Trendy

13 886 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 489 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

76 969 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.7.2013 Martinská čtvrť 1800, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Historické adresy

30.3.2005 - 10.7.2013 Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 140, PSČ 74401
3.11.2001 - 30.3.2005 Frenštát pod Radhoštěm, Místecká 1660, PSČ 74401
30.11.1998 - 3.11.2001 Zubří čp. 9, PSČ 75654

25825429

DIČ

od 25.1.1999

CZ25825429

Datová schránka

su7gveh

Historické názvy

3.11.2001 - 6.8.2013

Velkoobchod elektro a.s.

9.9.1999 - 3.11.2001

Gumárny servis a.s.

30.11.1998 - 9.9.1999

PCR Gumárny, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2048

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.8.2009

56 000 000 Kč

Historické jmění

28.8.2002 - 19.8.2009

15 000 000 Kč

13.11.2000 - 28.8.2002

2 000 000 Kč

30.11.1998 - 13.11.2000

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

Bankovní účty

zvěřejněno 4.4.2013

107- 2500410267 / 0100

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 1.10.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • nám. Míru 21, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2014 - 25. září 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 11. srpna 2014 - 25. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 11. srpna 2014 - 25. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. srpna 2009 - 19. srpna 2009 : R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti Velkoobchod elektro a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 18.8.20091. Základní kapitál obchodní společnosti Velkoobc... hod elektro a.s. se zvyšuje o částku ve výši 41.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých ), tedy z částky 15.000.000,- Kč ( slovy: patnáctmilionů korun českých ) na částku ve výši 56.000.000,-Kč ( slovy: padesátšestmilionů korun českých ).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zejména z hlediska zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný s ohledem na podnikatelskou činnost společnosti3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 4 ks ( slovy: čtyř kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých ) a 1 ks ( slovy: jednoho kusu ) nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány.4. Určuje se, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 16975. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3138/41, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 14,00 hodin; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě pěti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých ) činí 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých ) a emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ) činí 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých )7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697, kdy předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti:nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3862 pro katastrální území Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, a to pozemek parcelního čísla St. 17/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla St. 1179 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního číslo St. 2565 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního číslo St. 3497 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla 2741/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parcelního čísla 2741/25 - ostatní plocha, manipulační plocha, budova v části obce Frenštát pod Radhoštěm, č.p. 21 - občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla St. 17/1 - zastavěná plocha a nádvoří, budova v části obce Frenštát pod Radhoštěm, č.p. 1707 - jiná stavba na pozemku parcelního čísla St. 1179 - zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če - občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla St. 2565 - zastavěná plocha a nádvoří a budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parcelního čísla St. 3497 - zastavěná plocha a nádvoří.8. Schvaluje se výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného znaleckým posudkem znalce Ing. Miroslava Turčeka, Jiráskova 25, Nový Jičín pod pořadovým číslem 10-2009 ze dne 24.3.2009 jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesenímze dne 23.2.2009, č.j. 41 Nc 4050/2009-7, částkou ve výši 41.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých ) s tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 41.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých ); za tento nepeněžitý vklad budou vkladateli vydány 4 ks ( slovy: čtyři kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých ) a 1 ks ( slovy: jeden kus ) nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.9. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti, a tím ke zvýšení své bonity a důvěryhodnosti na trhu. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít.10. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. listopadu 2001 - 19. července 2003 : Dne 29.5.2001 se stal jediným akcionářem firmy Zuzana Lacková,r.č. 64-59-14/0072, bytem U Rybníka 1697, Frenštát podRadhoštěm, PSČ 744 01.
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí tak 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých;
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 5. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního právaje sídlo obchodní společnosti Velkoobchod elektro a.s., tedyFrenštát pod Radhoštěm, Místecká 1660, PSČ 744 01, a to ... místnostpředsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00hodin do 15,00 hodin; zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 4. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva,když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akciebudou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněž... itéhovkladu, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697; zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1300ks(slovy: jedentisíctřista kusů) nových kmenových akcií znějícíchna jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettis... íckorun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálubudou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejménazajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti,zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění... zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské aekonomické situace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 1. Základní kapitál obchodní společnosti Velkoobchod elektroa.s. se zvyšuje o částku ve výši 13,000.000,- Kč, slovy:třináctmilionů korun českých, tedy z částky 2,000.000,- Kč,slovy... : dvamiliony korun českých na částku ve výši 15,000.000,-Kč, slovy: patnáctmilionů korun českých.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bey využití přednostníhopráva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě dotřiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení... Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady zapsáno doobchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu tétolhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedyoznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemcina jeho adresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií súředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsáníakcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů oddoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 11. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhuna zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti pís... emnéprohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisemzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad jesplacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostispolečnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanovísídlo společnosti, tedy Frenštát pod Radhoštěm, Místecká 1660,PSČ 74401, a to kancelář předsedy představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 10. Zvýšení základního kapitálu títmo nepeněžitým vkladem je vdůležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vkladvyužít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota ... tohotomajetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmětpodnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářskyvyužít. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 9. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenéhoposudkem znalce Ing. Ladislava Holiše, 756 54 Zubří, Převrátí č.1007 pod pořadovým číslem 2668/38/200 částkou ve výši13... ,219.210,- Kč, slovy:třináctmilionůdvěstědevatenácttisícdvěstědeset korun českých stím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka vevýši 13,000.000,- Kč (slovy: třináctmilionů korun českých) a zatento nepeněžitý vklad bude vydáno vkladateli 1300 ks(jedentisíctřista) kmenových akcií s jmenovitou hodnotou10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) v listinné podoběznějící na jméno;Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímukursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tentonepeněžitý vklad.Schvaluje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ajmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jakoprotiplnění, tedy částka ve výši 219.210,- Kč (slovy:dvěstědevatenácttisícdvěstědeset korun českých) bude použit natvorbu rezervního fondu. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 28. srpna 2002 : 8. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterýmje pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytemFrenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697; předmětem tohotonep... eněžitého vkladu je budova č.p. 1052, Frenštát pod Radhoštěmna pozemku parcelního čísla St. 1074 a pozemek parcelního číslaSt. 1074 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsané u Katastrálníhoúřadu v Novém Jičíně v katastru nemovitostí na listu vlastnictví3862 pro katastrální území Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštátpod Radhoštěm, okres Nový Jičín, budova č.p. 186, Rožnov podRahoštěm na pozemku parcelního čísla St. 90/3 zapsaná uKatastrálního úřadu ve Vsetíně v katastru nemovitostí na listuvlastnictví číslo 1151 pro katastrální území Rožnov podRadhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín a polovinapozemku parcelního čísla St. 90/3 - zastavěná plocha a nádvořízapsaného Katastrálního úřadu ve Vsetíně v katastru nemovitostína listu vlastnictví číslo 3989 pro katastrální území Rožnov podRadhoštěm, okres Vsetín;Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 1999 - 3. listopadu 2001 : Dne 3.5.1999 se stala jediným akcionářem společnost GumárnyZubří, akciová společnost, se sídlem v Zubří, IČO 00 01 21 22.
 • 20. prosince 1999 - 13. listopadu 2000 : Dne 11.11.1999 rozhodl jediný akcionář o snížení základníhojmění společnosti o 8,000.000,- Kč, tj. z 10,000.000,- Kč na2,000.000,- Kč, a to z důvodu změny podnikatelského záměru zv... ýrobní činnosti na servisní činnost. Způsobem sníženízákladního jmění bude snížení jmenovité hodnoty akcií z 50.000,-Kč na 10.000,- Kč výměnou za nové akcie. Lhůtou pro předloženílistinných akcií k jejich výměně za akcie se sníženou jmenovitouhodnotou je 7 dní ode dne zápisu sníženého základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů