Trendy

31 141 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

18 621 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

129 820 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.10.2012 Kladno - Kladno, Ivana Olbrachta 90, PSČ 27201

Historické adresy

1.11.2011 - 15.10.2012 Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
15.4.2008 - 1.11.2011 Kladno, Třída TGM 90, PSČ 27201
12.6.2006 - 15.4.2008 Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
22.9.1999 - 12.6.2006 Praha 2, Karlovo náměstí 3, PSČ 12000

25796534

DIČ

od 15.5.2006

CZ25796534

Datová schránka

wzcfc28

Historické názvy

22.9.1999 - 1.11.2011

NEM, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6111

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.1.2013

92 700 000 Kč

Historické jmění

8.2.2012 - 9.1.2013

90 200 000 Kč

24.10.2000 - 8.2.2012

17 100 000 Kč

22.9.1999 - 24.10.2000

6 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Kladna

Bankovní účty

zvěřejněno 27.4.2016

2161111739 / 8040

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. března 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 11. března 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 11. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. září 2014 - 11. března 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 11. září 2014 - 11. března 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 6. prosince 2012 - 9. ledna 2013 : Valná hromada obchodní společnosti IB corp a.s. konaná dne 26.11.2012 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti IB corp a.s. o 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc koru... n českých) s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Základní kapitál společnosti IB corp a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.500.000,-Kč. Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 92.700.000,-Kč (devadesát dva miliony sedm set tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 2.500.000,-Kč se nepřipouští.Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto :- počet upisovaných akcií : 7 (slovy sedm) kusů akcií- jmenovitá hodnota akcie : 2 ks o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) každá a 5 ks o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) - každá.- Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.- Druh : kmenové- Forma : na majitele- Podoba : listinné akcie Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - Prof. MUDr. Janu Štulíkovi, CSc., nar. 13.10.1967, Keltská 175, Dolní Břežany, Lhota.Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto :- místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti IB corp a.s., Kladno, Ivana Olbrachta 90. Lhůta k upsání nově vydaných akcií činí šest měsíců ode dne zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií.Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu akcií : - Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 2.500.000,-Kč na zvláštní účet společnosti speciálně zřízený k tomuto účelu č. účtu 107-3792270247/0100 v plné výši nejpozději do třiceti dnů od upsání akcií.- Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci doručit nejpozději pět dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 15. prosince 2011 - 8. února 2012 : 1. Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady ze dne 5.12.2011 se základní kapitál společnosti zvyšuje o 73.100.000,--Kč (slovy: sedmdesát tři m... ilionů jedno sto tisíc korun českých), tzn. z částky 17.100.000,--Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na částku 90.200.000,--Kč (slovy: devadesát milionů dvě stě tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Obchodní společnost IB corp a.s. vydá:- HROMADNOU LISTINU NA MAJITELE č. 2 nahrazující:- 21 ks (slovy: dvacet jeden kus) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých),- 6 ks (slovy: šest kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),- HROMADNOU LISTINU NA MAJITELE č. 3 nahrazující:- 51 ks (slovy: padesát jeden kus) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých),- 5 ks (slovy: pět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), (dále jen "Nové akcie").2) Emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) činí 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), emisní kurs akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korunčeských) činí 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).3) Emisní kurs všech Nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem způsobem uvedeným níže. Nové akcie nelze upisovat na základě veřejné nabídky akcií.4) Všechny Nové akcie budou upsány uvedeným nepeněžitým vkladem způsobem uvedeným5) A// emisní kurs 21 ks Nových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč a emisní kurs 6 ks Nových akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč bude upsán předem určeným zájemcem společností ARIA, spol. s r.o., se sídlem Kladno, Osvobozených politických vězňů 656, IČ 451 44 249, zapsanou v Obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze oddíl C vložce 7498 nepeněžitým vkladem budovy č.p. 656 postavené na pp.č.kat. 5003 a vkladem pozemku pp.č.kat. 5003 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Kladno, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 13319 obce a k.ú. Kladno. Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem č. 2066- 19/2011 ze dne 24.10.2011 znalce Romana Vaška, bytem Velká Dobrá, Vodárenská434, částkou 21.614.890,--Kč (slovy: dvacet jeden milion šest set čtrnáct tisíc osm set devadesát korun českých) vypracovaným na základě usnesení Krajského soudu v Praze čj. 2Nc 472/2011-8 ze dne 4.10.2011, které nabylo právní moci 12.10.2011; Na emisní kurs Nových akcií se nepeněžitý vklad shora specifikovaných nemovitostí započítává v hodnotě 21.600.000,--Kč (slovy: dvacet jeden milionů šest set tisíc korunčeských).Upisovateli bude vydáno:21ks Nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) a6 ks Nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).B// emisní kurs 51 ks Nových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč a emisní kurs 5 ks Nových akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč bude upsán předem určeným zájemcem společností DENIM společnost s ručením omezeným, se sídlem Kladno, Osvobozených politických vězňů č.p. 656, PSČ 272 01, IČ 453 56 009,zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložce č. 108652 nepeněžitým vkladem:a. budovy č.p. 90 postavené na pp.č.kat. 5070 a pozemku č.kat. 5070 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Kladno zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 13533 obce a k.ú. Kladno. Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem č. 2067-20/2011 ze dne 24.10.2011 znalce Romana Vaška, bytem Velká Dobrá, Vodárenská 434, částkou 11.768.480,--Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set šedesát osm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) vypracovaným na základě usnesení Krajského soudu v Praze čj. 2Nc 472/2011-8 ze dne 4.10.2011, které nabylo právní moci 12.10.2011;b. budovy č.p. 893 ? polyfunkční dům - postavené na pp.č.kat. 131 v k.ú. Liberec a pozemků č.kat. 131 ? zastavěná plocha a nádvoří a pp.č.kat. 5935/2 - ostatní plocha v k.ú. Liberec zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10298 obce a k.ú. Liberec.Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem č. 2065-18/2011 ze dne 22.10.2001 znalce Romana Vaška, bytem Velká Dobrá, Vodárenská 434, částkou 27.294.050,--Kč (slovy: dvacet sedm milionů dvě stě devadesát čtyři tisíce padesát korun českých) vypracovaným na základě usnesení Krajského soudu v Praze čj. 2Nc 472/2011-8 ze dne 4.10.2011, které nabylo právní moci 12.10.2011;c. budovy č.p. 10 postavené na stp.č. 44/1 a vkladem pozemků stp.č. 44/1 - zastavěná plocha a nádvoří a stp.č. 44/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Františkovy Lázně, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 882 obce, část obce a k.ú. Františkovy Lázně. Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem č. 2068-21/2011 ze dne 31.10.2001 znalce Romana Vaška, bytem Velká Dobrá, Vodárenská 434, částkou 12.491.790,--Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta devadesát jeden tisíc sedm set devadesát korun českých) vypracovaným na základě usnesení Krajského soudu v Praze čj. 2Nc 472/2011-8 ze dne4.10.2011, které nabylo právní moci 12.10.2011; Na emisní kurs Nových akcií se nepeněžitý vklad shora specifikovaných nemovitostí započítává v hodnotě 51.500.000,--Kč (slovy: padesát jeden milionpět set tisíc korun českých). Upisovateli bude vydáno:51ks Nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých).5 ks Nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).6) Při upisování nových akcií nepeněžitým vkladem se neuplatňuje přednostní právo na úpis akcií, vzhledem k tomu, že všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. -7) Emisní kurs všech Nových akcií činí 73.100.000,--Kč (slovy: sedmdesát tři milionů jedno sto tisíc korun českých).8) Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat návrh smlouvy o upsání akcií a nejpozději prvním dnem lhůty pro upisování nových akcií doručit předem určeným zájemcům písemnou informaci o možnosti upsání Nových akcií obsahující náležitosti podle ust. § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku,návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty.9) Lhůta pro upsání Nových akcií předem určeným zájemcem společností ARIA, spol. s r.o. a společností DENIM společnost s ručením omezeným činí 30 - třicet dnů a začne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle ust. § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude společnosti ARIA, spol. s r.o. a společnosti DENIM společnost s ručením omezeným oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.10) Předem určený zájemce může Nové akcie společnosti IB corp a.s. upsat ve lhůtě 30 - třicet dnů v sídle společnosti IB corp a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, a to v pracovní dny v době od 8,00 hodin do 14,00 hodin. K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií.11) Nepeněžitý vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém (ve vkládaných nemovitostech) nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis;12) Společnost IB corp a.s. vytvoří rezervní fond částkou 69.210,--Kč (slovy: šedesát devět tisíc dvě stě deset korun českých), jenž odpovídá výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši jeho ocenění znaleckými posudky a emisním kursem všech Nových akcií. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 2000 - 20. prosince 2006 : Mimořádná valná hromada dne 18.4.2000 přijala rozhodnutí o zvýše-ní základního jmění akciové společnosti NEM, a.s., IČO 25796534se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 3, PSČ 120 00 z č... ástky6,100.00,- Kč o 11,000.000,- Kč na částku 17,100.000,- Kč s tím,že upisování nad tuto částku se nepřipouští.Celý rozsah zvýšení základního jmění bude kryt emisí nových akciídle ustanovení § 203 a násl. obchodního zákoníku, přičemž novéakcie budou emitovány v listinné podobě, jako akcie kmenové, namajitele, v počtu 11 kusů ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč anebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všechakcií emitovaných na zvýšení základního jmění společnosti se buderovnat jejich jmenovité hodnotě. Přednostní právo na upisovánínových akcií se vylučuje vzhledem k důležitému zájmu společnostina zlepšení její ekonomické situace. Upsané akcie bude možnosplatit pouze peněžitým vkladem a budou nabídnuty předem určenémuzájemci a to společnosti Finges Establishment, se sídlem AmSchragen Weg 14, 9490 Vaduz/Furnstentum Liechtenschtein.Postup úpisu:e) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových listin-ných, kmenových akcií, na majitele, v počtu 11 kusů, v nominálníhodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akciíbude činit 1,000.000,- Kč za jednu akcii. Akcie nejsou veřejněobchodovatelné a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva.Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitým vkladem.f) Lhůta pro upisování akcií započne běžet první pracovní dennásledující po dni, kdy usnesení o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Praze, nabude právní moci a potrvá14 dnů. Akcie bude možno upisovat v pracovních dnech v době od9.00 hodin - 15.00 hodin. Představenstvo společnosti oznámí pře-dem určenému zájemci a to společnosti Finges Establishment, sesídlem Am Schragen Weg 14, 9490 Vaduz/Furnstentum Liechtenschteinden nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2,Karlovo náměstí 3.h) Upisovatel musí splatit ke dni úpisu 100 % emisního kursuupsaných akcií, tj. 100 % zvýšení základního jmění na účetspolečnosti 30725-002/2700 vedený u Bank Austria CreditanstaltCzech Republik, a.s., pobočka České Budějovice. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů