Trendy

287 009 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 244 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

190 412 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.11.2016 Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc

Historické adresy

10.4.2002 - 23.11.2016 Olomouc, Zamenhofova 783/34, PSČ 77211
18.12.1998 - 10.4.2002 Olomouc, U botanické zahrady 6, PSČ 77211

25826603

DIČ

od 1.2.1999

CZ25826603

Datum vzniku

18. prosince 1998

Datová schránka

f39gksu

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2052

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.1.2007

141 000 000 Kč

Historické jmění

18.12.2001 - 30.1.2007

139 000 000 Kč

18.12.1998 - 18.12.2001

130 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 4177080227 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 23.3.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Libušina 554/103, 779 00, Olomouc - Chválkovice

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 26. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 26. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 26. srpna 2014 : Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. dubna 2002 - 26. srpna 2014 : Omezení převoditelnosti:V souladu s ust. § 156 odst. 4 obchod. zák. je převoditelnosttěchto akcií omezena, resp. podmíněna souhlasem valné hromadyspolečnosti.
 • 6. září 2006 - 30. ledna 2007 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 13.6.2006 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění:a) základní kapitál společn... osti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 139.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 2.000.000,- Kč na 141.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akciepočet: 20 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,- Kčdruh: kmenovéforma: na jméno s omezenou převoditelností - převod podmíněn souhlasem valné hromadypodoba: zaknihovanácharakter: veřejně neobchodovatelnéemisní kurs: 100.000,- Kčc) všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře Statutárního města Olomouce se sídlem Olomouc, Horní náměstí-radnice, PSČ 779 11, IČ 00299308. Zastupitelstvo města Olomouce schválilo na svém 22. zasedání konaném dne 19.5.2006, zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je majetkem Statutárního města Olomouce, a.s., a to v souladu se zákonem o obcích, zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost, jiný nebytový prostor, číslo jednotky 77/1 v budově čp. 77 na pozemku st.pl. p.č. 491 a spoluvlastnickým podílem o velikosti 1046/2503, na společných částech budovy čp. 77 a pozemku st.pl. p.č. 491, zapsané na listu vlastnictví 1122 a na listu vlastnictví 1324 pro katastrální území Olomouc-město, obec Olomouc u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v hodnotě 2.039.000,- Kč, oceněného dle znaleckého posudku číslo 1517-018/2006, Ing. Jana Dostála, znalce v oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí-stavby obytné a průmyslové, zapsaného u Krajského soudu v Ostravě pod Spr 1799/95. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 20 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, zaknihovaných. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se v souladu se zákonem považuje za emisní ážio. Základní kapitál obch. společnosti se zvyšuje shora uvedeným nepeněžitým vkladem z důvodu získání potřebných prostor pro zřizení zákaznického centra a je tedy v důležitém zájmu společnosti. Hodnota shora citovaného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Jana Dostála, Olomouc, Slovenská 3, který byl jmenován za tímto účelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě dne 18.5.2006 čj. Nc 5136/2006-14, které nabylo právní moci dne 25.5.2006, částkou ve výši 2.039.200,- Kč, když na vklad jediného akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 2.000.000,- Kč.d) místem pro vykonání úpisu akcií je sídlo společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., Olomouc, Zamenhofova 783/34, PSČ 772 11. Lhůta pro upisování akcií počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii.f) upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, a to písemným prohlášením vkladatele dle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku s tím, že k předání nemovitosti dojde ve stejné lhůtě v místě, kde se nachází předmětná nemovitost. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Nepeněžitý vklad tvoří:nemovitý majetek, a to:a) pozemek ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 466/3 ovýměře 391 m2, areál sběrového dvora se vším příslušentvím, tj.přístřeš... kem - skladem, vedlejší stavbou, venkovními úpravami:zpevněnou plochou, oplocením a plotovými vraty, zaps. na LV 1001pro kat. úz. Neředín; zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti Technickéslužby města Olomouce, a.s., se sídlem v Olomouci, U botanickézahrady 6 nejpozději do tří dnů ode dne upsání nových akcií... předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchod. zák. apředáním, o kterém bude pořízen předávací zápis. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění seuskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionáře - městaOlomouce, se sídlem Úřadu města Olomouce, Horní nám. 1, Olomo... uc,IČO: 00299308. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Lhůta k vykonání úpisu počne běžet třicátým dnem po právní mocirozhodnutí soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionářepři výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejst... říkupodle § 203 odst. 4 obchod. zák. a končí uplynutím čtrnáctéhodne po započetí úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Technické službyměsta Olomouce, a.s. se sídlem v Olomouci, U botanické zahrady6.
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostníhopráva na upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy kupisování akcií.
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejněobchodovatelné.
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 90 kusůkmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě za jednu akcii100.000,-Kč a emisním kurzu 100.000,-Kč za jednu akcii.
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Jediný akcionář společnosti Technické služby města Olomouce, a.s.při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 5.11.1999ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchod. zák. o zvýšení základ... níhojmění společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. o částku9,000.0000,-Kč, slovy: devět milionů korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : Všech 90 kusů kmenových akcií bude nabídnuto k úpisu jedinémuakcionáři městu Olomouc se sídlem Úřadu města Olomouce, Hornínám. 1, Olomouc, IČO: 00299308.
 • 28. dubna 2000 - 20. června 2003 : b) pozemek ostatní plocha, manipulační plocha parc. č. 263/22 ovýměře 848 m2, areál sběrového dvora se vším příslušenstvím, ato přístřeškem - skladem, vedlejší stavbou a venkovními... úpravami:zpevněnou plochou, oplocením a plotovými vraty, zaps. na LV 1001pro kat. úz. Hodolany.Celý předmět vkladu byl oceněn, a to znaleckým posudkem č.788-3/99, znaleckým posudkem č. 814-3/99 znalce Jana Dlouhéhona částku 3.692.000 Kč a znaleckým posudkem č. 1539-200/99znalce Ing. Štefana Gibaly na částku 3.755.000 Kč.movitý majetek:a) nákladní automobil IVECO MT 190 E 27 SPZ OLB 10-17;b) nákladní automobil LIAZ 18.33 SPZ OLB 05-93;c) nákladní automobil LIAZ 18.33 UB SPZ OLB 05-92;d) přívěs PANAV PK 24.19 SPZ OC 28-06;e) přívěs PANAV PKL 24 SPZ OC 28-09;f) lisovací kontejner LK 8g) 24 ks kontejner KOREX-20 m3Celý předmět vkladu byl oceněn, a to znaleckým posudkemznalce Ing. Vladimíra Dömische na částku 6.018.000 Kč aznaleckým posudkem č. 18/99 znalce Ing. Jana Juráně na částku5.879.000 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 10. dubna 2002 : Omezení převoditelnosti:V souladu s ust. § 156 odst. 4 obchod. zák. je převoditelnosttěchto akcií omezena, resp. podmíněna souhlasem valné hromadyspolečnosti.Jediným akcionářem spo... lečnosti je město Olomouc. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů