Trendy

266 303 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

24 613 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

173 688 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 23.9.2015 Sportovní 1829/7, Nové Město, 735 06 Karviná

Historické adresy

20.11.2007 - 23.9.2015 Karviná - Nové Město, Sportovní 1829/7, PSČ 73506
12.9.2006 - 20.11.2007 Karviná - Doly, Sovinecká 2104, PSČ 73506
4.12.1998 - 12.9.2006 Karviná-Doly, Sovinecká 2104, PSČ 73502

25825691

DIČ

od 14.8.2000

CZ25825691

Datum vzniku

4. prosince 1998

Datová schránka

eq2f7gx

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2070

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.12.2007

11 000 000 Kč

Historické jmění

27.9.2006 - 5.12.2007

6 000 000 Kč

5.1.2004 - 27.9.2006

1 000 000 Kč

4.12.1998 - 5.1.2004

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Karviné

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

86- 6179320297 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 1.2.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dolní náměstí 17/9, 746 01, Opava - Město

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 25. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. února 2004 - 2. prosince 2010 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:K převodu akcií na jméno je nutný předchozí souhlas valné hromady.
 • 20. listopadu 2007 - 5. prosince 2007 : Rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 26.10.2007 o zvýšení základního kapitálu:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5,000.000,- Kč (pět milionů korun českých), ... tj. z částky 6,000.000,- Kč (šest milionů korun českých) na částku 11,000.000,- Kč (jedenáct milionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jemnovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (pět set korun českých).S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými.c) Každý stávající akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo na upsání akcií mohou stávající akcionáři vykonat zápisem do listiny upisovatelů v zasedací místnosti sídle společnosti v Karviné, Nové město, Sportovní 1829/7, PSČ: 73506, v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin, a to ve lhůtě do 3 (tří) týdnů ode dne, kdy jim bude doručeno oznámení o přednostním právu upsat část nových akcií. Toto oznámení bude stávajícím akcionářům doručeno doporučeným dopisem na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů s dodejkou do vlastních rukou nebo osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí tohoto oznámení. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) mohou stávající akcionáři upsat 1/60 (jednu šedesátinu) jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) mohou stávající akcionáři upsat 5/6 (pět šestin) jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.S využitím přednostního práva se budou upisovat tyto akcie: 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- kč (pět set tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) činí 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých).d) Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady a nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.e) Připouští se, aby upisovatelé započetli své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Předmětem započtení mohou být tyto pohledávky:(i) Pohledávka věřitele Ing. Jana Sobka, r.č. 610331/1533, bytem Havířov, Šumbark, Petřvaldská 47, ve výši 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) z titulu půjčky poskytnuté společnosti SAPLER a.s. dne 10.8.2005 (desátého srpna roku dva tisíce pět), a část jistiny pohledávky věřitele Ing. Jana Sobka ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) z titulu půjčky poskytnuté společnosti SAPLER a.s. dne 7.6.2005 (sedmého června roku dva tisíce pět) ve výši 1,200.000,- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých). Připouští se možnost započtení pouze do výše 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých).(ii) Pohledávka věřitele Ing. Viléma Sikory, r.č. 610817/1399, bytem Třinec, Oldřichovice 805, PSČ: 739 61, ve výši 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) z titulu půjčky poskytnuté společnosti SAPLER a.s. dne 7.10.2005 (sedmého října roku dva tisíce pět). Připouští se možnost započtení pouze do výše 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých).Započtení shora uvedených pohledávek upisovatelů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písmenou dohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení každému upisovateli při úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení se všemi upisovateli musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2006 - 27. září 2006 : e) Připouští se, aby upisovatelé započetli své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Předmě... tem započtení mohou být tyto pohledávky:(i) Část jistiny pohledávky věřitele Ing. Jana Sobka, r.č. 610331/1533, bytem Havířov, Šumbark, Petřvaldská 47, ve výši 2.500.000,-Kč (slovy: dvamiliónypětsettisíc korun českých) z titulu půjčky poskytnuté společnosti SAPLER a.s. dne 05.05.2006 ve výši 4.500.000,-Kč (slovy: čtyřimiliónypětsettisíc korun českých). Připouští se možnost započtení pouze do výše 2.500.000,-Kč (slovy: dvamiliónypětsettisíc korun českých).(ii) Část jistiny pohledávky věřitele Ing. Viléma Sikory, r.č. 610817/1399, bytem Třinec, Oldřichovice 805, PSČ: 739 61, ve výši 2.500.000,-Kč (slovy: dvamiliónypětsettisíc korun českých) z titulu půjčky poskytnuté společnosti SAPLER a.s. dne 08.03.2006 ve výši 3.500.000,-Kč (slovy: třimiliónypětsettisíc korun českých). Připouští se možnost započtení pouze do výše 2.500.000,-Kč (slovy: dvamiliónypětsettisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2006 - 27. září 2006 : d) Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady a nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
 • 12. září 2006 - 27. září 2006 : c) Každý stávající akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.Přednostn... í právo na upsání akcií mohou stávající akcionáři vykonat zápisem do listiny upisovatelů v zasedací místnosti sídle společnosti v Karviné-Dolech, Sovinecká 2104, PSČ: 735 06 , v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin, a to ve lhůtě do 3 (tří) týdnů ode dne, kdy jim bude doručeno oznámení o přednostním právu upsat část nových akcií. Toto oznámení bude stávajícím akcionářům doručeno doporučeným dopisem na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů s dodejkou do vlastních rukou nebo osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí tohoto oznámení.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) mohou stávající akcionáři upsat 1/10 (slovy: jednu desetinu) jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.S využitím přednostního práva se budou upisovat tyto akcie:10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) činí 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2006 - 27. září 2006 : b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 5... 00.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých).S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2006 - 27. září 2006 : a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.000.000,-Kč (slovy: pětmiliónů korun českých), tj. z částky 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilión korun českých) na částku 6.000.0... 00,-Kč (slovy: šestmiliónů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2006 - 27. září 2006 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 07.09.2006 o zvýšení základního kapitálu:
 • 12. září 2006 - 27. září 2006 : Započtení shora uvedených pohledávek upisovatelů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 58... 1 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení každému upisovateli při úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení se všemi upisovateli musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání, a to započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti (uzavřením dohody o započtení). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů