Trendy

245 812 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-2 316 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

164 608 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 24.9.2015 Tomkova 1072/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

10.4.2000 - 24.9.2015 Ostrava-Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, PSČ 70200
24.2.1999 - 10.4.2000 Ostrava - Přívoz, Trocnovská 6, PSČ 70200

25831224

DIČ

od 1.2.2000

CZ25831224

Datová schránka

kfeed6e

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2112

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.1.2003

30 300 000 Kč

Historické jmění

10.4.2000 - 8.1.2003

1 000 000 Kč

24.2.1999 - 10.4.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 20.12.2013

CZ4801000000433895020267

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 24. února 1999 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie společnosti znějící na jméno jsou převoditelné pouze zapodmínky předchozího souhlasu valné hromady společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 17. Určuje, že místem splacení je sídlo společnosti, tedyOstrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, a to kancelářpředsedy představenstva; nepeněžitý vklad musí být splacen předpod... áním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku; dohoda o započtení musí být uzavřena předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 16. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžitýchpohledávek, resp. jejich částí, akcionářů pana Ing. StanislavaMatusika a pana Ing. Aleše Geráta.
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:* smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecněplatnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a nás... l.zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějšíchpředpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkve znění pozdějších předpisů;* ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovánapohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jednáo pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnouhromadou společnosti;* peněžitá pohledávka upisovatele, tedy pana Ing. StanislavaMatusika a pana Ing. Aleše Geráta bude započtena každá ve výši6,650.000,- Kč, slovy: šestmilionůšestsetpadesáttisíc korunčeských na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšenízákladního kapitálu;* zůstatek každé pohledávky ve výši 100.000,- Kč, slovy:jednostotisíc korun českých bude i nadále tvořit pohledávku panaIng. Stanislava Matusika a pana Ing. Aleše Geráta za společnostíHEMAT TRADE OSTRAVA, a.s.* dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení částipředmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valnéhromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky vevýši 6,650.000,- Kč zaniká a je tímto splněna povinnost každéhoz upisovatelů splatit emisní kurs akcie na zvýšení základníhokapitálu;* smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podánímnávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.Důvodem navrhovaného započtení výše specifikovaných pohledávek,resp. jejich částí, je zánik dluhu společnosti HEMAT TRADEOSTRAVA, a.s. vůči panu Ing. Stanislavu Matusikovi ve výši6,650.000,- Kč a vůči panu Ing. Aleši Gerátovi ve výši6,650.000,- Kč a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské aekonomické stability společnosti HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s., cožje v souladu se zájmy společnosti jako celku. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 15. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedypana Ing. Stanislava Matusika ve výši 6,650.000,- Kč, slovy:šestmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých, za obchodn... íspolečností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, PSČ 702 00, identifikačníčíslo: 25 83 12 24, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2112, jak vyplýváze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi obchodníspolečností HEMAT, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - MoravskáOstrava, Tomkova 5/1072, identifikační číslo: 47 15 36 61, jakopostupitelem a panem Ing. Stanislavem Matusikem jako postupníkemze dne 1.10.2002 ve smyslu § 524 občanského zákoníku, protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsanýchna zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část ve výši100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých zůstává dálejako pohledávka pana Ing. Stanislava Matusika za společnostíHEMAT TRADE OSTRAVA, a.s.Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedypana Ing. Aleše Geráta ve výši 6,650.000,- Kč, slovy:šestmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých, za obchodníspolečností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, PSČ 702 00, identifikačníčíslo: 25 83 12 24, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2112, jak vyplýváze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi obchodníspolečností HEMAT, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - MoravskáOstrava, Tomkova 5/1072, identifikační číslo: 25 83 12 24, jakopostupitelem a panem Ing. Stanislavem Matusikem jako postupníkemze dne 1.10.2002 ve smyslu ust. § 524 občanského zákoníku, protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsanýchna zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část ve výši100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých zůstává dálejako pohledávka pana Ing. Stanislava Matusika za společnostíHEMAT TRADE OSTRAVA, a.s.Připouští se započtení pohledávky upisovatele, tedy pana Ing.Aleše Geráta ve výši 6,650.000,- Kč, slovy:šestmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých, za obchodníspolečností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, PSČ 702 00, identifikačníčíslo: 25 83 12 24, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2112, jak vyplýváze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi obchodníspolečností HEMAT, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - MoravskáOstrava, Tomkova 5/1072, identifikační číslo: 47 15 36 61 jakopostupitelem a panem Ing. Alešem Gerátem jako postupníkem ze dne1.10.2002 ve smyslu ust. § 524 občanského zákoníku, protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsanýchna zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část ve výši100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých zůstává dálejako pohledávka pana Ing. Aleše Geráta za společností HEMATTRADE OSTRAVA, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 14. Konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje peněžitápohledávka pana Ing. Stanislava Matusika, rodné číslo61-11-02/0256, bytem Karviná - Mizerov, Zahradnická 947/24 - ve... výši 6,750.000,- Kč, slovy: šestmilionůsedmsetpadesáttisíc korunčeských za společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s., která vzniklapanu Ing. Stanislavu Matusikovi na základě smlouvy o postoupenípohledávek ze dne 1. října 2002;Konstatuje, že ke dni konání valné hromady dále existujepeněžitá pohledávka pana Ing. Aleše Geráta, rodné číslo62-06-21/1924, bytem Havířov - Bludovice, Jasmínová 14/1099 - vevýši 6,750.000,- Kč, slovy: šestmilionůsedmsetpadesáttisíc korunčeských za společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s., která vzniklapanu Ing. Aleši Gerátovi na základě smlouvy o postoupenípohledávek ze dne 1. října 2002.Tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení;vhodnost zápočtu nároků těchto akcionářů na splacení emisníhokursu při zvyšování základního kapitálu společnosti je doloženaZprávou auditora - HARD audit, s.r.o., Ostrava, Trocnovského6/773 ze dne 10. října 2002. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 13. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhuna zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti pís... emnéprohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisemzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad jesplacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nepeněžitéhovkladu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanovísídlo společnosti, tedy Ostrava - Moravská Ostrava, Tomkova5/1072, a to kancelář předsedy představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 12. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je vdůležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vkladvyužít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota ... tohotomajetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmětpodnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářskyvyužít. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 11. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenéhoposudkem znalce pana Doc. Ing. Kamila Kolarčíka, CSc. podpořadovým číslem 170/22/2002 ze dne 23.9.2002 částkou ve výši... 21.242.000,- Kč, slovy: dvacetjedenmiliondvěstěčtyřicetdvatisíces tím, že na vklad zájemce - vkladatele, a to obchodníspolečnosti HEMAT, spol. s r.o. se započítává částka ve výši16.000.000,- Kč (slovy: šestnáctmilionů korun českých) a zatento nepeněžitý vklad bude vydáno vkladateli 1600 ks(jedentisícšestset kusů) nových kmenových akcií ve jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) v listinnépodobě znějící na jméno.Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímukursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tentonepeněžitý vklad.Rozdíl mezi hodnotou tohoto nepeněžitého vkladu a jmenovitouhodnotou akcií, které mají být za tento vklad akcionáři -zájemci vydány jako protiplnění, tedy částka ve výši 5.242.000,-Kč, slovy: pětmilionůdvěstěčtyřicetdvatisíce korun českých budevyplacena vkladateli, tedy obchodní společnosti HEMAT, spol. sr.o., a to v penězích do 60-ti dnů ode dne zápisu nové výšezákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 10. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je: podnik obchodníspolečnosti HEMAT spol. s r.o., který je tvořen zejménanemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu v Ostravě vkatastru ... nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2628 prokatastrální území Moravská Ostrava, část obce Moravská Ostrava,obec Ostrava, a to budova č.p. 1072 na pozemku parcelního čísla2124 a pozemek parcelního čísla 2124 - zastavěná plocha anádvoří, ostatními věcmi nehmotného investičního majetku, právya ostatními majetkovými hodnotami a s nimi spojenými právy azávazky, jak jsou tyto uvedeny a specifikovány ve znaleckémposudku soudního znalce Doc. Ing. Kamila Kolarčíka, CSc., ul.Míru 474, Bohumín - Skřečoň, PSČ 735 81 ze dne 23.9.2002, čísloposudku 170/22/2002.Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 9. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterýmje společnost HEMAT spol. s r.o. se sídlem Ostrava-MoravskáOstrava, Tomkova 5/1072, identifikační číslo: 47 15 36 61... ,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravěv oddíle C, vložka 4073. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí tak částku 10.000,- Kč slovy: desettisíc korunčeských.
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva tak, že určitý zájemce, a to společnost HEMAT, spol. sr.o., pan Ing. Stanislav Matusik a pan Ing. Aleš Gerát, jsou... povinni upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdynabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterýmbude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodníhorejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty vsouladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámenímpředstavenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jehoadresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředněověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií jepovinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního právaje sídlo obchodní společnosti HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s., tedyOstrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, PSČ 702 00,... a tomístnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůtyod 8,00 hodin do 15,00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 5. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva,a to takto:* 1600 ks (jedentisícšestset kusů) nových kmenových akciíznějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-... Kč v listinnépodobě bude nabídnuto určitému zájemci, a to vlastníkunepeněžitého vkladu - podniku, kterým je obchodní společnostHEMAT spol. s r.o. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Tomkova5/1072, identifikační číslo: 47 15 36 61, zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka4073;* 665 ks (šestsetšedesátpět kusů) nových kmenových akciíznějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v listinnépodobě bude nabídnuto určitému zájemci, kterým je pan Ing.Stanislav Matusik, rodné číslo 61-11-02/0256, bytem Karviná -Mizerov, Zahradnická 947/24;* 665 ks (šestsetšedesátpět kusů) nových kmenových akciíznějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v listinnépodobě bude nabídnuto určitému zájemci, kterým je pan Ing. AlešGerát, rodné číslo 62-06-21/1924, bytem Havířov - Bludovice,Jasmínová 14/1099. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 2930 ks(slovy: dvatisícedevětsettřicet kusů) nových kmenových akciíznějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy.... desettisíc korun českých; všechny akcie na zvýšení základníhokapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejménazajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti,zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění... zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské aekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, žespolečnost může využít nepeněžitý vklad k rozvoji svépodnikatelské činnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši29.300.000,- Kč, slovy: dvacetdevětmilionůtřistatisíc korunčeských, tedy z částky ve výši 1.000.000,- Kč, slovy:jedenmili... on korun českých na částku ve výši 30.300.000,- Kč,slovy: třicetmilionůtřistatisíc korun českých,Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : 1. Základní kapitál obchodní společnosti HEMAT TRADE OSTRAVA,a.s. ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun čekých bylv plné výši splacen.
 • 4. prosince 2002 - 8. ledna 2003 : Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti HEMAT TRADEOSTRAVA, a.s. o zvýšení základního kapitálu:
 • 24. února 1999 - 8. ledna 2003 : Jediný akcionář:HEMAT spol.s r.o.Moravská Ostrava, Trocnovská 6, PSČ 702 00IČO 47 15 36 61
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů