Trendy

73 377 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

15 019 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

173 576 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.3.2015 Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

Historické adresy

17.12.2003 - 25.3.2015 Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 70200
14.11.2002 - 17.12.2003 Ostrava - Přívoz, Hájkova č.p. 1100, or.č. 13, PSČ 70200
21.5.2002 - 14.11.2002 Ostrava - Mor. Ostrava, Hájkova č.p. 1100, or.č. 13, PSČ 70200
13.11.2000 - 21.5.2002 Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 70119
6.6.2000 - 13.11.2000 Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 70171

25857568

DIČ

od 1.8.2000

CZ25857568

Datum vzniku

6. června 2000

Datová schránka

a7cfi46

Historické názvy

1.4.2012 - 1.7.2016

OVA!!!CLOUD.net a.s.

6.6.2000 - 1.4.2012

OVANET a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2335

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.8.2007

128 200 000 Kč

Historické jmění

8.9.2004 - 24.8.2007

121 700 000 Kč

23.2.2004 - 8.9.2004

105 000 000 Kč

14.11.2002 - 23.2.2004

99 000 000 Kč

27.8.2001 - 14.11.2002

71 000 000 Kč

21.3.2001 - 27.8.2001

33 000 000 Kč

6.6.2000 - 21.3.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 29.7.2016

8010- 209268403 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.7.2004

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2016 : Na společnost OVA!!!CLOUD.net a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 293 99 491, zapsané v obchodním re Na společnost OVA!!!CLOUD.net a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 293 99 491, zapsané v obchodním re...jstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 4505, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. dubna 2012 : Společnost uzavřela dne 28.2.2012 smlouvu o vkladu části podniku do nově založené společnosti OVANET a.s., a to samostatného hospodářského střediska "71 - Ovanet 1", na kterém je o Společnost uzavřela dne 28.2.2012 smlouvu o vkladu části podniku do nově založené společnosti OVANET a.s., a to samostatného hospodářského střediska "71 - Ovanet 1", na kterém je o...dděleně účtováno o majetku, závazcích, nákladech a výnosech části podniku, která reprezentuje komerční činnosti jediného zakladatele. Společně se vkladem části podniku byla na nově založenou společnost OVANET a.s. v souladu s § 11 odst. 4 obchodního zákoníku převedena firma "OVANET a.s.". zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2010 : Akcie jsou vydávány jako neregistrované cenné papíry v listinné podobě.

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. listopadu 2002 - 3. února 2010 : Akcie:990 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelnostítěchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno jenutný souhlas valné hromady.
 • 20. června 2007 - 24. srpna 2007 : a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti ze stávajícího 121.700.000,- Kč (slovy:sto dvacet... jedna milionů sedm set tisíc korun českých) o 6.500.000,- Kč (slovy: šest miliónů pět set tisíc korun českých) na 128.200.000,- Kč (slovy: sto dvacet osm miliónů dvě sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se n e p ř i p o u š t í .b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 65 (slovy: šedesáti pěti) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- každá,v listinné podobě.c) Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva t a k t o :- Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti OVANET, a.s., a to Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100, PSČ 702 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně.- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá podíl ve výši 65/1217 na jedné nové akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.- S využitím přednostního práva lze upsat 65 ks kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinné podobě, v emisním kursu 100.000,- kč za každou akcii.- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé.d) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČ 00845451.e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti v Ostravě, Přívoze, Hájkova 1100, PSČ 702 00 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje 15. dnem ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně.Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč na jednu akcii.Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem . Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií v plné výši na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na jméno emitenta u banky: Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu Ostrava, č.ú. 17813323/0300.Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 30 kalendářních dní od úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : 7. Emisní kurz upisovaných akcií může byl splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti OVANET a.s.: Ostrava, Přívoz, Hájkova 11... 00/13 PSČ: 702 00. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : 6. Emisní kurz každé upisované akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : 5. Místem pro upisování všech akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00, a to kancelář předsedy představenstv... a.Lhůta pro upisování akcií určitým zájemcem činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu usnesení rady města v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla a to nejpozději třetí (3) následující kalendářní den od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : 4. Akcie nebudou registrovány. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30, IČ 0084545.
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : 3. Počet všech upisovaných akcií činí 167 ks (slovy: jedno sto šedesát sedm kusů), z toho 167 ks (slovy: jedno sto šedesát sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000... ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů sedm set tisíc korun českých).Druh upisovaných akcií: kmenové akcieForma upisovaných akcií: akcie na jménoPodoba upisovaných akcií: listinné akcie zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť akcie budou upsány nepeněžitým vkladem.
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : 1. Základní kapitál společnosti OVANET a.s. se zvyšuje o 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů sedm set tisíc korun českých), ze současné hodnoty základního kapitálu 105.000.000... ,- Kč (slovy: jedno sto pět miliónů korun českých) na zvýšenou hodnotu základního kapitálu 121.700.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet jedna miliónů sedm set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ:702 00, IČ: 25857568, o 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů sed... m set tisíc korun českých) a to nepeněžitým vkladem jediného akcionáře statutárního města Ostravy takto: zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : Rada Statutárního města Ostrava v působnosti valné hromady, podle ust. § 190 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova ... 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00, IČ:25857568, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla takto: zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : 9. Za nepeněžitý vklad uvedený výše v odst. 8. se vydává 167 ks (slovy: jedno sto šedesát sedm) akcií, každá z nich kmenová, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodno... tě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři - statutárnímu městu Ostrava jako protiplnění ve výši 60.432,- Kč (slovy: šedesát tisíc čtyři sta třicet dvě koruny české), bude zaúčtován do rezervního fondu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2004 - 8. září 2004 : 8. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou:a) optické kabely v optických trasách metropolitní sítě v Ostravě, a to v trasách:* Prokešovo nám. - ul. ... Sokolská* Tř. 17. listopadu - ul. Klimkovická* Spojka ul. Sokolovská - ÚMOb Poruba "B"* Spojka ul. Martinovská - HZSMO Martinov* Spojka Vodárna - spojka Výškovická* Spojka Výškovická - ÚMOb Ostrava-Jih* Spojka Výškovická - HZSMO Zábřeh* DPO budova "B" - spojka Hutní projekt* Spojka Dr. Malého - MP Hlubinská* MMO místnost 245 - vnitřní spojka MMO* Vnitřní spojka MMO - ÚMOb Slezská Ostrava* VŠB TUO budova "A" - koleje VŠB TUO* Koleje VŠB TUO - koleje budova "B"* Koleje VŠB TUO - VTP Ostrava* VTP Ostrava - ING.ELECTRIC* ÚMOb Slezská Ostrava vnitř. Spojka - rozvaděč* Ředitelství DP Ostrava - rozvaděč* HZSMO Ostrava - Zábřeh* PČR, ul. Bohumínská 1 do OS č. 14 - most Pionýrů* PČR DI, ul. Výstavní 55 na křižovatku Ruská x Vítkovická* PČR, ul. Bohumínská 1 - vnitřní spojka PČR* PČR DI, ul. Výstavní 55 serverovna - vnitřní spojka DITento předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) a doplňku znaleckého posudku ze dne 5.8.2003 (slovy: pátého srpna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera, kterým byl oceněn částkou 10.370.784,- Kč (slovy: deset miliónů tři sta sedmdesát tisíc sedm set osmdesát čtyři koruny české).b) Spoluvlastnický podíl statutárního města Ostravy ve výši 22/36 (slovy: dvacet dva třiceti šestin) na optickém kabelu v trase optického kabelu ul. Sokolská - tř. 17. listopadu.Tento předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera, kterým byl oceněn částkou 5.240.279,- Kč (slovy: pět miliónů dvě stě čtyřicet tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých).c) spoluvlastnické podíly statutárního města Ostravy na níže uvedených optických kabelech v trasách stavby"II. Etapa rozšíření fyzické vrstvy metropolitní sítě Ostrava", a to:trasa - výše podíluspojka ul. Opavská - spojka ul. Sokolská - 16/48 (slovy: šestnáct čtyřicet osmin)spojka ul. Opavská - spojka ul. Martinovská - 8/16 (slovy: osm šestnáctin)spojka ul. Martinovská - ÚD DP Ostrava v Martinově - 8/16 (slovy: osm šestnáctin)spojka ul. Vítkovická - DPO budova "B" - 42/48 (slovy: čtyřicet dva čtyřicet osmin)spojka ul. Vítkovická - Ředitelství DP Ostrava - 32/48 (slovy: třicet dva čtyřicet osmin)Ředitelství DP Ostrava - Smetanovo náměstí - 38/48 (slovy: třicet osm čtyřicet osmin)spojka Smetanovo náměstí - DP Ostrava Hranečník - 8/16 (slovy: osm šestnáctin)VŠB TUO EkF - DP Ostrava, vozovna Sokolská - 10/16 (slovy: deset šestnáctin)Spojka ul. Českobratrská - DPO Křivá - 8/16 (slovy: osm šestnáctin)Tento předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera, kterým byl oceněn částkou 1.149.369,- Kč (slovy: jeden milión jedno sto čtyřicet devět tisíc tři sta šedesát devět korun českých).Přesná identifikace předmětu nepeněžitého vkladu je uvedena ve znaleckém posudku č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera (ověřený opis znaleckého posudku a doplňku tvoří přílohu č. 1 č. 2 k notářskému zápisu). zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2003 - 23. února 2004 : 6. Emisní kurs každé z těchto upisovaných akcií: 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
 • 17. prosince 2003 - 23. února 2004 : 5. Místem pro upisování všech akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti OVANET a.s., a to Ostrava - Přívoz, Hájkova č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00, a to kancelář předsedy před... stavenstva.Lhůta pro upisování akcií určitým zájemcem činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu usnesení rady města v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, a to nejpozději třetí (3) náledující den od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2003 - 23. února 2004 : 4. Akcie nebudou registrovány. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30, IČ 0084545... 1. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2003 - 23. února 2004 : 3. Počet všech upisovaných akcií činí 60 ks (slovy: šedesát kusů), z toho 60 ks (slovy: šedesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun če... ských). Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých).Druh upisovaných akcií: kmenové akcieForma upisovaných akcií: akcie na jménoPodoba upisovaných akcií: listinné akcie zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2003 - 23. února 2004 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť akcie bude upsána nepeněžitým vkladem.
 • 17. prosince 2003 - 23. února 2004 : 1. Základní kapitál společnosti OVANET a.s.: se zvyšuje o 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých), ze současné hodnoty základního kapitálu 99.000.000,- Kč (slovy: devade... sát devět miliónů korun českých) na zvýšenou hodnotu základního kapitálu 105.000.000,- Kč (slovy: sto pět miliónů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2003 - 23. února 2004 : rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00, IČ 25857568 o 6.000.000,-Kč (slovy: šest milión... ů korun českých) a to nepeněžitým vkladem jediného akcionáře statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého přínosu takto: zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2003 - 23. února 2004 : Rada Statutárního města Ostrava v působnosti valné hromady podle ust. § 190 obchodního zákoníku v platném znění, obchodní společnost OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova ... č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00, IČ 25857568, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla takto: zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2003 - 23. února 2004 : 7. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti OVANET a.s. : Ostrava-Přívoz, Hájkova č.... p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2003 - 23. února 2004 : 8. Schvaluje se upisování akcií nenepěžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitý majetek zapsaný na LV č. 1375 pro obec 554821 Ostrava, katastrální území 713767 Přívoz, a to:* budo... va - č. p. 1100 (Hájkova 13), na pozemku p. č. st. 1678 (část obce Přívoz)* pozemek - p. č. st. 1678 - zast. pl. a nádvoří o výměře 591 m2* pozemek - p. p. č. 373/12 - ost. pl., manipulační plocha o výměře 411 m2Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Jana Andrleho, znalecký posudek č. 2116/03 ze dne 28.7.2003 (slovy: dvacátého osmého července roku dva tisíce tři), kterým byl oceněn částkou 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých).Za tento nepeněžitý vklad se vydává 60 (slovy: šedesát) kusů akcií, každá z nich kmenová, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 14. listopadu 2002 : 10. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valnéhromady bude zapsáno do obchodního rejstříku.
 • 3. července 2002 - 14. listopadu 2002 : 9. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upisovanýchakcií na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u banky ČSOB,a.s. pobočka Ostrava, č.ú. 309430543/0300, a to ve lhůtěnejpo... zději do 15 dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 14. listopadu 2002 : 8. Lhůta pro upsání akcie předem určeným zájemcem činí 15 dnů odprávní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě od zápisu tohotorozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitál... u doobchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určenémuzájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašleoznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamuakcionářů, nejpozději třetí (3) následující den od nabytí právnímoci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohotorozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.Předem určený zájemce upíše akcii ve smlouvě o upsání akcie,kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcie musí mítpísemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva oupsání akcie musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené vustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a k upsání tétoakcie se poskytuje lhůta 15 (patnáct) dnů ode dne doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie.Předem určený zájemce může upsat jeden (1) kus kmenové akcie najméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých) každá v listinné podobě za emisní kurs 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 14. listopadu 2002 : 7. Místem pro upisování akcie bez využití přednostního právapředem určeným zájemcem je nové sídlo společnosti OVANET a.s., ato Ostrava - Moravská Ostrava, Hájkova č.p. 1100, or.č. ... 13, PSČ702 00, identifikační číslo: 25 87 75 68, a to kancelář předsedypředstavenstva vždy v každý pracovní den od 8,00 hodin do 15,00hodin. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 14. listopadu 2002 : 6. Podmínky pro výkon přednostního práva:- představenstvo je povinno informaci o přednostním právuakcionářů na upisování akcií zveřejnit v Obchodním věstníku azpůsobem určeným záko... nem a stanovami pro svolání valné hromadyji uveřejnit, přičemž informace musí obsahovat tyto údaje:a) místem pro vykonání přednostního práva je nové sídlo obchodníspolečnosti OVANET a.s., a to Ostrava - Moravská Ostrava,Hájkova č.p. 1100, or.č. 13, PSČ 702 00, identifikační číslo: 2587 75 68, a to kancelář předsedy představenstva vždy v každýpracovní den od 8,00 hodin do 15,00 hodin;b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů od právnímoci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohotorozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro vykonánípřednostního práva bude akcionáři oznámen tak, že mupředstavenstvo společnosti OVANET a.s. zašle oznámení o počátkuběhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, a tonejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní mociusnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu;c) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč(slovy: jednostotisíc korun českých) připadá podíl ve výši0,3943 na nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých), přičemž lze upisovat pouze celéakcie;d) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva:- jmenovitá hodnota činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých),- druh: kmenové akcie,- forma: akcie na jméno,- podoba: listinná,- emisní kurs: rovná se jmenovité hodnotě, tedy částce 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).S využitím přednostního práva lze tedy upsat 279 ks(dvěstěsedmdesátdevět kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč, každá v listinné podobě za emisní kurs vevýši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 14. listopadu 2002 : 5. S ohledem na prohlášení učiněná akcionáři před vlastnímrozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, kdy seakcionář, a to obchodní společnost Dopravní podnik Ostrava,... a.s.svým prohlášením učiněným do tohoto notářského zápisu vzdalsvého přednostního práva k upsání nových akcií a akcionář, a toStatutární město Ostrava prohlásil do tohoto notářského zápisu,že využije zcela své přednostní právo k upsání 279 ks(dvěstěsedmdesáti kusů) nových akcií, určuje valná hromada, žezbývající část akcií, tedy celkem 1 ks (jeden kus) akcie, kteránebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta kupsání určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Ostrava,identifikační číslo: 00 84 54 51, sídlem Ostrava, Prokešovo nám.č. 8, PSČ 729 30, který splatí emisní kurs upsaných akciípeněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 14. listopadu 2002 : 4. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 280 ks(dvěstěosmdesát kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), každáv list... inné podobě s tím, že akcie nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 14. listopadu 2002 : 3. Základní kapitál se zvyšuje z částky 71.000.000,- Kč (slovy:sedmdesátjednamilionů korun českých) na částku 99.000.000,- Kč(slovy: devadesátdevětmilionů korun českých), tedy o čá... stku28.000.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 14. listopadu 2002 : 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména:a) potřeba aktivního zvýšení základního kapitálu pro realizacidalších podnikatelských záměrů společnosti;b) možnost vy... užití nového peněžitého vkladu pro rozšířenípodnikatelské činnosti společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 14. listopadu 2002 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 28.3.2002 o zvýšení základníhokapitálu společnosti:1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií jepřípustné, když akcionáři zcela splatili em... isní kurs dříveupsaných akcií a základní kapitál ve výši 71.000.000,- Kč(slovy: sedmdesátjednamilionů korun českých) je tak zcelasplacen. zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 2001 - 14. listopadu 2002 : Akcie:710 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelnostítěchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno jenutný souhlas valné hromady.
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 12. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upisovanýchakcií na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u banky ČSOB,a.s. pobočka Ostrava, č.ú. 309430543/0300, a to ve lhůtěnejp... ozději do 15 dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 11. Předem určený zájemce může upsat 3 kusy kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v listinné podobě zaemisní kurs 100.000,-Kč za jednu akcii.
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 10. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 15 dnůode dne kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsáníakcií. Návrh smlouvy bude předem určenému zájemci zaslán... představenstvem společnosti, nejpozději třetí následujícípracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu vOstravě o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu naadresu jeho sídla, t.j. Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 72930. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 9. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního právapředem určeným zájemcem je sídlo společnosti OVANET a.s.,zapsané ke dni konání valné hromady v obchodním rejstříku, tj.O... strava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71. Předemurčený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterouuzavře se společností. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 8. S využitím přednostního práva lze upsat 377 kusů kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v listinnépodobě za emisní kurs 100.000,-Kč za jednu akcii.
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 7. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kčpřipadá podíl ve výši 1,152 na nové akcii o jmenovité hodnotě100.000,-Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie.
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 6. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů počínajednem následujícím od právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení... základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůtypro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen tak, žemu představenstvo společnosti zašle oznámení o počátku běhulhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozdějitřetí následující pracovní den od nabytí právní moci usneseníKrajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základníhokapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 5. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostiOVANET, a.s., zapsané ke dni konání valné hromady v obchodnímrejstříku, tj. Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/... 2, PSČ701 71. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 4. S ohledem na prohlášení učiněná akcionáři před vlastnímrozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, kdy seakcionář Dopravní podnik Ostrava, a.s. svým prohlášením vzd... alsvého přednostního práva k upsání nových akcií, a akcionářStatutární město Ostrava prohlásil, že využije zcela svépřednostní právo k upsání 377 kusů nových akcií, valná hromadaurčuje, že zbývající část akcií, tj. celkem 3 kusy akcií, kterénebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty kupsání určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Ostrava, IČ: 0084 54 51, sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30, kterýsplatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem . zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 380 ks kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v listinnépodobě.
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitáluspolečnosti o částku 38.000.000,-Kč (slovy: třicetosmmilionůkorun českých) ze stávajících 33.000.000,-Kč na 71.000.000,-Kč.
 • 18. července 2001 - 27. srpna 2001 : Usnesení valné hromady ze dne 6.6.2001 o zvýšení základníhokapitálu společnosti:
 • 21. března 2001 - 27. srpna 2001 : Akcie: 330 ks kmenových akcií na jméno s omezenoupřevoditelností těchto akcií. K platnosti a účinnosti převoduakcií na jméno je nutný souhlas valné hromady.
 • 6. června 2000 - 27. srpna 2001 : Rozsah splacení základního jmění:Základní jmění ve výši 1.000.000,- Kč je splaceno v celémrozsahu.
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí 100.000,- Kč na jednu akcii.
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva (prouzavření dohody dle ust. § 205 obch. zák.) je sídlo společnostiOVANET a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 49... 4/2, PSČ701 71 a takto lze upsat akcie ve lhůtě 15 dnů počínaje 16. dnemod nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu vOstravě o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouvšechny upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205obch. zák.
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lzetoto právo vykonat poprvé.
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : S využitím přednostního práva lze upsat 320 kusů kmenových akciína jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinnépodobě v emisním kursu 100.000,- Kč každá.
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných akciíbezhotovostně převodem ve prospěch účtu společnosti OVANET a.s.u ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, č. ú. 8010-0209268403/0300 v... elhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostiOVANET a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova494/2, PSČ 701 71, přednostní právo lze vykonat ve lhůtě 15... dnůpočínaje dnem následujícím po právní moci usnesení příslušnéhorejstříkového soudu o povolení zápisu tohoto usnesení valnéhromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního právaakcionářů k úpisu akcií:
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : Na zvýšení základního jmění bude upsáno 320 ks kmenových akciína jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinnépodobě.
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : Valná hromada rozhodla dne 1.11.2000 o zvýšení základního jměníspolečnosti ze stávajícího 1.000.000,- Kč o 32.000.000,- Kč(slovy: třicet dva milionů korun českých) na 33.000.000,- ... Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 21. března 2001 : Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lzeupsat 32 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.
 • 6. června 2000 - 21. března 2001 : Akcie: 10 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelnostítěchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno jenutný souhlas valné hromady.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů