Trendy

242 977 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

12 171 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

81 972 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.11.2013 Slévárenská 272, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Historické adresy

16.1.2009 - 12.11.2013 Frýdlant nad Ostravicí, Slévárenská 272, PSČ 73911
13.9.1999 - 16.1.2009 Frýdlant nad Ostravicí, Revoluční 272

25843371

DIČ

od 1.10.1999

CZ25843371

Datová schránka

jawd9mi

Historické názvy

13.9.1999 - 18.6.2001

FERRUM Slévárna CZ, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2213

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.1.2006

26 821 000 Kč

Historické jmění

13.9.1999 - 9.1.2006

12 821 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Frýdlant n. Ostr.

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 3600290287 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 8.11.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Slévárenská 272, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : I. Jediný akcionář rozhodl o následujících skutečnostech:o zvýšení základního jmění společnosti, a to o částku5.579.000,-Kč (slovy pětmilionůpětsetsedmdesátdevěttisíc korunčeských)... , upsáním nových akcií následujícím způsobem, kdydůvodem zvýšení základního jmění společnosti je posíleníekonomického potenciálu společnosti:1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno je5.579.000,-Kč (slovy pětmilionůpětsetsedmdesátdevěttisíc korunčeských). Nepřipouští se upsání akcií nad částku 5.579.000,-Kč(slovy pětmilionůpětsetsedmdesátdevěttisíc korun českých).2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:počet akcií 5.579 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě1.000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých), druh a formaupisovaných akcií: kmenové akcie na majitele v listinné podobě3. Práva akcionáře: Akcie budou na základě rozhodnutí jedinéhoakcionáře upsány dosavadním akcionářem, tedy společností FERRUMa.s., s sídlem Frýdlant nad Ostravicí, IČO 45193321. Právaspojená s akciemi této emise jsou stejná jako práva spojená sakciemi, které společnost doposud vydala.4. Akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem upisovatele. Byloschváleno upisování akcií nepeněžitými vklady: zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:počet akcií 19.151 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě1.000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých), druh a formaupiso... vaných akcií: kmenové akcie na majitele v listinné podobě zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : 1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno je částka19.151.000,-Kč (slovy devatenáctmilionůjednostopadesátjednatisíckorun českých). Nepřipouští se upsání akcií nad částku19.1... 51.000,-Kč (slovy devatenáctmilionůjednostopadesátjednatisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : II.Jediný akcionář rozhodl o následujících skutečnostech:o zvýšení základního jmění společnosti, a to o částku19.151.000,-Kč (slovy devatenáctmilionůjednostopadesátjednatisíckorun ... českých), upsáním nových akcií následujícím způsobem, kdydůvodem zvýšení základního jmění společnosti je posíleníekonomického potencionálu společnosti: zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : 6. Lhůta pro splacení jmenovité hodnoty akcií: Emisní hodnotanově upsaných akcií činí 1.700,-Kč (slovy jedentisícsedmsetkorun českých) za jednu akcii. Upisovatel je povinen splati... t svůjvklad nejpozději do 6 (slovy šesti) měsíců ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : 5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (slovytřicet) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladníh... o jmění. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : Úpis akcií výše uvedenými nepeněžitými vklady lze provést vhodnotě vkladu 9.484.300,-Kč (slovydevětmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíctřista korun českých).Obchodní společnost FERRUM... Slévárna CZ, a.s. se zavazuje shoravedený nepeněžitý vklad přijmout do svého základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : B. Soubor movitých věcí - nedokončených investic, tvořený 1 ksindukční kanálkové pece je popsán ve znaleckém posudku číslo301/1999 znalce Jiřího Javorského ze dne 23.7.1999. Vešker... émovité věci - nedokončené investice v posudku uvedené bylyoceněny na částku 2.635.200,-Kč. Znalec Luděk Erben se s výšeuvedeným posudkem ztotožnil a vyjádřil v plném rozsahu souhlasdne 3.8.1999. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : A. hala - sklad materiálůbudova - THP slévárnaplynovody nízkotlaké a středotlaké (DN 200 mm)plynovody nízkotlaké a středotlaké (DN 150 mm)plynovody nízkotlaké a středotlaké (DN 125... mm)plynovody nízkotlaké a středotlaké (DN 100 mm)plynovody nízkotlaké a středotlaké (DN 65 mm)regulační stanice plynu RS 1200vodovody trubní (profil 80 mm)kabelové vedení 10 kV 3x 185 až 240kabelové vedení 10 kV 3x 12 až 150 I.kabelové vedení 10 kV 3x 12 až 150 II.kabelové vedení 10 kV 3x 50 až 90komíny vysoké a kouřové kanályvodovody trubní (profil 100 mm)věže chladící a odplynovačestavební pozemky situované v areálu závodu FERRUM a.s. - p.č.1175/1 o výměře 980 m2, p.č. 1134/4 o výměře 454 m2, p.č.1263/54 o výměře 14547 m 2, p.č. 1130/4 o výměře 4405 m2, p.č.1131 o výměře 6 m2, 1133/4 o výměře 1122 m2, p.č. 1135/7 ovýměře 685 m2, p.č. 1141 o výměře 121 m2, p.č. 1147/5 o výměře290 m2, p.č. 1187/5 o výměře 293 m2, p.č. 1140/5 o výměře 1136m2, p.č. 1187/4 o výměře 699 m2,to vše v katastrálním území a obci Frýdlant nad Ostravicí,okrese Frýdek Místek, a to s veškerým příslušenstvím asoučástmi, tak jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalceMiroslava Roubce ze dne 25.7.1999 a znalce Ing. FrantiškaŘezníčka ze dne 4.8.1999. Výše uvedené nemovitosti byly oceněnyznaleckým posudkem číslo 1457/73/99 znalce Miroslava Roubce zedne 25.7.1999 na částku 6.850.000,-. Znalec Ing. FrantišekŘezníček se s výše uvedeným posudkem ztotožnil a vyjádřil vplném rozsahu souhlas dne 4.8.1999. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : 7. Lhůta pro splacení jmenovité hodnoty akcií: Emisní hodnotanově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj.1.000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých) za jednu akcii.Upi... sovatel je povinen splatit svůj vklad nejpozději do jednohoroku ode dne upsání akcií na účet společnosti č.27-06197102117/0100, vedený KB, a.s. pobočka Frýdek Místek. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : 6. Upisovatel je povinen splatit část emisního kurzu upsanýchakcií ve výši 30% ve lhůtě nejpozději do 6 (slovy šesti) měsícůode dne upsání akcií na účet společnosti č. 27-061971021... 7/0100,vedený KB, a.s. pobočka Frýdek-Místek zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : 5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (slovytřicet) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladníh... o jmění zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : 4. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem upisovatele.
 • 9. prosince 1999 - 2. března 2007 : 3.Práva akcionáře: Akcie budou na základě rozhodnutí jedinéhoakcionáře upsány společností EMERITA, a.s., se sídlem Náchod,Zámecká 1845, PSČ 547 01, IČO 25918699. Práva spojená s ak... ciemitéto emise jsou stejná jako práva spojená s akciemi, kteréspolečnost doposud vydala. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : 6. Vyslovuje se souhlas se započtením, tedy s uzavřením dohody o započtení mezi společností a upisovatelem KASI, spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1544, PSČ 530 0... 2, IČ: 47470011, který disponuje pohledávkou za společností ve výši 8.001.752,-Kč (Slovy: Osmmilionůjedentisícsedmsetpadesátdvakorunčeských), jejíž existence je stvrzena potvrzením auditora Ing. Martina Konečného, osvědčení č. 1794 sídlo Ostrava 1, Masná 10 proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem započtení bude pohledávka ve výši 8.001.752,-Kč, (Slovy: Osmmilionůjedentisícsedmsetpadesátdvakorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : 5. Určený upisovatel je povinen zaplatit emisní kurs upisovaných akcií v rozsahu 5.998.248,-Kč (Slovy: Pětmilionůdevětsetdevadesátosmtisícdvěstěčtyřicetosmkorunčeských) na účet sp... olečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č.ú. 356354540247/0100 do 60-ti dnů, (Slovy: Šedesáti dnů) po uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a určeným zájemcem. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : 4. Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Frýdlant nad Ostravicí, Revoluční 272 a lhůta pro tento úpis činí 60 (Slovy: šedesát) dnů o... de dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určenému upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva formou doručení návrhu smlouvy o upsání akcií na adresu sídla upisovatele, zapsanou v obchodním rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií se stanovuje na 10.000,-Kč (Slovy: Desettisíckorunčeských) za každou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : 3. Poněvadž Mgr. Jaroslav Vašek, správce konkurzní podstaty FERRUM a.s., v likvidaci, při výkonu práv jediného akcionáře společnosti, se vzdal přednostního práva na upsání nových ... akcií, budou veškeré nové akcie nabídnuty předem určenému zájemci KASI, spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1544, PSČ 530 02, IČ 47470011, jež upíše tisícčtyřista (1400) ks kmenových akcií v listinné podobě, na majitele a budou mít jmenovitou hodnotu jedné každé akcie 10.000,-Kč, (Slovy: Desettisíckorunčeských), s emisním kurzem jedné každé akcie 10.000,-Kč, (Slovy: Desettisíckorunčeských). Tento zájemce má za společností GIFF a.s. pohledávku ve výši 8.001.752,-Kč, (Slovy: Osmmilionůjedentisícsedmsetpadesátdvakorunčeských), z titulu Smlouvy o přistoupení k závazku ze dne 13.9.1999, kde společnost GIFF, a.s., IČ 25843371 (původní název FERRUM Slévárna CZ, a.s.) přistoupila k závazku dlužníka podle Smlouvy o úvěru č. 768-049-97, uzavřené 29.9.1997 mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a klientem FERRUM a.s. IČ 45193321 a jejího dodatku č. 1 ze dne 27.8.1999; vlastníkem této pohledávky je podle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené 10.6.2004 společnost KASI, spol. s r.o., IČ 47470011, přičemž pravomocným platebním rozkazem Okresního soudu ve Frýdku-Místku 49 Ro 984/2004-51 ze dne 7.1.2005 bylo společnosti soudem mj. uloženo ve prospěch věřitele KASI, spol. s r.o.zaplacení jistiny ve výši 8.001.752,-Kč, (Slovy: Osmmilionůjedentisícsedmsetpadesátdvakorunčeských). Existence této pohledávky je stvrzena potvrzením auditora Ing. Martina Konečného, osvědčení č. 1794, sídlo Ostrava 1, Masná 10, o existenci pohledávky započítávané na vklad do základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : 2. V rámci zvýšení základního kapitálu se bude upisovat tisícčtyřista (1400) kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (Slovy: Desettisíckoru... nčeských), jedné každé akcie, které budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 14.000.000,-Kč, (Slovy: Čtrnáctmilionůkorunčeských). Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií a jejich emisní kurs bude splace... n výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : Mgr. Jaroslav Vašek, správce konkurzní podstaty FERRUM a.s., v likvidaci při výkonu práv jediného akcionáře společnosti, kterým je FERRUM a.s. v likvidaci, rozhodl, vykonávaje pů... sobnost valné hromady GIFF a.s., o zvýšení základního kapitálu společnosti GIFF a.s., IČ 25843371, takto: zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2005 - 9. ledna 2006 : 7. Předem určený zájemce upisuje nové akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírá se společností dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o započtení emisního kurz... u upsaných akcií proti pohledávce určeného zájemce musí být uzavřena do 60-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a určeným zájemcem. Podpis smlouvy proběhne v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů