Trendy

197 314 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

25 650 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

240 893 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

3.7.2008 - 1.1.2017 Klopina 33, PSČ 78973
9.9.1998 - 3.7.2008 Mohelnice, Újezd 81, PSČ 78985

25820303

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1999 - 31.12.2008

CZ25820303

Datum vzniku

9. září 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2017

Datová schránka

mcwe8xn

Historické názvy

9.9.1998 - 1.1.2017

Mohelnická zemědělská a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1995

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.1.2000 - 1.1.2017

101 941 000 Kč

9.9.1998 - 3.1.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Mohelnice

Provozovny

od 6.6.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 789 85, Mohelnice

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2017 - 1. ledna 2017 : V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti Mohelnická zemědělská a.s. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 258 20 303, společnosti První bioplynová Šumperk s.r.... o. se sídlem Klopina - Klopina 33, okres Šumperk, PSČ 789 73, IČ 278 06 863 a společnosti Bioplyn Třeština s.r.o. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 279 28 225, s přechodem veškerých jejích jmění na nástupnickou společnost ÚSOVSKO AGRO s.r.o. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 253 98 849 tak, jak je uvedeno v projektu fúze ze dne 08.09.2016. zobrazit více skrýt více
  • 23. června 2015 - 1. ledna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 5. listopadu 2008 - 1. ledna 2017 : Mimořádná valná hromada společnosti Mohelnická zemědělská a.s. dne 3.11.2008 rozhodla o přechodu akcií vydaných obchodní společností Mohelnická zemědělská a.s. na osobu hlavního ak... cionáře - obchodní společnost ÚSOVSKO a.s. a zároveň rozhodla o:- Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem obchodní společnosti Mohelnická zemědělská a.s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 258 20 303, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1995 (dále jen "Společnost"), který uplatnil právo na výkup ostatních účastnických cenných papírů a požádal o zařazení jeho záměru aplikovat postup podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na pořad jednání této mimořádné valné hromady, je obchodní společnost ÚSOVSKO a.s., IČ 607 93 015, se sídlem Klopina č. 33, 789 73 Úsov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1033 (dále jen "Hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení její žádosti o projednání uplatněného práva výkupu všech ostatních účastnických cenných papírů, tj. ke dni 15.9.2008, činila 92,30 % a ke dni konání této mimořádné valné hromady činí 97,15 % na základním kapitálu Společnosti, tj. více než zákonem stanovených 90% na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Společnosti Hlavním akcionářem bylo osvědčeno předložením 198 066 kusů kmenových listiných akcií emitovaných Společností na jméno o jmenovité hodnotě po 500 Kč, jakož i čestným prohlášením představenstva Hlavního akcionáře. Souhrnný počet akcií Společnosti, vlastněný a předložený Hlavním akcionářem pro jednání této mimořádné valné hromady činí 198 066 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 500,- Kč a tak představuje 97,15% na základním kapitálu Společnosti, který činí 101,941.000,- Kč. Z toho pak vyplývá skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.- Přechodu ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, přechod vlastnického práva ke všem ostatním akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci akcií emitovaných Společností jsou povinni předložit své akcie Společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k nim na Hlavního akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci své akcie Společnosti v této lhůtě, určí k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než čtrnáct dnů a pak postupuje podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.- Výši protiplnění: Hlavní akcionář je povinen poskytnout dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 164,- Kč (slovy stošedesátčtyři korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy pětset korun českých), stanovené podle znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem Ing. Milanem Novotným dne 3.9.2008.- Způsobu a lhůtě poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění prostřednictvím obchodníka s cennými papíry - Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, Komerční centrum v Olomouci, Tř. Svobody 19, Olomouc, PSČ 771 05, které před konáním této mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Česká spořitelna, a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou týdnů, po předání jejich akcí Společnosti, jinak za použití postupu podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 30. dubna 2007 - 1. ledna 2017 : Mohelnická zemědělská a.s. se sídlem Mohelnice, Újezd 81, PSČ 78985, IČ 25820303 na základě Smlouvy o převzetí jmění ze dne 2.4.2007 převzala jako nástupnická společnost jmění zani... kající společnosti Bouzovská zemědělská společnost, a.s. se sídlem okr. Olomouc, Bouzov č.p. 60, PSČ 78325, IČ 60793341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 1056. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 1999 - 3. ledna 2000 : V souladu s ustanovením § 59 odst. 7 ObchZ v platném znění valnáhromada souhlasí se zvýšením základního jmění společnosti očástku 100 941 000,-Kč a to vkladem pohledávek (majetkový... chpodílů) vkladatelů, tj. oprávněných osob z transformace ZDMohelnice podle zákona číslo 42/1992 Sb., jak jsou jmenovitěuvedeni v souboru listin s výpočtem majetkových podílů natransformovaném ZD, doloženém uznávacím prohlášením předsedypředstavenstva ZD Mohelnice ze dne 9. prosince 1998. Valnáhromada rozhodla , že bude emitováno: a) 771 kusů kmenových akcií v materializované podobě, na jméno,o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. b) 202 kusů kmenových akcií v materializované podobě, na jméno,o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč. c) 1 102 kusů kmenových akcií v materializované podobě, najméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. d) 2 721 kusů kmenových akcií v materializované podobě, najméno, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Přednostní právo stávajících akcionářů na upsání akcií jevyloučeno z důvodu návrhu na zvýšení základního jmění výšeuvedeným nepeněžitým vkladem. Akcie budou upisovány oprávněnýmiosobami, které mají nevypořádány své majetkové podíly ztransformace ZD Mohelnice po dobu 14 dnů ode dne obdrženíusnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Akcie budou upisoványv sídle společnosti v pracovní dny době od 8,00 do 16,00 hodin.Současně budou uzavřeny i smlouvy o postoupení pohledávek, čímžbudou vklady splaceny. Pro účely emitování akcií budou majetkovépodíly upisovatelů zaokrouhleny na celé tisíce korun směremdolů. zobrazit více skrýt více
posunout dolů