7 647 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2007

865 tis. Kč

Zisk za rok 2007

Trendy

144 753 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2007

Základní údaje

Sídlo

od 12.5.2014 Revoluční 1195/71, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Historické adresy

11.9.2007 - 12.5.2014 Krnov, Revoluční 71, PSČ 79401
3.10.2001 - 11.9.2007 Olomouc - Město, tř. 17. listopadu č. 1047/10, PSČ 77200
7.10.1998 - 3.10.2001 Olomouc, Masarykova tř. 17

25822101

DIČ

od 15.10.1998

CZ25822101

Datum vzniku

7. října 1998

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. července 2015

Datová schránka

mwfgbme

Historické názvy

11.9.2007 - 23.6.2015

SKS Foundry, a.s.

14.6.2007 - 11.9.2007

TYFOZ, a.s.

7.10.1998 - 14.6.2007

TYFOZ s.r.o.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 19420

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.8.2010

24 300 000 Kč

Historické jmění

4.1.2010 - 10.8.2010

18 200 000 Kč

22.12.2009 - 4.1.2010

15 200 000 Kč

14.6.2007 - 22.12.2009

15 200 000 Kč

25.4.2007 - 14.6.2007

7 600 000 Kč

7.10.1998 - 25.4.2007

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Krnov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2240112 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

3.10.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Revoluční 1195/71, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. září 2007 : Na společnost přešlo v důsledku sloučení jmění společnosti SKS Krnov, a.s., se sídlem Krnov, Revoluční 71, PSČ 794 01, IČ: 262 67 926, která byla zapsána v obchodním rejstříku, ved Na společnost přešlo v důsledku sloučení jmění společnosti SKS Krnov, a.s., se sídlem Krnov, Revoluční 71, PSČ 794 01, IČ: 262 67 926, která byla zapsána v obchodním rejstříku, ved...eném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce č. 2793. Rozhodným dnem pro fúzi je 31.5.2007. zobrazit více skrýt více
  • 14. června 2007 : Společnost TYFOZ, a.s. změnila právní formu za společnosti TYFOZ s.r.o. se sídlem na adrese Olomouc-Město, tř. 17. listopadu č. 1047/10, PSČ 772 00, IČ 258 22 101, která byla zapsá Společnost TYFOZ, a.s. změnila právní formu za společnosti TYFOZ s.r.o. se sídlem na adrese Olomouc-Město, tř. 17. listopadu č. 1047/10, PSČ 772 00, IČ 258 22 101, která byla zapsá...na v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 19420, a to rozhodnutím valné hromady ze dne 29.05.2007. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. července 2010 - 10. srpna 2010 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 23.7.2010:a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je přípustné, když akcionáři zcela splat... ili emisní kurz dříve upsaných akcií.b) základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity, restrukturalizace závazků společnosti a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti;c) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 6.100.000,-Kč (slovy: šestmilionůjednostotisíc korun českých), tedy ze stávající výše 18.200.000,- Kč (slovy : osmnáctmilionůdvěstětisíc korun českých) na částku ve výši 24.300.000,-Kč (slovy: dvacetčtyřimilionůtřistatisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.d) základní kapitál se zvyšuje upsáním 1 (jednoho) kusu kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), 8 (osmi) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 5 (pěti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě;e) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií;f) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti DANMAX STEEL s.r.o. se sídlem Ostrava - Radvanice, Těšínská 114, PSČ 716 00, identifikační číslo: 268 01 027, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 27341, které budou nabídnuty všechny nově upisované akcie specifikované pod písmenem d) tohoto usnesení (dále též jen "předem určený zájemce");g) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové, notáře v Ostravě na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 41/3138, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný;h) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;i) upisovatel je povinen splatit :100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to peněžitým vkladem na účet 4294122/0800. zobrazit více skrýt více
  • 22. prosince 2009 - 4. ledna 2010 : Valná hromada schvaluje rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto obsahu:a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení závazků s... polečnosti, její kapitálové posílení a posílení důvěryhodnosti společnosti na trhu a při získávání cizích zdrojů.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých), tedy z výše 15.200.000,- Kč (patnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši 18.200.000,- Kč (osmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 6 kusů (šest) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých).d) Emisní kurs každé jedné nově emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých).e) Akcionáři společnosti, tj. Ing. Milan Tymel a Ing. Milan Hrubý, se dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku výslovně vzdali přednostního práva na úpis 6 kusů (šesti) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), upisovaných peněžitým vkladem.f) Nově upisované akcie v rozsahu 6 kusů (dvacet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto:- určitému zájemci - Ing. Milanu Tymelovi, r.č. 56-07-26/2584, bytem Praha 4, Vitošská 3410/1, PSČ 143 00, budou nabídnuty k úpisu 4 kusy (čtyři) nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých),- určitému zájemci - Ing. Milanu Hrubému, r.č. 58-11-05/0685, bytem Prostějov, Karafiátová 308/23, PSČ 796 01, budou nabídnuty k úpisu 2 kusy (dva) nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých).g) Předem určení zájemci budou upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci, ne však dříve, než bude podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo notářské kanceláře Mgr. Pavla Vavříčka, na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 604 31.i) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 100% emisního kursu je povinen splatit nejpozději do 30-ti dnů ode dne účinnosti úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovatel je povinen splatit určenou část emisního kurzu akcií na zvláštní účet pro splacení emisního kurzu č.IBAN CZ54 0800 0000 0000 0405 4532, číslo účtu 0405 4532/0800, vedený společností Česká spořitelna, a.s. nebo ve stejné lhůtě uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek.j) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření připouští mimořádná valná hromada dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit část emisního kursu upsaných akcií započtením a to tak, že:- proti pohledávce společnosti na splacení části emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), se připouští možnost započítat pohledávku předem určeného zájemce, Ing. Milana Tymela, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce, uzavřené dne 24.02.2009 mezi Ing. Milanem Tymelem, jako věřitelem, a společností SKS Foundry, a.s., jako dlužníkem, do výše jistiny 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých),- proti pohledávce společnosti na splacení části emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), se připouští možnost započítat pohledávku předem určeného zájemce, Ing. Milana Hrubého, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce, uzavřené dne 24.02.2009 mezi Ing. Milanem Hrubým, jako věřitelem, a společností SKS Foundry, a.s., jako dlužníkem, do výše jistiny 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých).k) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh dohody o započtení bude předem určeným zájemcům Ing. Milanu Tymelovi a Ing. Milanu Hrubému, doručen do 3 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Tato dohoda musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů