Trendy

43 020 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 346 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

83 118 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.9.2014 Chomoutov 388, 783 35 Olomouc

Historické adresy

17.11.2011 - 30.9.2014 Olomouc - Chomoutov, Dalimilova 18/92, PSČ 78335
24.5.1999 - 17.11.2011 Olomouc - Chomoutov, Dalimilova 18/92, PSČ 783 35, Horka nad Moravou

Adresa z obchodního rejstříku

od 19.9.2007 Olomouc, Chomoutov - Horka nad Moravou, Dalimilova 18/92, PSČ 78335

25837052

DIČ

od 1.7.1999

CZ25837052

Datum vzniku

24. května 1999

Datová schránka

f87vccw

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2135

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.8.2009

5 000 000 Kč

Historické jmění

15.8.2000 - 26.8.2009

1 000 000 Kč

24.5.1999 - 15.8.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

1025506299 / 5500

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 26.5.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Chomoutov 388, 783 35, Olomouc

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. září 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 30. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. května 2009 - 26. srpna 2009 : Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 10.12.2008:a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípust... né, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba posílit vnitřní zdroje financování společnosti a restrukturalizace závazků společnosti;b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden-milion korun českých) o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) na částku ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 80 ks (slovy: osmdesáti kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá, v listinné podobě, které nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem určitého zájemce;d) všichni akcionáři společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na úpis akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti;e) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci takto:- 80 ks ( osmdesát kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Jaroslav Švarc, rodné číslo 55-04-01/1942, bytem Olomouc, Chomoutov, Dalimilova 18/92;f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Olomouc - Chomoutov, Dalimilova 18/92, PSČ 783 35 vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný;g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu alespoň 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;h) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto:předem určený zájemce, a to pan Jaroslav Švarc, rodné číslo 55-04-01/1942, bytem Olomouc, Chomoutov, Dalimilova 18/92, je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 4.000.000,- Kč ( slovy: čtyřimiliony korun českých ) vůči společnosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. vyplývající z Kupní smlouvy ze dne 3.10.2002 o převodu nemovitostí, a to pozemku p.č. 171/2 - ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území Nová Ulice, obec a okres Olomouc;ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti;- peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to pan Jaroslava Švarce, rodné číslo 55-04-01/1942, bytem Olomouc, Chomoutov, Dalimilova 18/9 bude započtena v celkové výši 4.000.000,- Kč ( slovy: čtyřimiliony korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu;i) upisovatel je povinen splatit :100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů