Trendy

135 158 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 498 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

176 611 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.12.2015 č.p. 238, 783 91 Medlov

Historické adresy

9.12.2011 - 3.12.2015 Medlov - Medlov 238, PSČ 78391
26.10.2011 - 9.12.2011 Medlov - Medlov 283, PSČ 78391
16.11.2001 - 26.10.2011 Medlov 238, PSČ 783 91 Uničov 1
7.7.1998 - 16.11.2001 Medlov u Uničova, Medlov 238, PSČ 78382

25816403

DIČ

od 6.8.1998

CZ25816403

Datum vzniku

7. července 1998

Datová schránka

vequ8jc

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1947

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.4.2000

75 423 000 Kč

Historické jmění

31.3.1999 - 11.4.2000

60 373 000 Kč

7.7.1998 - 31.3.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uničov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 4156430267 / 0100

Provozovny

od 7.7.1998

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 783 91, Medlov 238

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 25. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 25. července 2014 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání.... Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Představenstvo je povinno udělit souhlas s převodem akcií, jde-li o převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 16. listopadu 2001 - 25. července 2014 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převoduakcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo jepovinno projednat žád... ost akcionáře o převod na nejbližším svémzasedání. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců oddoručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Představenstvonesmí odmítnou souhlas, jde-li o převod akcií mezi akcionáři,nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 116občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : Představenstvo rozhodlo, že nepeněžitý vklad musí být splacen velhůtě pěti dnů, která počíná běžet první pracovní dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesenírejstříkovéh... o soudu o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Písemné prohlášení vkladatele musí býtpředáno ze strany vkladatele v místě úpisu akcií a v okamžikúpisu. Místem pro předání nepeněžitého vkladu se stanoví místa,kde jednotlivé nemovitosti stojí. Předání nepeněžitého vkladu seprovede ve stejný den, kdy vkladatel podepíše listinu předemurčeného upisovatele a předá písemné prohlášení vkladatele. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckými posudky vypracovanými Aloisem Pikem č. 312-56/1999 zedne 26.08.1999 č. 313-57/1999 ze dne 26.08.1999 č. 314-58/199... 9ze dne 27.08.1999 č. 315-59/1999 ze dne 27.08.1999, č.316-60/1999 ze dne 27.08.1999, č. 317-61/1999 ze dne 28.08.1999,č. 318-62/1999 ze dne 28.08.1999, č. 319-63/1999 ze dne28.08.1999, č. 320-64/1999 ze dne 29.08.1999, č. 321-65/1999 zedne 29.08.1999a znaleckými posudky vypracovanými znalcem Ing. RenátouUrbáškovou č. 334-79-1999 ze dne 26.08.1999, č. 335-80-1999 zedne 26.08.1999, č. 336-81-1999 ze dne 26.08.1999, č.337-82-1999 ze dne 27.08.1999, č. 338-83-1999 ze dne27.08.1999, č. 339-84-1999 ze dne 27.08.1999, č. 340-85-1999 zedne 28.08.1999, č. 341-86-1999 ze dne 28.08.1999, č. 342-87-1999ze dne 29.08.1999, č. 343-88-1999 ze dne 29.08.1999.Ocenění nepeněžitého vkladu - nemovitostí výše uvedených,schválila dozorčí rada jednomyslně ve výši, jak byl oceněn veznaleckých posudcích vypracovaných znalcem Ing. RenátouUrbáškovou, tj. ve výši 15.050.000,-Kč.Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele, jehož předmětemjsou nemovitosti výše uvedené, bude splacen předáním písemnéhoprohlášení vkladatele spolu s předáním nemovitostí ve smysluustan. § 60 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : 4. v katastrálním území Králová-------------------------------- zemědělská hospodářská budova (Ocelokolna - bramborárnaKrálová) stavba na parc.č.st. 131- zemědělská hospodářská bud... ova (seník Králová) stavba naparc.č.st. 132- zemědělská hospodářská budova (polní mlat Králová) stavba naparc.č.st. 117- pozemky parc.č.st.111 zastavěná plocha, parc.č.st. 117zastavěná plocha, - parc.č.st. 131 zastavěná plocha, parc.č.st.132 zastavěná plocha, parc.č.st. 2 zastavěná plocha, parc.č.1/9ostatní plocha, parc.č. 1/10 ostatní plocha, 3/1 ost. plocha,parc.č. 1/2 ostatní plocha, parc.č. 1/1 pastvina. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : 3. v katastrálním území Hlivice-------------------------------- zemědělská hospodářská budova (Výkrmna býků Hlivice) stavba navíce parcelách - stavba na parc.č.st. 98/1 a na st. 98... /2 zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : 2. v katastrálním území Zadní Újezd------------------------------------ zemědělská hospodářská budova (Pastevní areál skot ZadníÚjezd) stavba na parc.č.st. 75
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : 1. v katastrálním území Medlov u Uničova----------------------------------------- zemědělská hospodářská budova (Kravín čtyřřadý - výkrm býků)stavba na více parcelách - stavba na p... arc.č. 326/1 a na st.326/2- zemědělská hospodářská budova (Teletník Medlov) stavba na víceparcelách - stavba na parc.č. 338/1 a na st. 338/2- zemědělská hospodářská budova (Holírna Medlov) stavba naparc.č. 281- objekt bydlení (Mlékárna Medlov čp. 195) stavba na parc.č. st.273- zemědělská hospodářská budova (Sklad podestýlky Medlov) stavbana parc.č. st. 463- pozemky parc.č.st. 463 zastavěná plocha, parc.č. 739/14ostatní plocha zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci nemovité ve vlastnictvípředem určeného upisovatele, a to:
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisní... mkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví pět dnů.Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitouhodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterýmje Zemědělské družstvo Medlov se sídlem v Medlově u Uničova,okr. Olomouc, IČO: 14 61 54 87.Akcie budou upisovány do l... istiny předem určeného upisovatele,která bude umístěna v sídle společnosti v Medlově č. 238, vkanceláři předsedy představenstva společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : Budou upisovány akcie, a to :1600 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč1345 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč
 • 10. září 1999 - 11. dubna 2000 : Podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 31.8.1999 vsouladu s ust. § 210 obch. zák. se základní jmění společnostive výši 60.373.000,-Kč zvyšuje o částku 15,050.000,-Kč s ... tím, žese nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 22. července 1999 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění ze dne15.10.1998:Schvaluje se návrh na zvýšení základního jmění společnostitakto:A. Dosavadní základní jmění ve výši 1.000.... 000,-Kč se zvyšujenejméně o 50.000.000,-Kč, přičemž se připouští upisování nadčástku navrhovaného zvýšení.B. Způsob a rozsah tohoto zvýšeníNavrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši1.000.000,-Kč na nejméně 51.000.000,-Kč, tj. nejméně o50.000.000,-Kč a to upisováním nových akcií.C. Navrhovaný druh, podoba a forma akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovýmiakciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov.D. Jmenovitá hodnota a počet nových akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 50.000 ksnových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za kus.E. Předmět a navrhované oceněníUpisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady.Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupenápohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkovýchpodílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných těmito předemurčenými upisovateli - fyzickými osobami - členy i nečlenyZemědělského družstva Medlov se sídlem v Medlově u Uničova, jakjsou vyjmenováni ve znaleckých posudcích, vůči majetkuZemědělského družstva Medlov se sídlem v Medlově u Uničova, IČO:14 61 54 87.Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádanépohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněnaznaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu.Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudkysoudních znalců ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1486-211/98 ze dne28.9.1998 a ing. Pavla Josefíka, čj. 75-46/98 ze dne 1.10.1998.Oba znalecké posudky jediný akcionář schvaluje.Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodníhozákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterousvou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Medlov se sídlem vMedlově u Uničova postoupí akciové společnosti MESPOL Medlov,a.s.. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem akciové společnostiMESPOL Medlov, a.s.. Nepeněžité vklady tak budou zcela splacenyv plné výši při úpisu. Protože ke zvýšení ZZJ dojde úpisemnepeněžitých vkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníku opřednostním právu se nepoužije.F. Navrhovaná výše emisního kursuEmisní kurs se navrhuje ve výši 100 % nominální hodnoty upsanéhonepeněžitého vkladu (tj. pohledávky vůči majetku Zemědělskéhodružstva Medlov se sídlem v Medlově u Uničova).G. Další podmínky upisováníUpisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení ozapsání rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku,bude trvat 30 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v doběod 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěnav sídle společnosti, tj. Medlov 238, okres Olomouc.K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listinaupisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitouhodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět ahodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtupro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné čísloupisovatele, jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu senevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listemupisovatele, který musí mít stejné náležitosti jako listinaupisovatelů. Tento individuální list upisovatele rozešlespolečnost všem potencionálním akcionářům s bydlištěm mimobezprostřední okolí sídla společnosti.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse připouští, jediný akcionář určil, aby o konečné částcezvýšení rozhodlo představenstvo společnosti.Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnýmistanovami společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1998 - 31. března 1999 : Jediný akcionář:Zemědělské družstvo MedlovSídlo: Medlov u Uničova, okres OlomoucIČO: 14 61 54 87
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů