Trendy

5 392 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

397 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

30 402 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 3.1.2011Praha 4 - Újezd, Nad Náhonem 161, PSČ 14900

Historické adresy

28.6.2005 - 3.1.2011Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ 14900
19.11.2001 - 28.6.2005Brno, Příkop č. pop. 838, č.or. 6, PSČ 60200
17.3.2000 - 19.11.2001Šternberk, Dvorská 13, PSČ 78501

25854119

DIČ

od 1.3.2001

CZ25854119

Datum vzniku

17. března 2000

Datová schránka

rvien9r

Historické názvy

10.4.2002 - 28.6.2005

Česká lékárna - Pharmacy, a.s.

19.11.2001 - 10.4.2002

ČESKÁ LÉKÁRNA - Pharmacy, a.s.

17.3.2000 - 19.11.2001

Pharmacy Šternberk a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10077

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.6.2009

5 000 000 Kč

Historické jmění

17.3.2000 - 10.6.2009

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 8.12.2016

2000891121 / 2010

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 22. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 3
  • 22. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. dubna 2009 - 10. června 2009 : Jediný akcionář při výkonu valné působnosti valné hromady rozhodl dne 7.4.2009 o rozšíření základního kapitálu společnosti.A) plně splacený základní kapitál obchodní společnosti JM... H Development, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, identifikační číslo 25 85 41 19, zapsané ve vložce číslo 10077 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, se z důvodů dosažených hospodářských výsledků v období 2005 až 2008 zvyšuje z dosavadní výše 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorun českých) o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyřimilionykorun českých) na základní kapitál ve výši 5,000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorun českých) za následujích podmínek:1) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisema) 40 ks (slovy: čtyřiceti kusů) kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých) na jméno vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi,2) emisní kurs každé akcie je roven jejich jmenovité hodnotě,3) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy na částku 5,000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorun českých), se nepřipouští,4) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií proběhne do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení, zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie má stávající jediný akcionář5) akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí akcionáře do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,6) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen peněžitým vkladem pana Ing. Jaroslava Havrdy, r.č. 50 05 23/034, trvale bytem na adrese Praha 4 -Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyřimilionykorun českých), což představuje 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorun českých), ve lhůtě (slovy: patnácti) dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet číslo 43-4372280267/0100 vedený Komerční bankou, a.s., a za tím účelem zřízený, 7) upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jedno sto procent) jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu,8) poukázky na akcie dle ustanovení § 204b obchodního zákoníku nebudou vydány,9) představenstvu společnosti se ukládá, aby do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí podalo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku a posléze řádně a včas splnilo svoji povinnost dle ust. § 206 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 25. října 2004 - 15. dubna 2009 : Na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne 30.09.2004 byl podnik společnosti Česká lékárna-Pharmacy, a.s. se sídlem Brno, Příkop č.pop.838, č.or. 6, PSČ 602 00 prodán společnosti ... Česká lékárna, a.s. se sídlem Brno, Příkop 6, číslo popisné 838, PSČ 602 00, IČ 262 30 071. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů