Základní údaje

Historické adresy

4.9.2004 - 1.12.2006 Bohumín, Bezručova 300, PSČ 73594
8.8.2001 - 4.9.2004 Bezručova 300, Bohumín, PSČ: 735 93
5.8.1999 - 8.8.2001 Bohumín, Bezručova č. 300
7.7.1999 - 5.8.1999 Uničov, Brníčko 1032, PSČ 78393

25839314

DIČ

Není plátce DPH

1.8.1999 - 1.12.2006

CZ25839314

Datum vzniku

7. července 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2006

Historické názvy

5.8.1999 - 1.12.2006

BONATRANS a.s.

7.7.1999 - 5.8.1999

ZD Bonatrans a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2160

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

7.11.2001 - 1.12.2006

20 000 000 Kč

7.7.1999 - 7.11.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2006 - 1. prosince 2006 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí společnost BONATRANS a.s. se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ 735 94, IČ: 25839314 z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu:Spo... lečnost BONATRANS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ 735 94, IČ: 25839314 zanikla fúzí sloučením se společností BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ: 27438678. zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2001 - 7. listopadu 2001 : Jediný akcionář:All Venture Investment Fund, spravovaná společnost UBS AseetManagement (France), S.A., se sídlem 69, boulevard Hausmann,B.P. 161-08 Paris Cedex 08, Francie
 • 12. července 2000 - 8. srpna 2001 : Jediný akcionář:Moravia Trade Systems a.s., se sídlem Lipová alej 6,Hodonín, PSČ695 00, IČ: 25572725.
 • 16. února 2000 - 12. července 2000 : Jediný akcionář:Navigata Holding, B.V. se sídlem Drentestraat 20, 1083 HKAmsterdam, Nizozemí
 • 7. prosince 1999 - 16. února 2000 : Jediný akcionář:ŽDB a.s. se sídlem Bohumín, Bezručova č. 300, IČO: 47672412.
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : V případě úpisu akcií nad navrhovanou částku zvýšení základníhojmění rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění valnáhromada společnosti s tím, že konečná částka zvýšení zá... kladníhojmění může být rovna navrhované částce zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Každý upisovatel je povinen do patnácti dnů ode dne, kdy akciespolečnosti upsal, splatit nejméně 50 % jejich jmenovité hodnotyna účet společnosti č. 1589819004/0400 vedený u Živnos... tenskébanky v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva jeroven jmenovité hodnotě takto upsaných akcií.
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Akcie upisované bez využití přednostního práva mohou oprávněnéosoby upsat v kanceláři UNEX a.s. v Praze 1, Opletalova 19, vpracovních dnech od 9,00 do 11,00 hodin, do osmi měsíců o... de dne,kdy uplyne lhůta k upsání akcií s využitím přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : 1. ŽDB a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova č. 300, IČ 476724122. Bancroft Czech Republic, L.P., se sídlem Corporation TrustCenter, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené ... státyamerické (společně dále jen"oprávněné osoby"). zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva podle§ 204a odst. 1 obchodního zákoníku, budou v poměru stanovenémpředstavenstvem společnosti nabídnuty k upsání těmto záj... emcům: zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva jeroven jmenovité hodnotě těchto akcií.
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Přednostní právo na upisování nových akcií podle § 204a odst. 1obchodního zákoníku může být vykonáno v kanceláři UNEX a.s. vPraze 1, Opletalova 19 v pracovních dnech od 9,00 do 11,... 00hodin, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě, kterým bude totorozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměnízapsáno do obchodního rejstříku. Na každou dosavadní akciispolečnosti lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za akcii, a bezomezení nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy:jeden milion korun českých) za akcii. S využitímpřednostního práva se upisují kmenové akcie na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíckorun českých) za akcii a kmenové akcie na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milionkorun českých) za akcii. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění bez omezení lzeupisovat kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun český... ch) zaakcii. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Na navrhované zvýšení základního jmění se upisuje 20 ks (slovy:dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korunčes... kých) za akcii. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 1.000.000,-Kč(slovy: jeden milion korun českých) s tím, že se připouštíupisování nad uvedenou částku navrhovaného zvýšení, a to bezom... ezení. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnostiupsáním nových akcií takto:
 • 5. srpna 1999 - 7. prosince 1999 : Společnost UNEX a.s., se sídlem Uničov, Brníčko 1032, PSČ 78393, IČO 45192049, jako jediný akcionář společnosti učinila dne28.7.1999 následující rozhodnutí v působnosti valné hroma... dyspolečnosti: zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1999 - 7. prosince 1999 : Jediný akcionář:UNEX a.s. se sídlem v Uničově, Brníčko 1032.
posunout dolů