Trendy

814 282 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

2 462 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

228 452 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 26.5.2014 Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

24.8.2007 - 26.5.2014 Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 70200
28.1.1999 - 24.8.2007 Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 2

25829653

DIČ

od 1.5.1999

CZ25829653

Datová schránka

qtudmpu

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2079

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.1.2009

152 000 000 Kč

Historické jmění

13.10.2004 - 5.1.2009

2 000 000 Kč

16.1.2001 - 13.10.2004

315 012 000 Kč

27.7.1999 - 16.1.2001

303 726 000 Kč

28.1.1999 - 27.7.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 25.5.2017

CZ7627000000002114389586

... více účtů (celkem 13) najdete zde

Provozovny

od 1.10.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Uničovská 370/19, 787 01, Šumperk

... více provozoven (celkem 20) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 20. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. ledna 1999 - 26. května 2014 : Jediný akcionář:ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,Vítkovická 2IČO 45192057
 • 9. dubna 2008 - 5. ledna 2009 : f] Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci ... písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrhu smlouvy o započtení. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2008 - 5. ledna 2009 : e) pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za Společností na vrácení poskytnutých peněžn... ích prostředků vyplývajících z těchto závazků:1) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek, kterou uzavřel předem určený zájemce jako postupník s obchodní společností ČSAD BUS Chrudim a.s. se sídlem Chrudim, Na ostrově 177, PSČ 537 01, identifikační číslo: 601 08 835 jako postupitelem dne 14.12.2007 ve znění dodatku číslo 1 ze dne 8.1.2008, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávek vyplývajícícíh ze smluv o půjčkách ze dne 17.4.2001, 18.12.2002, 20.12.2002, 8.1.2003, 28.1.2003 a 12.2.2003, které byly uzavřeny mezi obchodní společností ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. jako dlužníkem a obchodní společností ČSAD BUS Chrudim a.s. jako věřitelem; na základě této Smlouvy o postoupení pohledávek pak má předem určený zájemce pohledávku vůči Společnosti v celkové výši 40.890.539,50Kč (slovy: čtyřicetmilionůosmsetdevadesáttisícpětsettřicetdevět korun českých padesát haléřů českých);2) z titulu plnění předem určeného zájemce jako ručitele vyplývajícího z Prohlášení ručitele a dohody věřitele a ručitele, kterou předem určený zájemce uzavřel s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, identifikační číslo: 453 17 054, ve kterém se předem určený zájemce zavázal, že uspokojí věřitele, jestliže věřiteli dlužník - obchodní společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. - nesplní své závazky na úhradu jistiny a příslušenství plynoucí se Smlouvy o úvěru registrační číslo 714000200250 ze dne 5.10.2000;obchodní společnost Komerční banka, a.s. pak tuto svou pohledávku postoupila obchodní společnosti GE Capital bank, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, identifikační číslo: 256 72 720 dne 18.2.2003; předem určený zájemce pak dne 9.3.2004 obchodní společnosti GE Capital bank, a.s. poskytnul plnění z výše uvedeného titulu ručitelského prohlášení ve výši 47.651.095,-Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionůšestsetpadesátjedentisícdevadesápět korun českých); obchodní společnost GE Capital bank, a.s. pak ke dni 12.3.2004 postoupila svou pohledávku za společností ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. na obchodní společnost CASCO INVEST, s.r.o. se sídlem Patrice Lumumby 66, Ostrava-Zábřeh, identifikační číslo: 619 74 200, které pak předem určený zájemce uhradil z titulu svého výše uvedeného ručitelského prohlášení částku ve výši 11.000.000,-Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých); předem určený zájemce tak uhradil za společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava z titulu svého výše uvedeného ručitelského prohlášení částku ve výši 58.651.095,-Kč (slovy: padesátosmmilionůšestsetpadesátjedentisícdevadesátpět tisíc korun českých);3) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek, kterou uzavřel předem určený zájemce jako postupník s obchodní společností ČSAD BUS Chrudim a.s. se sídlem Chrudim, Na ostrově 177, PSČ 537 01, identifikační číslo: 601 08 835 jako postupitelem dne 4.3.2008; na základě této Smlouvy o postoupení pohledávek pak má předem určený zájemce pohledávku vůči Společnosti v celkové výši 50.635.862,60 Kč (slovy: padesátmilionůšestsettřicetpěttisícosmsetšedesátdvě krouny české šedesát haléřů českých); zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2008 - 5. ledna 2009 : d) bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00; představenstvo ... společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2008 - 5. ledna 2009 : c) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační ... číslo: 451 92 057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 366 (dále jen "předem určený zájemce"). zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2008 - 5. ledna 2009 : b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 75 (slovy: sedmdesátipěti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podoběo jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dvami... liony korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 152.519.325,-Kč (slovy: jednostopadesátdvamilionypětsetdevatenácttisíctřistadvacetpět korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 2.033.591,-Kč (slovy: dvamilionytřicettřitisícepětsetdevadesátjedna koruna česká) s tím, že rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie a emisním kursem bude určen jako emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2008 - 5. ledna 2009 : a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 7... 02 00, identifikační číslo: 258 29 653, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2079 (dále též jen "Společnost") ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) na 152.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátdvamiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2008 - 5. ledna 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 21.3.2008:
 • 9. dubna 2008 - 5. ledna 2009 : g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:* smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a...  násl. zákona č,. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,* ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti;* peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 152.519.325,-Kč (slovy: jednostopadesátdvamilionypětsetdevatenáctisíctřistadvacetpět korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu;* dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 152.519.325,-Kč (slovy: jednostopadesátdvamilionypětsetdevatenácttisíctřistadvacetpět korun českých) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2004 - 13. října 2004 : snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty u akcie společnosti takto:snížením jmenovité hodnoty akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 315.012.000,- Kč (slo... vy: třistapatnáctmilionůdvanácttisíc korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2004 - 13. října 2004 : základní kapitál se snižuje o částku 313.012.000,- Kč (slovy: třistatřináctmilionůdvanácttisíc korun českých), tedy z částky 315.012.000,- Kč (slovy: třistapatnáctmilionůdvanácttis... íc korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2004 - 13. října 2004 : důvodem snížení základního kapitálu je úhrada vzniklé ztráty společnosti a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plném rozsahu použita na úhradu ztráty z minulých ... let, zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2004 - 13. října 2004 : Dne 31.8.2004 učinila společnost ČSAD Ostrava a.s. jako jediný akcionář rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava... a.s. o snížení základního kapitálu, kdy: zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2004 - 13. října 2004 : lhůta pro předložení listinné akcie společnosti činí třicet dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech upsanýchakcií do 60 dnů ode dne jejich upsání.
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Místem upisování akcií je sídlo společnosti v Ostravě-MoravskéOstravě, Vítkovická 2 a místem pro splácení nepeněžitého vkladuje sídlo společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Vítkov... ická 2. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Všechny nově upisované akcie je oprávněna upsat výlučně osobapředem určeného zájemce, tj. ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ 60108835,se sídlem Chrudim, Na ostrově 177 a to do 60 dnů ode dn... e, kdyusnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku nabude právní moci. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kččiní 1.000,- Kč.
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí 10.000,- Kč.
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč činí 1.000.000,- Kč.
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Tento vklad je popsán a výše jeho ocenění je stanovena veznaleckém posudku znalce Jaroslava Šantrůčka č. 350/2000 ze dne12.6.2000. Popis a ocenění nepeněžitého vkladu obsahuje dále... znalecký posudek znalkyně Ing. Yvety Janásové č. 9-05/00 ze dne31.5.2000. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Splacení upsaných akcií je přípustné výlučně nepeněžitým vklademv hodnotě 11.286.000,- Kč, jehož předmětem je část podnikuakciové společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ 60108835,org... anizační složka středisko nákladní doprava. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Zvýšení základního jmění nad částku 11.286.000,- Kč nenípřípustné.
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Za účelem rozvoje podnikatelských aktivit se základní jměníspolečnosti zvyšuje o 11.286.000,- Kč a to upsáním 11 ks novýchlistinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě ka... ždéakcie 1.000.000,- Kč, 28 ks nových listinných kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč a 6 ks novýchlistinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každéakcie 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Jediný akcionář na podkladě znaleckého posudku znalce JaroslavaŠantrůčka č. 350/2000 ze dne 12.6.2000 schvaluje oceněnínepeněžitého vkladu na zvýšení základního jmění, jehož předmě... temje část podniku akciové společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ60108835, organizační složka středisko nákladní doprava ve výši11.286.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2000 - 27. srpna 2004 : Povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií je splněna účinnostísmlouvy, kterou upisovatel převede na společnost vlastnickápráva k věcem, jiná majteková práva a jiné majetkové hod... noty,které slouží k provozování části podniku, jež je předmětemnepeněžitého vkladu a společnost převezme závazky upisovatele,související s vkládanou částí podniku, jež je předmětemnepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1999 - 27. srpna 2004 : Jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisného kursu všechupsaných akcií do 60 dnů ode dne jejich upsání.
 • 27. května 1999 - 27. srpna 2004 : Místem upisování akcií je sídlo společnosti v Ostravě-MoravskéOstravě, Vítkovická 2 a místem pro splácení nepeněžitého vkladuje sídlo společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Vítkov... ická 2. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1999 - 27. srpna 2004 : Všechny nově upisované akcie je oprávněn upsat výlučně jedinýakcionář ČSAD Ostrava a.s., IČO 45192057, se sídlemOstrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 2 a to do 60 dnů ode dne ,kdy u... snesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku nabude právní moci. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1999 - 27. srpna 2004 : Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kččiní 1.000,-Kč.
 • 27. května 1999 - 27. srpna 2004 : Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč činí 1.000.000,-Kč.
 • 27. května 1999 - 27. srpna 2004 : Tento vklad je popsán a výše jeho ocenění je stanovena veznaleckém posudku číslo 2385/99 ze dne 10.5.1999 znalce ADONE -znalecká kancelář, zapsaná Ministerstvem spravedlnosti České... republiky podle § 21 odstavec 3 zákona číslo 36/67 o znalcích do1. oddílu seznamu ústavu, kvalifikovaných pro znaleckoučinnost, pod č.j. 177/93-ODD, znalec: Ing. Petr Schulmeister.Popis a ocenění nepeněžitého vkladu obsahuje dále znaleckýposudek znalce Ing. Petra Svobody, CSc., Gorkého 9, Brno, číslo492-178/99 ze dne 10.5.1999. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1999 - 27. srpna 2004 : Splacení upsaných akcií je přípustné výlučně nepeněžitým vklademv hodnotě 302.726.000,-Kč, jehož předmětem je část podnikuakciové společnosti ČSAD Ostrava a.s. - organizační složka... ČSADOstrava a.s. nákladní doprava. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1999 - 27. srpna 2004 : Zvýšení základního jmění nad částku 302.726.000,-Kč nenípřípustné.
 • 27. května 1999 - 27. srpna 2004 : Za účelem rozvoje podnikatelských aktivit se základní jměníspolečnosti zvyšuje o 302.726.000,-Kč a to upsáním 302 ks novýchlistinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě k... aždéakcie 1.000.000,-Kč a 726 ks nových listinných kmenových akciína jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1999 - 27. srpna 2004 : Povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií je splněnaúčinností smlouvy, kterou jediný akcionář převede na společnostvlastnická práva k věcem, jiná majetková práva a jiné majetkov... éhodnoty, které slouží k provozování části podniku, jež jepředmětem nepeněžitého vkladu a společnost převezme závazkyjediného akcionáře, související s vkládanou částí podniku, ježje předmětem nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů