Trendy

15 446 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

3 577 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

45 640 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 26.10.2015 Nováčkova 717/5, Výškovice, 700 30 Ostrava

Historické adresy

28.8.2006 - 26.10.2015 Ostrava - Výškovice, Nováčkova 717/5, PSČ 70030
31.10.2001 - 28.8.2006 Ostrava-Výškovice, Drůbeží 697/15, PSČ 70030
27.7.2000 - 31.10.2001 Ostrava-Vítkovice, Rudná 30a
22.10.1999 - 27.7.2000 Ostrava - Výškovice, Drůbeží 697/15

25845543

DIČ

od 11.1.2000

CZ25845543

Datum vzniku

22. října 1999

Datová schránka

yrtgykf

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2228

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.5.2007

20 000 000 Kč

Historické jmění

27.1.2003 - 21.5.2007

15 000 000 Kč

28.2.2000 - 27.1.2003

1 000 000 Kč

22.10.1999 - 28.2.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 2483560297 / 0100

Historické provozovny

22.10.2008 - 31.12.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Masná 1398/3a, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. června 2014 - 26. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 2. června 2014 - 26. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 2. června 2014 - 26. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 4. dubna 2007 - 21. května 2007 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek:- částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 5.000.000,-Kč, přičemž upisování akcií nad čás... tku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští- upisuje se 1 kmenová akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč- místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je kancelář společnosti na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, Masná 1398/3A, PSČ 702 00, lhůta pro vykonání přednostního práva činí 1 měsíc a počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemnou zprávou představenstva doručenou jedinému akcionáři osobním předáním v místě jeho bydliště- s využitím přednostního práva se upisuje 1 kmenová akcie na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč za emisní kurs rovnající se její jmenovité hodnotě, tedy za emisní kurs 5.000.000,-Kč- akcie , které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou ani zčásti upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky akcií, avšak budou nabídnuty určitému zájemci, jímž je Mgr. Jana Glogarová, r.č. 825419/5587, bydliště: Ostrava-Polanka, K Lípě 1258/5a, PSČ 725 25- místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář společnosti na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, Masná 1398/3A, PSČ 702 00, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 1 měsíc a počátek běhu této lhůty bude upisovateli - určitému zájemci - oznámen písemnou zprávou představenstva doručenou upisovateli - určitému zájemci - osobním předáním v místě jeho bydliště, emisní kurs takto upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě, tedy činí 5.000.000,-Kč- možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští- upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě deseti dnů od upsání akcií, a to na účet číslo 160613754/0300 u Československé obchodní banky a.s.- upisování akcií nepeněžitými vklady se neschvaluje- vydání poukázek na akcie se neschvaluje. zobrazit více skrýt více
  • 27. prosince 2002 - 27. ledna 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním akcií zatěchto podmínek:- částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí14.000.000,-Kč, slovy: čtrnáct milionů korun českých,... přičemžupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští,- upisuje se 1 kmenová akcie na majitele, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě 14.000.000,-Kč, slovy: čtrnáct milionů korunčeských,- místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie jesídlo společnosti na adrese Ostrava-Výškovice, Drůbeží 697/15,PSČ 700 30, lhůta pro vykonání přednostního práva činí 1 měsíc apočátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemnouzprávou představenstva doručenou jedinému akcionáři osobnímpředáním v místě jeho bydliště,- na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých, připadá podíl 1/10na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 14.000.000,-Kč, slovy:čtrnáct milionů korun českých,- s využitím přednostního práva se upisuje 1 kmenová akcie namajitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 14.000.000,-Kč,slovy: čtrnáct milionů korun českých, za emisní kurs rovnajícíse její jmenovité hodnotě, tedy za emisní kurs 14.000.000,-Kč,slovy: čtrnáct milionů korun českých,- akcie, která nebudou upsány s využitím přednostního práva,nebudou ani zčásti upsány akcionáři na základě dohody podle §205 obchodního zákoníku, nebudou nabídnuty k upsání na základěveřejné nabídky akcií, avšak budou nabídnuty určitému zájemci,jímž je Jana Kovářová, rodné číslo: 825419/5587, bydliště:Ostrava-Výškovice, Drůbeží 697/15, PSČ 700 30,- místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti na adrese Ostrava-Výškovice, Drůbeží 697/15,PSČ 700 30, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva činí 1 měsíc a počátek běhu této lhůty bude upisovateli -určitému zájemci - oznámen písemnou zprávou představenstvadoručenou upisovateli - určitému zájemci - osobním předáním vmístě jeho bydliště, emisní kurs takto upisované akcie je rovenjejí jmenovité hodnotě, tedy činí 14.000.000,-Kč, slovy: čtrnáctmilionů korun českých- pro případ využití možnosti započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti, a to pohledávky vzniklé na základě smlouvy ofinanční půjčce dle zákona číslo 568/1992 Sb. uzavřené dne31.12.2001 mezi Ing. Přemyslem Kovářem, r.č. 591021/1450, bytemDrůbeží 15, PSČ 700 30 Ostrava-Výškovice, jako věřitelem a VPVTRADING OSTRAVA a.s., se sídlem Drůbeží 15, 700 30Ostrava-Výškovice, IČ 25845543, jako dlužníkem, proti pohledávcena splacení emisního kursu se stanoví tato pravidla postupu prouzavření smlouvy o započtení: pokud upisovatel v den upsáníakcie oznámí společnosti, že hodlá využít možnost započtenípeněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce nasplacení emisního kursu a současně s tímto oznámením dojdespolečnosti písemný návrh upisovatele na uzavření smlouvy ozapočtení, je představenstvo společnosti povinno návrh do třídnů projednat; shledá-li návrh přijatelným z hlediska existencepohledávky upisovatele navrhované k započtení, písemným úkonemnávrh v uvedené lhůtě přijme, jinak návrh s písemným odůvodněnímodmítne,- upisovatel je povinen splatit část -30 %- emisního kursuupsaných akcií ve lhůtě deseti dnů od upsání akcií, a to na účetčíslo 160613754/0300 u Československé obchodní banky, a.s.,zbývající část ve výši 70 % emisního kursu upsaných akcií budesplacena nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu,- upisování akcií nepeněžitými vklady se neschvaluje,- možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kursu se připouští,- vydání poukázek na akcie se neschvaluje. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů