Trendy

786 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 287 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

903 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2012 Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4

Historické adresy

20.6.2011 - 7.12.2012 Praha 5 - Hlubočepy, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200
6.6.2011 - 20.6.2011 Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. 266/5, PSČ 11800
15.3.2010 - 6.6.2011 Praha 10, Francouzská 284/94, PSČ 10100
7.2.2006 - 15.3.2010 Praha 1, Provaznická 397/13, PSČ 11000
17.9.2002 - 7.2.2006 Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 10000
17.9.1999 - 17.9.2002 Praha 3, Táboritská 1000, PSČ 13087

25798031

DIČ

Není plátce DPH

10.11.1999 - 14.10.2013

CZ25798031

Datum vzniku

17. září 1999

Datová schránka

4vpge9d

Historické názvy

17.9.1999 - 13.3.2015

Stanford a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6117

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.9.2011

59 606 400 Kč

Historické jmění

15.3.2010 - 8.9.2011

37 200 000 Kč

25.11.2008 - 15.3.2010

27 191 700 Kč

2.8.2006 - 25.11.2008

2 187 000 Kč

16.1.2006 - 2.8.2006

24 300 000 Kč

17.8.2005 - 16.1.2006

14 900 000 Kč

3.6.2002 - 17.8.2005

11 000 000 Kč

17.9.1999 - 3.6.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

7.6.2006 - 8.7.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Provaznická 397/13, 110 00, Praha - Staré Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. prosince 2012 : Smlouvou o prodeji podniku ze dne 22.12.2011 prodala Stanford a.s. s účinností ke dni 1.1.2012 soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, tvořící podnik a týkající se vydávání Smlouvou o prodeji podniku ze dne 22.12.2011 prodala Stanford a.s. s účinností ke dni 1.1.2012 soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, tvořící podnik a týkající se vydávání ...týdeníku "Profit" a magazínu "Český export" společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 264 18 011, se sídlem Praha 1, Panská 7/890, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. července 2011 - 8. září 2011 : Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 22,406.400,-Kč (tj. slovy: dvacet dva milionů čtyři sta šest tisíc čtyři sta korun českých) ze stávající ... výše základního kapitálu 37,200.000,-Kč (tj. slovy: třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 59,606.400,-Kč (tj. slovy: padesát devět milionů šest set šest tisíc čtyři sta korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je potřeba kapitálového posílení a podpora ekonomických ukazatelů Společnosti v souvislosti s dalším rozvojem Společnosti a posílení její stability a pozice v obchodních vztazích a na trhu.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti bude emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu 224 064 ks (tj. dvě stě dvacet čtyři tisíce šedesát čtyři kusy), ve jmenovité hodnotě 100,-Kč (tj. slovy: jedno sto korun českých) každé jednotlivé akcie a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie Společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.Emisní kurz upisovaných akcií činí 22,406.400,-Kč (tj. slovy: dvacet dva milionů čtyři sta šest tisíc čtyři sta korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 100,-Kč (tj. jedno sto korun českých), bez emisního ážia.Valná hromada obchodní společnosti Stanford a.s. bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to:- obchodní společnost KKCG Investments N.V., se sídlem Amsterodam, Nizozemsko, s obchodní adresou Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterodam, Nizozemsko- obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, před hlasováním o zvýšení základního kapitálu Společnosti, o tom, že se vzdali svých přednostních práv na upisování akcií v souladu s ustanovením §203 odst. (2) písm. c) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.Valná hromada určuje tyto osoby, které projevily zájem o upsání akcií, jako předem určené zájemce o účast na zvýšení základního kapitálu Společnosti, s tím, že jim budou nabídnuty k úpisu všechny akcie, o jejichž vydání tato valná hromada rozhodla, a to:a) obchodní společnost KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika, která upíše 77 064 ks (tj. sedmdesát sedm tisíc šedesát čtyři kusy) nově vydaných kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,- každé akcie, za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě jí upsaných akcií, tedy celkem ve výši 7,706.400,-Kč (tj. tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých)b) obchodní společnost GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, která upíše 147 000 ks (tj. jedno sto čtyřicet sedm tisíc kusů) nově vydaných kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,- každé akcie, za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě jí upsaných akcií, tedy celkem ve výši 14,700.000,-Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých).Každý předem určený zájemce upíše akcie ve smyslu ustanovení §204 odst. (5) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Ve smyslu ustanovení §203 odst. (2) písm. e) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, valná hromada stanoví, že veškeré akcie lze upsat v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Malá Strana, Malostranské nám. 266/5, PSČ 118 00, ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení 205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií, doručí představenstvo Společnosti v místě pro upisování akcií předem určeným zájemcům, tj. společnosti KKCG SE a společnosti GENERRA LIMIED, do 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci budou povinni oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně 2 (tj. slovy: dva) pracovní dny předem. Podpisy na Smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis valné hromady o zvýšení základního kapitálu.a) Valná hromada připouští v souladu s ustanovením §203 odst. (2) písm. j) zákona č, 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky upisovatele - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti až do výše 7.706.400,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika, na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu. Umožňuje se započtení pohledávky až do výše 7.706.400,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) upisovatele - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti z titulu smluv o úvěru v celkové výši 18.379.143,54 Kč, a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 7.706.400,-Kč.Existence předmětné pohledávky společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely, zvýšení základního kapitálu, vypracovanou auditorskou firmou ŠKAMPA a spol., s.r.o., se sídlem Pellicova 8a, Brno, PSČ 602 00, IČ: 449 63 289, zapsané ve vložce 4099, oddíl C, u Krajského soudu v Brně, nezávislým auditorem Ing. Jiřím Škampou, číslo osvědčení KA ČR 1450.b) Valná hromada připouští v souladu s ustanovením §203 odst. (2) písm. j) zákona č, 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky upisovatele - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, vůči Společnosti až do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu.Umožňuje se započtení pohledávky až do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) upisovatele - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika vůči Společnosti z titulu reklamních služeb v celkové výši 14.700.344,50 Kč, a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 14,700.000,-Kč.Existence předmětné pohledávky společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika vůči Společnosti je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely, zvýšení základního kapitálu, vypracovanou auditorskou firmou ŠKAMPA a spol., s.r.o., se sídlem Pellicova 8a, Brno, PSČ 602 00, IČ: 449 63 289, zapsané ve vložce 4099, oddíl C, u Krajského soudu v Brně, nezávislým auditorem Ing. Jiřím Škampou, číslo osvědčení KA ČR 1450.S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky upisovatele - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti až do výše 7,706.400,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika na splacení emisního kursu 77 064 ks nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu a peněžité pohledávky upisovatele ? obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, vůči Společnosti až do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika na splacení emisního kursu 147 000 ks nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření Smluv o započtení:Návrhy Smluv o započtení, připravené Společností, budou za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici akcionářům - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika a obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika v sídle Společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií. K uzavření smluv o započtení se stanoví lhůta do 15. (tj. patnáctého) dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti, Vklady na zvýšení základního kapitálu budou upisovateli splaceny dnem uzavření příslušné smlouvy o započtení mezi Společností a jednotlivými upisovateli, tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtením, tj. do výše 7,706.400,-Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) ohledně upisovatele ? obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika a do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) ohledně upisovatele - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2009 - 15. března 2010 : Valná hromada schvaluje, z důvodu potřeby kapitálového posílení a podpory ekonomických ukazatelů společnosti v souvislosti s dalším rozvojem společnosti, zvýšení základního kapitál... u společnosti Stanford a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 27 191 700,--Kč (dvacet sedm milionů sto devadesát jeden tisíc sedm set korun českých) o částku 10.008.300,-- Kč (deset milionů osm tisíc tři sta korun českých) na částku 37.200.000,-- Kč (třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100.083 kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých) za jednu akcii.Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva.Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti .Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, registrační číslo 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1076, Kyperská republika.Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Stanford a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny.Lhůta pro upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a doručením návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci. Představenstvo je povinno doručit předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději 20 (dvacet) dní, ode dne nabytí právní moci Usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určenému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počíná běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.Místo pro úpis akcií jsou prostory společnosti Konečná & Šafář, s.r.o., advokátní kancelář, Široká 36/5, 110 00 Praha 1, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 19.00 hodin.Lhůta pro splacení emisního kursu akcií činí 14 (čtrnáct) dní ode dne úpisu, jinak je úpis neúčinný.Emisní kurs nových akcií upsaných zájemcem bude splacen na zvláštní účet společnosti zřízený pro tento účel, číslo účtu 2024456052/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 7. října 2008 - 25. listopadu 2008 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pětmilionů čtyři tisíce sedm set korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní ku... rsbude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši2.187.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát sedm tisíc korun českých) na částku vevýši 27.191.700,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů jedno sto devadesát jeden tisíc sedm setkorun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu.Předmětem úpisu bude 2.430 kusů (dva tisíce čtyři sta třicet) listinných kmenových akciíznějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesátkorun českých) každé z nich. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutísoudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnostiStanford a.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pětmilionů čtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovamispolečnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která budeobsahovat tyto údaje:- akcie budou upisovány, v rámci přednostního práva, ve lhůtě 15 dnů, přičemž místemúpisu akcií bude sídlo společnosti tj. Praha 1, Provaznická 397/13, PSČ 110 00 vpracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty bude akcionářůmsdělen v této informaci o přednostním právu a bude jím den zveřejnění informace opřednostním právu,- na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč (slovy: devět set korunčeských) lze upsat jednu novou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy:deset tisíc dvě stě devadesát korun českých),- předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude tedy 2.430 kusů (dva tisícečtyři sta třicet) listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých) každé z nich,- emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva, bude rovenjejich jmenovité hodnotě.Informace o přednostním právu bude zveřejněna do 30 dnů ode dne, kdy bude u Městskéhosoudu v Praze podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti Stanforda.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionůčtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku.Emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazen na účet číslo 2024456036/5500, vedený uRaiffeisenbank a.s.. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2obchodního zákoníku.Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisuakcií.Zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsányakcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku a další potřebné informace sdělí představenstvo společnosti akcionářům písemnouinformací, která bude zveřejněna způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti prosvolání valné hromady a to nejpozději do třiceti dnů od marného uplynutí lhůty pro upisováníakcií s využitím přednostního práva.Pro úpis akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku se dálestanovuje:- lhůta pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku se stanovuje v délce 15 dnůode dne zveřejnění informace, přičemž v rámci této lhůty bude akcionářům navržen denuzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku,- místem úpisu akcií tj. místem uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodníhozákoníku bude sídlo společnosti,- emisní kurs akcií upisovaných akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku je roven jejich jmenovité hodnotě,- celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne uzavřenídohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku." zobrazit více skrýt více
 • 7. října 2008 - 7. října 2008 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pětmilionů čtyři tisíce sedm set korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní ku... rsbude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši2.187.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát sedm tisíc korun českých) na částku vevýši 27.191.700,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů jedno sto devadesát jeden tisíc sedm setkorun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu.Předmětem úpisu bude 2.430 kusů (dva tisíce čtyři sta třicet) listinných kmenových akciíznějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesátkorun českých) každé z nich. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutísoudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnostiStanford a.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pětmilionů čtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovamispolečnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která budeobsahovat tyto údaje:- akcie budou upisovány, v rámci přednostního práva, ve lhůtě 15 dnů, přičemž místemúpisu akcií bude sídlo společnosti tj. Praha 1, Provaznická 397/13, PSČ 110 00 vpracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty bude akcionářůmsdělen v této informaci o přednostním právu a bude jím den zveřejnění informace opřednostním právu,- na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč (slovy: devět set korunčeských) lze upsat jednu novou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy:deset tisíc dvě stě devadesát korun českých),- předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude tedy 2.430 kusů (dva tisícečtyři sta třicet) listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých) každé z nich,- emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva, bude rovenjejich jmenovité hodnotě.Informace o přednostním právu bude zveřejněna do 30 dnů ode dne, kdy bude u Městskéhosoudu v Praze podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti Stanforda.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionůčtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku.Emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazen na účet číslo 2024456036/5500, vedený uRaiffeisenbank a.s.. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2obchodního zákoníku.Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisuakcií.Zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsányakcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku a další potřebné informace sdělí představenstvo společnosti akcionářům písemnouinformací, která bude zveřejněna způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti prosvolání valné hromady a to nejpozději do třiceti dnů od marného uplynutí lhůty pro upisováníakcií s využitím přednostního práva.Pro úpis akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku se dálestanovuje:- lhůta pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku se stanovuje v délce 15 dnůode dne zveřejnění informace, přičemž v rámci této lhůty bude akcionářům navržen denuzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku,- místem úpisu akcií tj. místem uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodníhozákoníku bude sídlo společnosti,- emisní kurs akcií upisovaných akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku je roven jejich jmenovité hodnotě,- celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne uzavřenídohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.? zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2006 - 2. srpna 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti Stanford a.s. (dále "Společnost") dne 25.4.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto:a) Základní kapitál Společnosti se sniž... uje z částky ve výši 24,300.000,- Kč ( slovy: dvacetčtyřimiliony třistatisíc korun českých) a částku ve výši 22,113.000,- kč (slovy: dvacetdvamilionů jednostotřinácttisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2,187.000,- Kč (slovy: dvamiliony jednostoosmdesátsedmtisíc korun českých).b) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je záměr použít prostředky získané provedením snížení základního kapitálu na uhrazení dosud neuhrazených ztrát z hospodaření za předchozí období. Celá částka snížení základního kapitálu bude použita na úhradu dosud neuhrazených ztrát z hospodaření za předchozí období.c) Snížení základního kapitálu bude provedeno formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu ve výši 900,- Kč (slovy: devětset korun českých). Společnost nevlastní k datu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu žádnou vlastní akcii nebo vlastní zatímní list.d) Za účelem výměny dosavadních akcií Společnosti za nové akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou akcií budou akcionáři Společnosti povinni předložit Společnosti dosavadní akcie k výměně ve lhůtě dvaceti dnů ode dne zveřejnění výzvy. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby je předložili za účelem výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě dosavadní akcie k výměně za nové akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení, vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníka. Výzva akcionářům k předložení akcií za účelem výměny bude učiněna bez zbytečného odkladu, maximálně do dvaceti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kterým bude povolen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. prosince 2005 - 16. ledna 2006 : Základní kapitál Společnosti Stanford a.s. (dále jen "Společnost") se zvyšuje o částku ve výši 9,400.000,-Kč (slovy: devětmilionů čtyřistatisíc korun českých) a to úpisem nových ak... cií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky ve výši 14,900.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionů devětsettisíc korun českých) na částku ve výši 24,300.000,-Kč (dvacetčtyřimilionů třistatisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou v lisitnné podobě:940 (devětsetčtyřicet) kusů o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), každé z nich.Přednostní právo jediného akcionáře Společnosti tj. společnosti K&K Capital Group a.s. se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ: 25582429, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6754 (dále jen "jediný akcionář") na úpis nových akcií Společnosti se omezuje na úpis 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů nových akcií Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 4,540.000,-Kč (slovy: čtyřimilony pětsetčtyřicettisíc korun českých. Důvody omezení přednostního práva a odůvodnění navrženého emisního kursu bylo zdůvodněno zprávou představenstva zpracovanou podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Zpráva představenstva je přílohou číslo 3 notářského zápisu.454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 4,540.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony pětsetčtyřicettisíc korun českých), na které se nevztahuje omezení přednostního práva jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti, budou jediným akcionářem upsány způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dvamiliony čtyřistatřicettisíc korun českých), které nebudou upsány jediným akcionářem z důvodu omezení jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem tj. PhDr. Jurajem Grochem, r.č.540202/2208, bytem Brno, Joukalova 1 (dále jen PhDr. Juraj Groch) způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodníno zákoníku t. na základě Smlouvy o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dvamiliony čtyřistatřicettisíc korun českých), které nebudou upsány jediným akcionářem z důdovodu omezení jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem tj. Mgr. Janem Kreidlem, r.č. 720123/0289, bytem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 13 (dále jen Mgr. Jan Kreidl) způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 3 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem úpisu akcií Společnosti pro jediného akcionáře i pro oba předem určené zájemce, tedy místem uzavření smluv o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoniku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři a oběma předem určeným zájemcům písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do dvou dnů ode dne, kdy představenstvo Společnosti podá návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem a oběma předem určenými ůzájemci je stanovena v délce 15 dnů.Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude jedinému akcionáři doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Lhůta pro úpis akcií předem určenému zájemci PhDr. Juraji Grochovi počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemciPhDr.Juraji Grochovi doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Lhůta pro úpis akcií předem určenému zájemci Mgr. Janu Kreidlovi počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemci Mgr. Janu Kreidlovi doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři i oběma předem určeným zájemcům spolu s Oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií.Na každou jednu dosavadní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettitsíc korun českých) lze upsat s využitím přednostního práva na úpis akcií Společnosti 454/1490 nové kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisích korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie.Jediný akcionář má právo s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 4,540.000,-Kč (slovy: čtyři miliony pětset čtyřicet tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií ve výši 9,400.070,-Kč (slovy: devět milionů čtyřista tisíc sedmdesát korun českých) bude roven jejich jmenovité hodnotě zvýšené o emisní ažio ve výši 4,860.070,-Kč (slovy: čtyři miliony osmsetšedesát tisíc semdestát korun českých). Emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude roven hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) zvýšené emisní ažio ve výši 10.705,-Kč (slovy: deset tisíc sedmsetpět korun českých) tj. celkem 20.705,-Kč (slovy: dvacet tisíc sedmsetpět korun českých). Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat jediný akcionář s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti je 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), každé z nich.Předem určený zájemce PhDr. Juraj Groch má právo upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřistatřicet tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude roven hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat předem určený zájemce PhDr. Juraj Groch je 243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich.Předem určený zájemce Mgr. Jan Kreidl má právo upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dva milionyčtyřistatřicet tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií ks akcie ve jmenovité hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč) bude roven hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat předem určený zájemce Mgr. Jan Kreidl je 243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), každé z nich.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto:Celý emisní kurs 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů akcií, upsaných jediným akcionářem, v celkové výši 9,400.070,-Kč (slovy: devět milionů čtyřista tisíc sedmdesát korun českých) bude uhrazen na účet č.ú.2024456028/2400 vedený u eBanka, a.s. Jde o zvlášní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 454 ks upsaných akcií bude splacen do dvaceti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku.U předem určených zájemců PhDr. Juraje Grocha a Mgr. Jana Kreidla se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Celý emisní kurs akcií, upsaných předem určeným zájemcem PhDr. Jurajem Grochem, ve výši 2,430.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřistatřicet tisí korun českých) bude splacen započtením pohledávek předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným zájemcem PhDr. Jurajem Grochem.Pohledávky předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha ve výši 2,430.000,-Kč, které budou započteny, jsou specifikovány takto:Jde o pohledávku ve výši 650.000,-Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. února 2005, jež byla uzavřena mezi společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na straně druhé.Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení.Jde o pohledávku ve výši 350.000,-Kč (slovy: třistapadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 7. února 2005, jež byla uzavřena mazi Společností jako dlužnkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na straně druhé.Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení.Jde o pohledávku ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 13. května 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem na jako věřitelem na straně druhé.Jde o pohledávku, jež je způsobilá započteníExistence a způsobilost k započtení všech tří pohledávek ve výši 2,430.000,-Kč předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha a je ověřena potvrzením auditora ing. Jiřího Škampy, bytem Pellichova 8a, 602 00 Brno ze dne 2. září 2005, které je přílohou notářského zápisu.Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením níže uvedených pohledávek předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha:- pohledávky ve výši 650.000,-Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. února 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na straně druhé,- pohledávky ve výši 350.000,-Kč (slovy: třistapadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 7. února 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na straně druhé,- pohledávky ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 13. května 2005, než byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na straně druhé, proti pohledávce Společnosti za PhDr. Jurajem Grochem z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jež budou PhDr. Jurajem Grochem upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu.Celý emisní kurs akcií, upsaných předem určeným zájemcem Mgr. Janem Kreidlem, ve výši 2,430.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřistatřicet tisíc korun českých) bude splacen započtením pohledávek předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným záemcem Mgr. Janem Kreidlem.Pohledávky předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla ve výši 2,430.000,-Kč, které budou započteny, jsou specifikovány takto:Jde o pohledávku ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun čeksých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 28. ledna 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a Mgr. Janem Kreidlem jako věřitelem straně druhé.Jde o pohledávku, jež způsobilá započtení.Jde o pohledávku ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. záříů 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na straně druhé.Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení.Existence a způsobilost k započtení obou pohledávek předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla je ověřena potvrzením auditora Ing. Jiřího Škampy, bytem Pellicova 8a, 602 00 Brno ze dne 2. září 2005, které je přílohou číslo 4 notářského zápisu.Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením níže uvedených pohledávek předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla:- pohledávky ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), která vzikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 28. ledna 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a Mgr. Janem Kreidlem jako věřitelem na straně druhé,- pohledávky ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. září 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a Mgr. Janem Kreidlem jako věřitelem na straně druhé, proti pohledávce Společnosti za Mgr. Janem Kreidlem z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jež budou Mgr. Janem Kreidlem upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu.Dohoda o započtení s předem určeným zájemcem PhDr. Jurajem Grochem a dohoda o započtení s předem určeným zájemcem Mgr. Janem Kreidlem, musí být uzavřeny v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodách o započtení musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení budou podepsány v sídle Společnosti tj. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 2005 - 17. srpna 2005 : Základní kapitál společnosti Stanford a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 3.900.000,- Kč (slovy: tři miliony devětset tisíc korun českých) a to úpisem nových akc... ií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) na částku ve výši 14.900.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů devětset tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou vydány v listinné podobě:390 (třistadevadesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich.Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti tj. společností K&K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ 25582429 a to s využitím jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti a to způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem úpisu akcií Společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti jedinému akcionáři písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do dvou dnů ode dne, kdy představenstvo Společnosti podává návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem je stanovena v délce 15 dnů.Lhůta pro úpis akcií počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude jedinému akcionáři doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií.Na každou jednu dosavadní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 39/110 nové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).Upisovat lze pouze celé akcie.Jediný akcionář má právo upsat kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, jež mají listinnou podobu a emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude roven hodnotě 10.000,- Kč.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto:Emisní kurs 200 (dvouset) kusů upsaných akcií v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude uhrazen na účet č.ú. 2024456001/2400 vedený u eBanky a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 200 (dvouset) kusů upsaných akcií bude splacen do dvaceti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzvaření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Emisní kurs 190 (jednostodevadesát) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devětset tisíc korun českých) bude splacen započtením pohledávky jediného akcionáře vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a jediným akcionářem.Pohledávka jediného akcionáře, která bude započtena, je specifikována takto:Jde o pohledávku, která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 2. prosince 1999, jež byla uzavřena mezi společností SVORA s.r.o., se sídlem Praha 8, Ke stírce 12, IČ: 25698826, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62229 a společností Stanford a.s. a která byla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20. září 2001 postoupena ze společnosti SVORA s.r.o. na společnost K&K Capital Group a.s. tj. jediného akcionáře Společnosti.Jde o pohledávku, jež je způsobila započtení.Dohoda o započtení musí být uzavřena v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení bude podepsána v sídle Společnosti tj. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akciínejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisníhokursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne právní m... ociusnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo zvýšení základníhojmění zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinensplatit emisní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společnostíu banky pro splacení základního kapitálu č.220146028/2400. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisoványza emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisovanéakcie, tj. za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset... tisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního právabude určitému zájemci oznámen představenstvem písemnýmoznámením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučenéhod... opisu zaslaného na adresu jeho pobytu, nebo osobním převzetímoznámení oproti jeho podpisu. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva budounabídnuty určitému zájemci, kterým je Karel Komárek,r.č.69-03-15/4258, bytem Lužice, Ploštiny 6. Místo pro upsáníakci... í bez využití přednostního práva je sídlo společnosti naadrese Praha 3, Táboritská 1000, PSČ 130 87, v pracovní dny od8.00 hod. do 15.00 hod. Lhůta pro úpis akcií bez využitípřednostního práva začne běžet následující den po skončení lhůtystanovené k výkonu přednostního práva k úpisu akcií, jak uvedenov bodě f) tohoto tohoto rozhodnutí a číní 14 dnů. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akciínejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisní kursuupsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne právní moc... i usneseníMěstského soudu v Praze, kterým bylo zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisníkurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky prosplacení základního kapitálu č. 220146028/2400. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Na základě přednostního práva budou upisovány kmenové akcie ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých),znějící na majitele, které budou vydány v listinné podo... bě, zaemisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie,tj. za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě vevýši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), je akcionářoprávněn upsat 10 (slovy: deset) nových akcií o jmenovitéh... odnotě ve výši 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akciízačne běžet desátý den po dni, kby nabylo právní moci usneseníMěstského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnutí jediného... akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zapsánodo Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 60 dnů.Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlospolečnosti, tedy sekretariát společnosti na adrese Praha 3,Táboritská 1000, PSČ: 130 87 v pracovní dny od 8.00 hod. do15.00 hod. Informace o přednostním právu, ve smyslu ust. §204aodst. 2 obch. zák., bude zveřejněna způsobem určeným stanovamipro svolání valné hromady, tedy oznámením uveřejněným vHospodářských novinách. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií ocelkové nominální hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionůkorun českých), s tím že emisní kurs akcií je možné sp... lácetpouze peněžitými vklady. Na zvýšení základního kapitálu budeupsáno 1.000 kusů (slovy: jeden tisíc) kmenových akcií,znějících na majitele, které budou vydány v listinné podobě, ojmenovité hodnotě jedná akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Základní kapitál obchodní společnosti Stanford a.s. se zvyšuje zčástky 1.000.000,-Kč (slovy jdeden milion korun českých), očástku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých... ), nacelkovou částku ve výši 11.000.000,-Kč (slovy: jedenáct milionůkorun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu, tedy nad částku 10.000.000,-Kč (slovy:deset milionů korun českých) se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 17. září 2002 : Usnesení valné hromady ze dne 4.3.2002 o zvýšení základníhokapitálu společnosti:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů