Základní údaje

Historické adresy

23.1.2003 - 19.1.2011 Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 1398/3a, PSČ 70200
19.11.2001 - 23.1.2003 Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 1/1324, PSČ 70200
22.10.1999 - 19.11.2001 Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 1, PSČ 70200
16.11.1998 - 22.10.1999 Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, PSČ 70200

25824627

DIČ

Není plátce DPH

1.2.2004 - 19.7.2008

CZ25824627

30.11.1998 - 30.1.2002

CZ25824627

Datum vzniku

16. listopadu 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. ledna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. ledna 2011

Historické názvy

1.10.2008 - 19.1.2011

FORTE FIN, a.s. "v likvidaci"

16.11.1998 - 1.10.2008

FORTE FIN, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2040

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.11.2001 - 19.1.2011

2 030 000 Kč

13.11.2000 - 19.11.2001

2 030 000 Kč

24.7.2000 - 13.11.2000

1 700 000 Kč

28.6.1999 - 24.7.2000

1 700 000 Kč

20.5.1999 - 28.6.1999

1 200 000 Kč

16.11.1998 - 20.5.1999

1 200 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 19. ledna 2011 - 19. ledna 2011 : Vymazává se ke dni právní moci usnesení z obchodního rejstříku společnost FORTE FIN, a.s. "v likvidaci" se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 1398/3a, PSČ 702 00, identifikač... ní číslo 258 24 627.Právní důvod výmazu:Společnost se vymazává z obchodního rejstříku poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. KSOS 33 INS 2951/2010-A 15, ze dne 30.4.2010, které nabylo právní moci dne 20.5.2010, byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka. zobrazit více skrýt více
 • 17. června 2009 - 19. ledna 2011 : Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 29 Cm 179/2008-11, ze dne 1.4.2009, které nabylo právní moci dne 28.4.2009, byl jmenován likvidátor.
 • 1. října 2008 - 19. ledna 2011 : Právní důvod zrušení společnosti:Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.8.2008, č.j. 24 Cm 185/2007-15, které nabylo právní moci dne 6.9.2008 se obchodní společnost FORTE FI... N, a.s., IČ 258 24 627 zrušuje s likvidací a nařizuje se likvidace této společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 1998 - 13. ledna 2006 : Omezení převoditelnosti akcií:K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno sevyžaduje písemný souhlas představenstva společnosti.Představenstvo společnosti je povinno s... e vyjádřit k navrhovanémupřevodu akcií ve lhůtě 21 dnů od doručení písemné žádostiakcionáře a není oprávněno souhlas odepřít, jde-li o převod nastávající akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 2004 - 9. listopadu 2004 : Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 8.7.2004, č.j. 92 Nc 10260/2004-4 nařídil soud exekuci podle platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Okresní pojišťovny VZP ... Ostrava ze dne 23.5.2003, č.j. 4140301461, na majetek povinného FORTE FIN, a.s., Masná 1398/3A, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, k uspokojení pohledávky oprávněného Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, Okresní pojišťovny VZP, Sokolská třída 1/267, 730 98 Ostrava - Moravská Ostrava, ve výši 16.522,- Kč s přísl.Provedením exekuce je pověřen JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Přerov, Komenského 38. zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2000 - 13. listopadu 2000 : Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale budouvšechny nabídnuty k upsání určitému zájemci a to:Panu Jiřímu Sedlářovi, r.č. 560417/2112, bytem Veselí nadMoravou, Hutn... ík 1419, PSČ 698 01, který upíše 6 kusů nových ,kmenových, listinných akcií znějících na jméno, z toho tři kusyakcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 100 000 Kč, a tři kusyakcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 10 000 Kč, peněžitýmvkladem ve výši 330 000 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2000 - 13. listopadu 2000 : Dle usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne 23.6.2000 sezákladní jmění společnosti 1 700 000 Kč se zvyšuje o částku 330000 Kč, na celkovou částku 2 030 000 Kč, a to upsáním... novýchakcií v počtu 6 kusů, znějících na jméno, kmenových, listinných,z toho tři kusy akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 100 000Kč a tři kusy akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 10 000 Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. Vylučuje se přednostní právo stávajícíchakcionářů k upisování akcií. Emisní kurz upisovaných akcií sestanovuje ve výši jmenovité hodnoty každé akcie. Akcie budouupsány určitým zájemcem v sídle společnosti, na základě výzvypředstavenstva společnosti do dvou měsíců ode dne právní mociusnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu vOstravě, kterým do něj bude zapsáno usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2000 - 13. listopadu 2000 : Určený zájemce splatí na základě výzvy představenstva 40 %jmenovité hodnoty takto upsaných akcií v hotovosti při úpisuakcií, v sídle společnosti. Zbývající část jmenovité hodnotyup... saných akcií splatí určený zájemce na účet společnosti číslo8010-0109077693/0300, vedený u ČSOB a.s. pobočka Ostrava, var.symbol 009, konst. symbol 968, nejpozději do jednoho roku odedne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1999 - 28. června 1999 : 2. Panu Ing. Tomáši Chovancovi, r.č. 690417/5454. bytem Havířov- Podlesí, Jílová 1583/1, PSČ 736 01, který upíše jeden kusakcie na jméno, listinné, kmenové o jmenovité hodnotě akci... e100 000,- Kč peněžitým vkladem ve výši 100 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1999 - 28. června 1999 : 1. Panu Jaroslavu Malíkovi, r.č. 560429/2001, bytem Chaloupky578, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, který upíše čtyři kusyakcií na jméno, listinných, kmenových o jmenovité hodnotě ka... ždéakcie 100 000,- Kč, peněžitým vkladem ve výši 400 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1999 - 28. června 1999 : Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale budouvšechny nabídnuty k upsání dvěma určitým zájemcům, nížeuvedeným, následujícím způsobem:
 • 20. května 1999 - 28. června 1999 : Usnesení řádné valné hromady ze dne 28.4.1999:Základní jmění společnosti 1 200 000,- Kč se zvyšuje o 500 000,-Kč na celkovou částku 1 700 000,- Kč, a to upsáním nových akciív počtu... 5 kusů, znějících na jméno, kmenových, listinných, sjmenovitou hodnotou každé akcie 100 000,- Kč. Upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů k upisováníakcií. Emisní kurs upisovaných akcií se stanovuje ve výšijmenovité hodnoty každé akcie. Akcie budou upsány určitýmizájemci v sídle společnosti, na základě výzvy představenstvaspolečnosti do dvou měsíců ode dne právní moci usneseníobchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě,kterým do něj bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1999 - 28. června 1999 : Každý ze zájemců splatí na základě výzvy představenstva 30 %jmenovité hodnoty takto upsaných akcií v hotovosti při úpisuakcií, v sídle společnosti. Zbývající část jmenovité hodnoty... upsaných akcií splatí určení zájemci na účet společnosti číslo8010-0109077693/0300, vedený u ČSOB a.s. pobočka Ostrava, var.symbol 009, konst. symbol 968, nejpozději do jednoho roku odedne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů