Trendy

188 740 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

28 265 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

359 220 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.7.2014 Bystřická 704, 783 72 Velký Týnec

Historické adresy

14.4.2000 - 9.7.2014 Velký Týnec, Bystřická 370, PSČ 78372

25855476

DIČ

od 1.1.2001

CZ25855476

Datová schránka

85wcmpq

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2318

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.4.2001

99 900 000 Kč

Historické jmění

14.4.2000 - 24.4.2001

1 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Bankovní účty

zvěřejněno 11.2.2014

137752 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 30.5.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bystřická 704, 783 72, Velký Týnec

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 9. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 9. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. dubna 2000 - 9. července 2014 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva(čl. VIII. odst. 7 stanov)
 • 14. dubna 2000 - 20. prosince 2001 : Jediný akcionář:Zemědělské družstvo Velký Týnec, se sídlem Velký Týnec,IČO: 00 14 79 91
 • 27. listopadu 2000 - 24. dubna 2001 : 2)Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo VelkýTýnec se sídlem ve Velkém Týnci, IČO: 00 14 79 91.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictvípřed... em určeného upisovatele, a to:nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu v Olomouci na listu vlastnictví č. 4 prokat. území a obec Velký Týnec jako- zemědělská hosp. budova postavená na pozemku parc.č. 1422/4- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc.č. 1422/2- zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. 1440/1 aparc. č. 1440/2- zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc.č. 1427/1 aparc. č. 1427/2- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc.č. 1429- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc.č. 1434 zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 24. dubna 2001 : Předem určení zájemci s vymezením předmětu nepeněžitých vkladů:1.Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělského družstva Velký Týnec se sídle... m veVelkém Týnci, IČO: 00 14 79 91 podle zákona č. 42/1992 Sb. jakjsou jmenovitě s výší své pohledávky uvedeni v notářském zápisunotářky Liběny Pernicové.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvalujejediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudkusoudního znalce Ing. Antonína Nováka ze dne 16.05.2000, znaleckýposudek č. 72/2000 a znalce ing.René Matyse ze dne 16.05.2000,znalecký posudek č.60/2000, oba znalci v oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblastizemědělství. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 24. dubna 2001 : Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisní... mkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 15 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 24. dubna 2001 : Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitéhovkladu předem určeného upisovatele - nemovitostí - a nepeněžitývklad shora specifikován je vkládán v hodnotě ve výši... 12.000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 24. dubna 2001 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Akciebudou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti AGRA Velký Týnec, a.s. ve Velkém... Týnci, Bystřická 370, PSČ: 783 72 v kanceláři předsedypředstavenstva společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 24. dubna 2001 : Základní jmění se zvyšuje minimálně o 96.900.000,-Kč s tím, žese připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, a to s určením maximální výše 171.700.00... 0,-Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti.Bude upisováno nimimálně:9690 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-KčBude upisováno maximálně:17170 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 24. dubna 2001 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26.09.2000:
 • 27. listopadu 2000 - 24. dubna 2001 : Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva V... elkýTýnec se sídlem Velký Týnec, IČO: 00 14 79 91, kteří jsouvlastníky majetkových podílů z transformace družstva a dálepředem určenému zájemci - Zemědělskému družstvu Velký Týnec sesídlem Velký Týnec, IČO: 00 14 79 91. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 24. dubna 2001 : Nepeněžitý vklad - nemovitosti - předem určeného upisovatele byloceněn znaleckým posudkem č. 1965-77/2000 ze dne 04.09.2000vypracovaným znalcem Pavlem Řehulkou a znaleckým posudkem... č.1314-185/2000 ze dne 04.09.2000 vypracovaným znalcem JosefemSkuhravým. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů