Trendy

83 538 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

11 304 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

335 035 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.9.2014 Hillova 1694/40, Kateřinky, 747 05 Opava

Historické adresy

2.2.2010 - 4.9.2014 Opava - Kateřinky, Hillova 1694/40, PSČ 74705
13.12.2001 - 2.2.2010 Opava - Kateřinky, Vrchní čp.30, PSČ 74705
12.11.1999 - 13.12.2001 Opava - Kateřinky, Vrchní 30

25846698

DIČ

od 22.12.1999

CZ25846698

Datum vzniku

12. listopadu 1999

Datová schránka

tqzeq4t

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2238

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.12.2001

77 057 000 Kč

Historické jmění

13.11.2000 - 13.12.2001

70 803 000 Kč

12.11.1999 - 13.11.2000

1 435 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Opavy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 5790990207 / 0100

Provozovny

od 27.11.2000

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Vrchní 86/30, 747 05, Opava - Kateřinky

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. listopadu 1999 : Omezení převoditelnosti akciína jméno:Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2014 - 8. září 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. října 2014 - 8. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : Nepeněžitý vklad je splacen předáním nemovitostí spolu spísemným prohlášením vkladatele dle ust. § 60 obchodníhozákoníku ve lhůtě deseti dnů od úpisu akcií. Místem splacení jesídlo... společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : Nepeněžitý vklad byl oceněn posudky dvou znalců Jiřího Maglena,znalce v oboru ekonomika, odvětví odhady a ceny nemovitostí,znalecký posudek č. 941/115/2000 ze dne 6.12.2000, č.942/... 116/2000 ze dne 7.12.2000 a č. 939/113/2000 ze dne 6.12.2000a Jiřího Krömera, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí, znalecký posudek č. 669-72/00 ze dne11.12.2000, č. 670-73/00 ze dne 11.12.2000, č. 668-71/00 ze dne11.12.2000. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : objekt bydlení - admin. budova č.p. 488 parc.č. st. 544/1zapsané na LV č. 2247 u Katastrálního úřadu v Opavě pro kat.území Kateřinky u Opavy, obec Opava.
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : zeměd. hosp. budova - stáj par. č. 438/5 zapsaná na LV č. 441 uKatastrálního úřadu v Opavě pro kat. území a obec Chlebičov
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : ostatní stavební objekt - sklad obilí parc.č. 938/3 zapsaná naLV č. 778 u Katastrálního úřadu v Opavě pro kat. území a obecOldřišov
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : Místem úpsiu nových akcií se určuje sídlo společnosti, lhůta proupsání akcií se stanoví na 14 dnů a počíná běžet následující denpo doručení usnesení obchodního rejstříku Krajského ... obchodníhosoudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí představenstva.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a to: zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání předem určenému zájemci Obchodnímu družstvuOpava - Kateřinky se sídlem Opava - Kateřinky, Vrchní 30, IČO:... 47 67 64 85. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : Bude upisováno 6.254 kusů kmenových akcií na jméno v listinnépodobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč.
 • 23. května 2001 - 13. prosince 2001 : Rozhodnutím představenstva o zvýšení základního jmění z15.12.2000 :Základní jmění ve výši 70.803.000 Kč(slovy: sedmdesátmilionůosmsettřitisíckorun českých) se zvyšujeo částku 6.254... .000 Kč (slovy:šestmilionůdvěstěpadesátčtyřitisícekorun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku schváleného zvýšení. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Pokud dojde k překročení schváleného rozsahu zvýšení základníhojmění, rozhodne o konečné částce zvýšení jediný akcionář.
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost. Nepeněžitévklady musí být splaceny ve lhůtě deseti dnů od úpisu akcií amí... stem splacení je sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladů na základěposudků znalců.
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Nepeněžité vklady - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalcůa to ing. Antonína Horáka, znalce v oboru zemědělství,ekonomika, znalecký posudek ze dne 10.4.2000 poř. čís.47/00-203... 7 a ing. Josefa Pátka, znalce v oboru zemědělství,odvětví veterinářství, zem. odvětví různá, znalecký posudek zedne 30.3.2000, poř. čís. 90/00. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění ztransformace Obchodního družstva Opava-Kateřinky se sídl... emOpava-Kateřinky, Vrchní 30, PSČ 747 05. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Lhůta pro upisování se stanoví na třicet dnů a počíná běžetnásledující den po doručení usnesení zapsaného rozhodnutí ozvýšení základního jmění v obchodním rejstříku Krajskéhoobchod... ního soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnostiOpava-Kateřinky, Vrchní 30. Možným upisovatelům, pokud splňujípodmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do místa úpisu, budeza... slán individuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Podpisem a vrácením ve lhůtě proúpis se považuje individuální list za platný. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Úpis nových akcií bude nabídnut jen oprávněným osobám ztransformace Obchodního družstva Opava-Kateřinky se sídlemOpava-Kateřinky, Vrchní 30, PSČ 747 05, identifikační číslo47 67 64... 85, jak jsou uvedeny ve znaleckém posudku znalce ing.Antonína Horáka, ze dne 10.4.2000 poř. čís. 47/00-2037 a veznaleckém posudku znalce ing. Josefa Pátka ze dne 30.3.2000,poř. čís. 90/00. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Bude upisováno nejméně 5.000 (slovy: pěttisíc) kusů kmenovýchakcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy:jedentisíckorun českých) v listinné podobě, maximálně se budeupis... ovat 69.368 (slovy: šedesátdevěttisíctřistašedesátosm) kusůkmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy:jedentisíckorun českých) v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2000 - 13. listopadu 2000 : Dle rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 17.4.2000se základní jmění ve výši 1.435.000,- Kč (slovy:jedenmiliončtyřistatřicetpěttisíckorun českých) zvyšuje o5.000.000,- K... č (slovy: pětmilionůkorun českých) upisovánímnových akcií s tím, že se připouští upisování nad částkunavrženého zvýšení základního jmění a to s omezením, maximálnědo částky 69.368.000,- Kč (slovy:šedesátdevěttisíctřistašedesátosmtisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů