bude proveden nejdéle do šedesáti (60) dnůode dne, kdy rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci,nezačne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy totorozhodnutí nabude právní moci,-každému z výše předem určených zájemců bude předána nebodoručena písemná výzva představenstva s uvedením počátku běhulhůty a místa pro úpis nových akcií bez využití přednostníhopráva a bude rovněž obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsánínových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odst. 3obchodního zákoníku,- místo pro úpis nových akcií bude stanoveno v písemné výzvěpředstavenstva a proběhne v této výzvě určených prostoráchspolečnosti,- emisní kurs: emisní kurs takto upisovaných akcií bude rovenjejich jmenovité hodnotě,- úpis nových akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodníhorejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovalarozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku,f) připouští možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářůvůči společnosti z důvodů půjček poskytnutých akcionáři nazákladě smlouvy o půjčce ze dne 30.4.2001, a to pohledávkyakcionáře Václava Nohejla ve výši 5,000.000,- Kč (slovy:pětmiliónůkorun českých) proti pohledávce společnosti vůčiakcionáři na splacení emisního kurzu, pohledávky akcionáře Ing.Zdeňka Nohejla ve výši 5,000.000,- Kč (slovy: pětmiliónúkorunčeských)proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splaceníemisního kurzu, pohledávky akcionáře Petra Študlara ve výši5,000.000,- Kč (slovy: pětmiliónůkorun českých) proti pohledávcespolečnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu apohledávky akcionáře Ing. Michaela Nohejla ve výši 5,000.000,- Kč(slovy: pětmiliónůkorun českých) proti pohledávec společnostivůči akcionáři na splacení emisního kurzu,g) připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitýchpohledávek současně připouští možnost splacení emisního kurzuupisovaných akcií započtením s tím, že dohoda o započtení musíbýt uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhumusí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetupohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení závazku kezvýšení vkladu, má-li kterýkoliv akcionář využít možnostizapočtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohodyo započtení doručit společnosti do sedmi (7) dnů ode dne upsáníakcií,h) nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shorauvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůčispolečnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka jenižží než výše emisního kursu akcií, je tento společník povinensplatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho částnejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsánínových akcií, a to na zvláštní účet společnosti vedený BankAustria Creditanstalt Česká republika, a.s. pobočka Praha 1,Revoluční 7, číslo účtu 5494003/2700. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů