Základní údaje

Historické adresy

16.2.2001 - 25.10.2012 Malá Morávka 6, PSČ 79336
7.10.1999 - 16.2.2001 Bruntál, nám. Míru 13, PSČ 79201

25845004

DIČ

Není plátce DPH

9.1.2008 - 30.6.2010

CZ25845004

18.10.1999 - 1.12.2007

CZ25845004

Datum vzniku

7. října 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. října 2012

Historické názvy

9.8.2011 - 25.10.2012

Progres Interia, akciová společnost "v likvidaci"

7.10.1999 - 9.8.2011

Progres Interia, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2222

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.2.2001 - 25.10.2012

1 000 000 Kč

7.10.1999 - 16.2.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 25. října 2012 - 25. října 2012 : Vymazává se ke dni právní moci usnesení z obchodního rejstříku Progres Interia, akciová společnost "v likvidaci" se sídlem Malá Morávka 6, PSČ 793 36, identifikační číslo 258 45 00... 4.Právní důvod výmazu:K výmazu společnosti z obchodního rejstříku došlo na základě návrhu likvidátora po zamítnutí insolventního návrhu z důvodu nedostaku majetku. zobrazit více skrýt více
 • 9. srpna 2011 - 25. října 2012 : Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 24 Cm 3/2010-8 ze dne 13.6.2011 byla společnost zrušena s likvidací a nařízena její likvidace. Likvidátorem společnosti byla jmenována Mgr.... Ing. et Bc. Daniela Majzlíková, LL.M., se sídlem Krnov, Ježník 18, PSČ 794 01. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne26.9.2000 o zvýšení základního jmění společnosti v tomto znění:
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o 2.000.000,- Kč(slovy: dvamilióny korun českých) z původní výše 1.000.000,- Kč(slovy: jedenmilión korun českých) na novou výši základníhoj... mění 3.000.000,- Kč (slovy: třimilióny korun českých), a to zdůvodu zajištění vyšší bonity společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : Společnost s ručením omezeným SLAVMETAL, s.r.o. se sídlemMoravská Ostrava, ul. Masná 10/1492, identifikační číslo 25 3870 31 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajskéhoobchod... ního soudu v Ostravě v oddíle C vložce číslo 174 98 jakojediný akcionář akciové společnosti Progres Interia, akciováspolečnost se sídlem Bruntál, nám. Míru 13, PSČ 792 01,identifikační číslo 25 84 50 04 zapsané v obchodním rejstříkuvedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle B vložce2222 rozhodla ve smyslu ustanovení § 190 odstavce 1 zákona číslo513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodníhozákoníku", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedenéakciové společnosti v souladu se stanovami společnosti a vsouladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku takto: zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : i) Upisovatel je povinen celý emisní kurs jím upsaných akciísplatit předáním nepeněžitého vkladu akciové společnosti ProgresInteria a.s. a nepeněžitý vklad je splacen tímto předání... m apodpisem zápisu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu,který podepíše upisovatel a akciová společnost Progres Interiaa.s. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : h) Akcie budou upisovány v novém sídle společnosti ProgresInteria, akciová společnost v Malé Morávce 6, v kancelářipředsedy představenstva v pracovních dnech od 09.00 hodin do14.00... hodin a lhůta pro upsání a splacení emisního kursuupsaných akcií nepeněžitým vkladem činí jeden měsíc a počneběžet sedmým dnem po dni, ve kterém nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu záměru zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : g) Oceňuje se nepeněžitý vklad částkou ve výši 2.000.000,- Kč(slovy: dvamilióny korun českých), a to na základě znaleckéhoposudku soudního znalce pana Ing. Bohumila Heřbolta, Brunt... ál,Kavalcova 40 číslo 3842/2000 ze dne 1.8.2000 v úrovni ceny bezDPH 2.394.000,- Kč (dvamiliónytřistadevadesátčtyřitisíc korunčeských) a znaleckého posudku soudního znalce pana Ing.Jaroslava Musila, Bruntál, Na Výsluní 13 číslo 1850/2000 ze dne1.8.2000 v úrovni ceny bez DPH 2.393.760,- Kč(dvamiliónytřistadevadesáttřitisícsedmsetšedesát korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : f) Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, který tvoří prospolečnost hospodářsky využitelné stroje a zařízení, a to:1. Rámová pila K 7002. Kotoučová pila PKSN 32 B103. Omítací pi... la OP 50.14. DESTA DVHM 3222 TN5. Kond. sušení Ebac BC 20006. Silo pilinové7. Bruska BKL 10008. Ostřička nožů A-119. El. kladkostroj 13T 1041210. El. kladkostroj 3T 10432 MA11. Pneumatický lis E 3000-612. Manipulační stůl MSO-113. Manipulační stůl MSO-114. Pilinové silo15. Stříkací zařízení16. Pila uhlová SR-379 zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : e) Všech 200 kusů (slovy: dvěstě) nových kmenových akcií namajitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie10.000,- Kč upíše nepeněžitým vkladem konkrétní zájemce, a tos... távající jediný akcionář společnosti s ručením omezenýmSLAVMETAL, s.r.o. se sídlem Moravská Ostrava, ul. Masná 10/1492,identifikační číslo 25 38 70 31. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : d) Emisní kurs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) ukaždé akcie.
 • 16. února 2001 - 25. října 2012 : c) Na zvýšení základního jmění bude vydáno 200 kusů (slovy:dvěstě) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě vejmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettis... íckorun českých), které nebudou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2011 - 1. července 2011 : Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Bruntále ze dne 30.12.2003, č.j. 1 ENc 978/2003-5, byla zastavena.
 • 2. listopadu 2004 - 1. července 2011 : Usnesením Okresního soudu v Bruntále ze dne 30.12.2003, č.j. 1 E Nc 978/2003-5 nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Bruntále ze dne 23.10.2... 003 č.j. Ro 1316/2003-20, na majetek povinného Progres Interia, akciová společnost se sídlem v Malé Morávce 6, k uspokojení pohledávky oprávněného Michala Vaňouse, bytem Pardubice, U Marka 2543, ve výši 11.900,- Kč s přísl.Provedením exekuce je pověřen JUDr. Arnošt Hofman, soudní exekutor Exekutorského úřadu Pardubice se sídlem ve Starém Hradišti, Fáblovka 404, PSČ 533 52. zobrazit více skrýt více
 • 16. května 2005 - 5. listopadu 2007 : Usnesením Okresního soudu v Bruntále ze dne 26.4.2005, č.j. 4 E 611/2004-7, nařídil soud výkon rozhodnutí podle vykonatelného výkazu nedoplatků OSSZ Bruntál ze dne 21.5.2004, č.j. ... 2496/04, na majetek povinného Progres Interia, akciová společnost se sídlem Malá Morávka 6, k uspokojení pohledávky oprávněného Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále se sídlem Bruntál, Rýmařovská 6, ve výši 1.014.432,-Kč s přísl. a to prodejem podniku povinné společnosti: Progres Interia, akciová společnost se sídlem Malá Morávka 6. zobrazit více skrýt více
posunout dolů