Trendy

8 949 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

98 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

3 514 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 17.8.2012 Olomouc - Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 77900

Historické adresy

28.7.2007 - 17.8.2012 Olomouc, Vídeňská 635/8, PSČ 77200
28.12.2001 - 28.7.2007 Olomouc, tř. 17. listopadu 1126/43, PSČ 77200
9.5.2000 - 28.12.2001 Olomouc, Stará Víska 67/8, PSČ 77200

25856235

DIČ

od 1.7.2000

CZ25856235

Datová schránka

yehex4j

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2322

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.1.2015

3 000 000 Kč

Historické jmění

2.7.2008 - 29.1.2015

3 000 000 Kč

30.10.2007 - 2.7.2008

3 000 000 Kč

1.12.2004 - 30.10.2007

2 000 000 Kč

11.3.2002 - 1.12.2004

2 000 000 Kč

9.5.2000 - 11.3.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5874730277 / 0100

Historické provozovny

21.10.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Masarykovo náměstí 1100/35, 586 01, Jihlava

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. července 2007 - 5. srpna 2008 : 7. Představenstvo oznámí upisovatelům datum zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámením zveřejněným na veřejně přístupné vývěsce v...  sídle společnosti LEXICO, a.s. na adrese tř. 17. listopadu 1126/43, a to neprodleně po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku společnosti. Upisovatelé musí splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do třiceti (30) dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, a zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti LEXICO, a.s. založený v souladu s ustanovením § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 1055503195/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.V případě porušení povinnosti splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií ve stanovené lhůtě platí přiměřeně ustanovení článku 6 odstavec 4 stanov společnosti ve znění ze dne 08.10.2001. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2007 - 5. srpna 2008 : 6. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem upsání akcií bude notářská... kancelář JUDr. Vlasty Audyové, notářky se sídlem v Olomouci na adrese Olomouc, Horní nám. 5. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2007 - 5. srpna 2008 : 5. Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií, a to dohodou dle ust. § 205 obchodního zákoníku.
 • 28. července 2007 - 5. srpna 2008 : 4. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálové přiměřenosti společnosti.
 • 28. července 2007 - 5. srpna 2008 : 3. Oba akcionáři obchodní společnosti LEXICO, a.s., kteří prokázali držení akcií jejich předložením, se vzdali před hlasováním o zvýšení kapitálu přednostního práva na upisování ak... cií dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2007 - 5. srpna 2008 : 2. Na zvýšení základního kaptiálu se budou upisovat tyto akcie:Počet: 10 kusůJmenovitá hodnota: 100 000,-KčDruh: kmenovéForma: na majitelePodoba: listinnáCharakter: veřejně neobcho... dovatelnéEmisní kurs: 100 000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2007 - 5. srpna 2008 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu ve výši 2.000.000,-Kč upsáním nových akcií o částku 1.000.000,-Kč na částku 3,000.000,-Kč. Upisování a... kcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2007 - 5. srpna 2008 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.2007 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění:
 • 12. listopadu 2004 - 17. února 2005 : Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 19.1.2004, č.j. 47 Nc 4020/2004-6, nařídil soud exekuci podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově ze dne... 16.7.2003, č.j. 15 C 107/2003-61, na majetek povinného LEXICO, a.s. se sídlem tř. 17. listopadu 1126/43, 772 00 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného P.A.R. Czech spol. s r.o. se sídlem Sv. Ducha 5, 794 01 Krnov, ve výši 4.800,- Kč s přísl.Provedením exekuce je pověřen JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem v Opavě, Denisovo nám. 1. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen na nově zřízeníbankovní účet u Komerční banky a.s., č. účtu 5875410697/0100, ato tak, že 30 % bude splaceno do 7 dnů od data upsání azbýv... ajících 70 % do jednoho roku od zápisu do obchodníhorejstříku. Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude 14dní a počíná běžet první den následující po uplynutí lhůty svyužitím přednostního práva. Počátek této lhůty bude ozn... ámenpísemně představenstvem. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Místo pro upisání akcií bez využití přednostního práva jeOlomouc, tř. 17. listopadu 1126/43, PSČ 772 00.
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitým zájemcům, a to panu Pavlu Janečkovi, r.č.700706/5307, bytem Olomouc, Husitská 32, PSČ 779 00 a pan... u Ing.Zdeňku Šťastnému, r.č. 640801/0202, bytem Štíty, Nákladní 315,PSČ 789 91, a to rovným dílem. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Bude vydáno 10 ks akcií na majitele, jejichž jmenovitá hodnotaje 100.000,--Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských) jedné akcie,jedná se o akcie kmenové v listinné podobě.
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč(slovy: jednostotisíckorunčeských) lze upsat jednu akcii onominální hodnotě 100.000,--Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských) ... a lze pouze upisovat celé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Lhůta pro vykonání přednostního práva jsou 2 týdny od právnímoci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesenívalné hromady o navýšení základního kapitálu do obchodníhorej... stříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Místo pro vykonání přednostního práva je Olomouc, Tř. 17.listopadu 1126/43, PSČ 772 00.
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Navrhovaná výše emisního kursu činí 100.000,--Kč(jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii.
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Lhůta pro upsání činí 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutísoudu o zápisu usnesení řádné valné hromady o navýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Bude vydáno 10 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě100.000,--Kč (jednostotisíckorunčeských) na jednu akcii. Jednáse o akcie kmenové, v listinné podobě.
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to o částku1.000.000,--Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomickéstability společnosti, podpora a rozvoj podnikatelské činnosti.
 • 28. prosince 2001 - 11. března 2002 : Základní kapitál obchodní společnosti se zvyšuje z původní výše1.000.000,--Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských,částku ve výši...........................1.000.000,--Kč,slovy: jedenmi... lionkorunčeských,na celkovou výši základního kapitálu........2.000.000,--Kč,slovy: dvamilionykorunčeských,s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů