Trendy

157 434 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

12 947 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

146 840 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.9.2015 Jaroňkova 221/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

Historické adresy

11.3.2010 - 24.9.2015 Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3
27.8.1999 - 11.3.2010 Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3
23.11.1998 - 27.8.1999 Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 20

25824848

DIČ

od 1.2.1999

CZ25824848

Datum vzniku

23. listopadu 1998

Datová schránka

wt3t6xg

Historické názvy

23.11.1998 - 27.8.1999

UNIBASE  & SLUNO a.s.

23.11.1998 - 27.8.1999

UNIBASE & SLUNO a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2045

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.5.2003

41 300 000 Kč

Historické jmění

27.8.2002 - 10.5.2003

41 300 000 Kč

28.11.2001 - 27.8.2002

5 900 000 Kč

8.3.2000 - 28.11.2001

1 000 000 Kč

23.11.1998 - 8.3.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2013

6011001727 / 8040

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 1.8.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kovářova 1461/1d, 155 00, Praha - Stodůlky

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 23. listopadu 1998 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. března 2002 - 26. listopadu 2003 : 6. Emisní kurs akcií upsaných na peněžitý vklad bude splacentakto: 30 % (třicet procent) tj. 10.620.000,- Kč (slovy:desetmilionůšestsetdvacettisíckorunčeských) bude splacen do 60(š... edesáti) dnů od upsání akcií, tedy do 60 (šedesáti) dnů odpodpisu smlouvy o upsání akcií, a to na zváštní účet u Komerčníbanky a.s., pobočka Ostrava, který za tím účelem zřídíspolečnost na své jméno. Zbytek emisního kursu akcií upsaných napeněžitý vklad, tj. 24.780.000,- Kč (slovy:dvacetčtyřimilionůsedmsettiscíkorunčeských) bude splacen dotřicátého prvého prosince roku dva tisíce dva (31.12.2002). zobrazit více skrýt více
 • 9. března 2002 - 26. listopadu 2003 : 5. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva začneběžet od doručení usnesení příslušného rejstříkového soudu vevěci zápisu usnesení této řádné valné hromady o záměru zv... ýšitzákladní kapitál do obchodního rejstříku a bude trvat 60(šedesát)dnů. Počátek lhůty bude oznámen zájemci písemně azároveň mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Místemúpisu akcií je sídlo společnosti: Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3.Emisní kurs takto upsaných akcií se rovná jmenovité hodnotěakcií, tj. 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) zakaždou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 2002 - 26. listopadu 2003 : 4. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Valnáhromada určuje, že nové akcie budou nabídnuty společnosti BinaryDevelopment Limited se sídlem Athene House, The Brodway,... MillHill, Lindon NW 7 3TB, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska, která je registrována v obchodním rejstříku proAnglii a Wales pod číslem registrace 3455873 a budou upsány vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost U & SLUNO a.s.s tímto zájemcem. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 2002 - 26. listopadu 2003 : 3. Všichni stávající akcionáři, tj. společnost SLUNOCORPORATION, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Jaroňkova3, jednající statutárním zástupcem - jednatelem ing. MartouNovák... ovou, ing. Ladislav Novák, který je na jednání této řádnévalné hromady zastoupen na základě plné moci ze dne 19.10.2001advokátkou JUDr. Janou Kašlíkovou, - ing. Zdeněk Sluka, Ing.Marta Nováková a ing. Ivo Havlík se před rozhodnutím o zvýšenízákladního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 2002 - 26. listopadu 2003 : 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 35.400.000,-Kč (slovy: třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) budeuskutečněno upsáním 1180 ks (jedentisícjednostoosmdesát kus... ů)nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za každou akcii, vemisním kursu 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) zakaždou novou akcii. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotěakcií. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě znějící najméno, všechny budou stejného druhu a budou s nimi spojenastejná práva. Na jednu dosavadní akcii U & SLUNO a.s. ojmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy:pěttisíckorunčeských) lzeupsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy:třicettisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 9. března 2002 - 26. listopadu 2003 : 1. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu:Řádná valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlem Ostrava- Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla z důvodu zvýšení prestižespo... lečnosti a získání kapitálu pro nákup investičního majetkua špičkových licencí o zvýšení základního kapitálu společnostio 35.400.000,- Kč (slovy:třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) upsáním nových akcií,tedy z původní výše 5.900.000,- Kč (slovy:pětmilionůdevětsettisíckorunčeských) na novou výši 41.300.000,-Kč (slovy: čtyřicetjedenmiliontřistatisíckorunčeských). Emisníkurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem v hodnotě35.400.000,- Kč (slovy:třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských), přičemž upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 28. listopadu 2001 : Předmět nepeněžitého vkladu by oceněn jednak znaleckým posudkemznalce Ing. Václava Hrnčíře ze dne 16.10.2000 číslo 415/2000,který na základě zjištěných cen trhu nemovitostí v dané ... lokalitěa čase stanovil obecnou cenu těchto nemovitostí hodnotou4.900.000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Jaroslava Říkalaze dne 31.10.2000 číslo 0650/2000, který ve vztahu k současnýmcenám na trhu s nemovitostmi stanovil obecnou cenu těchtonemovitostí částkou 5.000.000,-Kč. Ve znaleckých posudcích bylokonstatováno, že hodnotu nepeněžitého vkladu může společnosthospodářsky využít, když se jedná o administrativní budovu spříslušenstvím a hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímukursu upsaných akcií splácených tímto vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 28. listopadu 2001 : 6. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu je administrativní budova čp. 221na pozemku st. 1017 včetně venkovních úprav, trvalých ... porostů apozemků st. 1017, p.č. 1055 a p.č. 130/11, které jsou zapsány vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ostravě na listuvlastnictví číslo 405 katatrálního území Přívoz, obec MoravskáOstrava a Přívoz, které jsou ve vlastnictví společnosti SLUNOCORPORATION, spol. s r.o. se sídlem Jaroňkova 3, Ostrava-Přívoz,IČO 41032110 zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 28. listopadu 2001 : 5. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu nazápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a jesplacen předáním písemného prohlášení vkladatele společnosti(p... odle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku) a předánímnemovitosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 28. listopadu 2001 : 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Jaroňkova 3,Ostrava-Přívoz a lhůta pro upisování akcií začíná běžet oddoručení zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti v... obchodním rejstříku a trvá 14 kalendářních dnů. Emisní kurs serovná jmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 28. listopadu 2001 : 3. Základní jmění společnosti je zvyšováno nepeněžitým vkladem aje proto vyloučeno přednostní právo dosavadních akcionářů naupsání nových akcií. Nové akcie budou nabídnuty k upsání... společnosti SLUNO CORPORATION, spol. s r.o. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 28. listopadu 2001 : 2. Navrhované zvýšení základního jmění společnosti ve výši4.900.000,-Kč (slovy: čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých)bude rozděleno na 980 kmenových akcií na jméno o jmenovitého... dnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) každá, kterébudou vydány v listinné podobě, všechny budou stejného druhu abudou s nimi spojená stejná práva. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 28. listopadu 2001 : 1. Valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla dne 15.12.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti o 4.900.000,-Kč (slovy:čtyřimiliónyd... evětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií,jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, přičemžupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 - 28. listopadu 2001 : Usnesení valné hromady společnosti U & SLUNO a.s. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3, IČO 25824848 o záměru zvýšitzákladní jmění společnosti takto:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů