Trendy

79 671 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

2 462 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

88 023 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 12.6.2014 Bezručova 413/2, 741 01 Nový Jičín

Historické adresy

14.12.1999 - 12.6.2014 Nový Jičín, Bezručova 2, PSČ 74101

25848488

DIČ

od 7.2.2000

CZ25848488

Datová schránka

727e5wj

Historické názvy

14.12.1999 - 23.2.2009

P+R LAB PLUS, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2254

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.2.2012

21 250 000 Kč

Historické jmění

29.5.2006 - 9.2.2012

10 500 000 Kč

26.10.2000 - 29.5.2006

2 500 000 Kč

15.3.2000 - 26.10.2000

1 000 000 Kč

14.12.1999 - 15.3.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nový Jičín

Bankovní účty

zvěřejněno 30.9.2016

CZ9008000000000007057392

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 14.1.2004

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Máchova 619/30, 741 01, Nový Jičín

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 12. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 14. prosince 1999 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že kplatnosti převodu akcie je třeba předchozího písemného souhlasupředstavenstva spole Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že kplatnosti převodu akcie je třeba předchozího písemného souhlasupředstavenstva spole...čnosti. Stanovy neupravují případy, kdy jepředstavenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. prosince 2011 - 26. července 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti MEDIVIS PRO a.s. dne 14.12.2011 přijala toto usnesení:1. Mimořádná valná hromada společnosti MEDIVIS PRO a. s. s c h v a l u j e zvýšení zákla... dního kapitálu společnosti o 10.750.000,--Kč slovy: deset milionů sedm set padesát tisíc korun českých, tedy z částky 10.500.000,--Kč, slovy deset milionů pět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 21.250.000,--Kč, slovy: dvacet jeden milionů dvě stě padesát tisíc korun českých, peněžitými vklady, bez připuštění upisování akcií nad tuto částku.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 1075 ks, slovy: jeden tisíc sedmdesát pět kusů, kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých.3. Všechny nové akcie v počtu 1075 ks, slovy: jeden tisíc sedmdesát pět kusů, budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku; přednostní právo na upisování akcií všech akcionářů je vyloučeno.4. Všechny nové akcie v počtu 1075 kusů budou upsány do 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány před zápisem usnesení valné hromady do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Nový Jičín, Bezručova 2, PSČ: 741 01. Na skutečnost zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upozorní představenstvo společnosti upisovatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.6. Emisní kurz každé nově upsané akcie činí 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých.7. Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 30 dnů od uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 183070270/0300.8. Mimořádná valná hromada dále souhlasí se započtením pohledávky akcionáře RNDr. Martina RADINY, dat. nar. 05.04.1964, bytem Starý Jičín, Vlčnov 162 vůči společnosti MEDIVIS PRO a.s. až ve výši odpovídající emisnímu kurzu jím upsaných akcií společnosti MEDIVIS PRO a.s. vzniklé z titulu půjček poskytnutých společnosti MEDIVIS PRO a.s. proti pohledávce společnosti MEDIVIS PRO a.s. na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti MEDIVIS PRO a.s. Návrh smlouvy o započtení bude RNDr. Martinu RADINOVI zaslán společností MEDIVIS PRO a.s. nejpozději do 7 kalendářních dnů od uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že tato musí být uzavřena a doručena společnosti nejpozději¨do konce lhůty 30 dnů následujících od uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 15. února 2006 - 29. května 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti P+R LAB PLUS, a.s. osvědčená notářským zápisem Nz 48/2006, N 53/2006 ze dne 13.2.2006 sepsaným JUDr. Evou Cechlovou, notářkou přijala toto usnes... ení:1. Mimořádná valná hromada společnosti P+R LAB PLUS, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 8.000.000,-Kč (slovy: osmmiliónů korun českých) tedy z částky 2.500.000,-Kč (slovy: dvamiliónypětsettisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 10.500.000,-Kč (slovy: desetmiliónůpětsettisíc korun českých) peněžitými vklady, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 800 ks kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,-Kč.3. Všechny nové akcie v počtu 800 ks budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku; přednostní právo na upisování akcií všech akcionářů je vyloučeno.4. Všechny nové akcie v počtu 800 kusů budou upsány do 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány před zápisem usnesení valné hromady do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Nový Jičín, Bezručova 2, PSČ: 741 01. Na skutečnost zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upozorní představenstvo společnosti upisovatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.6. Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých).7. Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 3 měsíců od uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 202447046/0300. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 2000 - 26. října 2000 : 7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k úpisuakcií, toto upisování bude zahájeno 20. dne po zveřejněníveřej... né výzvy k úpisu akcií a prospektu cenného papíru. Úpisna základě veřejné výzvy končí 20. den po jeho zahájení. Místemúpisu je sídlo společnosti pod adresou Nový Jičín, Bezručova 2,PSČ 741 01. Úpis lze provést v pracovních dnech v době od 8.00- 11.00 hod. v kanceláři předsedy představenstva společnosti P+RLAB PLUS, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 2000 - 26. října 2000 : 6. Výkon přednostního práva k upisování akcií:a) Akcionáři společnosti P+R LAB PLUS, a.s. mají přednostníprávo k úpisu celého zvýšení základního jmění v poměru, jak sepodílejí svý... mi podíly na základním jmění.b) Místo úpisu je sídlo společnosti pod adresou Nový Jičín,Bezručova 2, PSČ 741 01.c) Úpis akcií s využitím přednostního práva začíná prvý den pozveřejnění tohoto usnesení o zvýšení základního jmění ve smyslu§ 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. a končí 16. den po svémzahájení.Úpis lze provést v pracovních dnech v době od 8.00 - 11.00 hod.v kanceláři předsedy představenstva společnosti P+R LAB PLUS,a.s. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 2000 - 26. října 2000 : 5. Způsob úpisu bude dvoukolový, přičemž v prvním kole upisujístávající akcionáři společnosti P+R LAB PLUS, a.s. na základěpřednostního práva, ve druhém kole bude proveden úpis naz... ákladě veřejné výzvy k upisování akcií.Úpis může upisovatel provést pouze osobně, nebo prostřednictvímsvého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 2000 - 26. října 2000 : 4. Valná hromada rozhodla, že podmínkou platného úpisu jesplacení 100 % jmenovité hodnoty upisovaných akcií ke dni úpisuna účet společnosti, jehož číslo a to kde je vedený budeupis... ovatelům sděleno předsedou představenstva společnosti.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií do30.4.2000. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 2000 - 26. října 2000 : 3. Základní jmění se zvyšuje upsáním 150 ks (jednostopadesátks) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) v listinné podo... bě.Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního jmění, jaks využitím přednostního práva, tak na základě veřejné výzvy,bude činit 10 000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednuakcii. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 2000 - 26. října 2000 : 2. Akcie budou vydány jako kmenové, v listinné podobě, znějícína jméno, o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč (slovy: desettisíckorun českých) za jednu akcii.
 • 15. března 2000 - 26. října 2000 : 1. Představenstvo společnosti P+R LAB PLUS, a.s. schvaluje návrhzvýšení základního jmění společnosti o 1.500.000,-Kč (slovy:jeden a půl miliónu korun českých) tedy z 1.000.000,-Kč ... (slovy:jedenmilión korun českých) na celkovou výši 2.500.000,-Kč(slovy: dva a půl miliónu korun českých), a to emisí nových 150ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,-Kč (slovy:desettisíc korun českých). Upisování nad částku 1.500.000,-Kč(slovy: jeden a půl miliónu korun českých) se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů