Trendy

72 944 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 922 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

76 835 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.4.2016 Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk

Historické adresy

2.5.2011 - 14.4.2016 Šternberk, U Horní brány 153/8, PSČ 78501
26.6.2000 - 2.5.2011 Šternberk, U Horní brány 8, PSČ 78501

25858891

DIČ

od 1.8.2000

CZ25858891

Datová schránka

q5zgpz6

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2336

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.8.2009

20 000 000 Kč

Historické jmění

15.8.2005 - 12.8.2009

13 000 000 Kč

26.6.2000 - 15.8.2005

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Šternberk

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

66333 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 9.11.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nádražní 2649/73, 785 01, Šternberk

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. května 2014 - 14. dubna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 10. května 2014 - 14. dubna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 2. září 2013 - 11. února 2014 : Valná hromada společnosti TOPGAL a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 20.000.000,-- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, o částku 51.600.00... 0,-- Kč, slovy: padesát jedna milionů šest set tisíc korun českých, na základní kapitál ve výši 71.600.000,-- Kč, slovy: sedmdesát jedna milionů šest set tisíc korun českých. Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 516 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč znějících na jméno v listinné podobě. Valná hromada schvaluje splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou ochranné známky obsahující slovní označení TOPGAL, a to : 1. TOPGAL - kombinovaná ochranná známka, národní registrace česká, zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 283133, datum podání přihlášky 7. 12. 2005 pro vlastníka Radomíra Bryndu, U Horní brány 8, 785 01 Šternberk, 2. TOPGAL – slovní ochranná známka, národní registrace česká, zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 199792, datum podání přihlášky 4. 12. 1995, pro vlastníka Radomíra Bryndu, U Horní brány 8, 785 01 Šternberk, 3. TOPGAL - kombinovaná ochranná známka, národní registrace slovenská, zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Registrem ochranných známek Slovenské republiky pod číslem zápisu 218531, datum podání přihlášky 3. 5. 2006, pro vlastníka Radomíra Bryndu, U Horní brány 8, 785 01 Šternberk, 4. TOPGAL - kombinovaná ochranná známka, mezinárodní registrace platná pro členské země Evropské unie a Čínu, zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Světovou organizací duševního vlastnictví pod číslem zápisu 966 693, datum registrace 22. 1. 2008, pro vlastníka Radomíra Bryndu, U Horní brány 8, 785 01 Šternberk, které jsou předmětem společného jmění manželů Radomíra Bryndy, nar. 2. 7. 1963, a Mgr. Dany Bryndové, nar. 19. 2. 1966, oba bytem Šternberk, U Horní brány 153/8. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 190/2013 vyhotoveným Ing. Zdeňkem Kučerou, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací patenty, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, který byl k ocenění ustanoven usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 19Nc 8028/2013-17 ze dne 16. 4. 2013, ve znění opravného usnesení čj. 19Nc 8028/2013-21 ze dne 31. 7. 2013, a jejich hodnota činí 51.640.000,-- Kč, slovy: padesát jedna milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých. Za nepeněžité vklady – ochranné známky TOPGAL, jak jsou popsány výše pod body 1. až 4., bude vydáno 516 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč znějících na jméno v listinné podobě. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo společnosti TOPGAL a.s. Lhůta pro upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem vlastníky nepeněžitého vkladu a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií končí koncem lhůty pro upisování akcií, nejdříve však po čtrnácti dnech ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 90, slovy: devadesát, dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 10. června 2009 - 8. ledna 2011 : Valná hromada společnosti TOPGAL a.s. konaná dne 29.5.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 13,000.000,--Kč, slovy: třináctmiliónůkorunčeských, ... o částku 7,000.000--Kč, slovy: sedmmiliónůkorunčeských, na základní kapitál ve výši 20,000.000,--Kč, slovy: dvacetmiliónůkorunčeských.Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 70 kusů kmenových akcií v nominální hodnotě jedné akcie 100.000.--Kč, znějících na jméno v listinné podobě. Emisní kurz akcií je roven jejich nominální hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie je 100.000,--Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských.Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu.Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou tito věřitelé společnosti: - Mgr. Radomír Brynda. r. č. 630702/1952, bytem Šternberk, U Horní Brány 8, kterému bude nabídnuto k upsání 35 kusů akcií ve jmenovité hodnotě celkem 3,500.000,--Kč,- Mgr. Dana Bryndová, r. č. 665219/1304, bytem Šternberk, U Horní brány 6, PSČ 785 01, které bude nabídnuto k upsání 35 kusů akcií ve jmenovité hodnotě celkem 3,500.000,--Kč. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a určeným zájemcem.Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti. Lhůta k upsání akcií činí jeden měsíc ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti písemně informovat předem určené zájemce nejpozději v den počátku jejího běhu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.Emisní kurz akcií bude v plném rozsahu splacen započtením pohledávek předem určených zájemců za společností vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Valná hromada souhlasí se splacením emisního kurzu akcií na zvýšení základního kapitálu započtením pohledávek věřitelů společnosti vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií následovně: - věřitel a předem určený zájemce o upsání akcií Mgr. Radomír Brynda, r.č.: 630702/1952, Šternberk, U Horní Brány 8, má za společností TOPGAL a.s. pohledávku ve výši 3,500.000,--Kč z titulu půjčky poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.3.2009 věřiteli Mgr. Radomírem Bryndou a Mgr. Danou Bryndovou na částku 10,000.000,--Kč.Valná hromada souhlasí se započtením částky 3,500.000,--Kč z této pohledávky na splacení emisního kurzu 35 kusů akcií v nominální hodnotě celkem 3,500.000,--Kč, - věřitel a předem určený zájemce o upsání akcií Mgr. Dana Bryndová, r.č.: 665219/1304, bytem Šternberk, U Horní brány 8, PSČ: 785 01, má za společností TOPGAL a.s. pohledávku ve výši 3,500.000,--Kč z titulu půjčky poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.3.2009 věřiteli Mgr. Radomírem Bryndou a Mgr. Danou Bryndovou na částku 10,000.000--Kč.Valná hromada souhlasí se započtením částky 3,500.000,--Kč z této pohledávky na splacení emisního kurzu 35 kusů akcií v nominální hodnotě celkem 3,500.000,--Kč.Započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu bude realizováno smlouvou o započtení. Postup pro uzavírání smluv o započtení je následující:- návrh smluv o započtení připraví představenstvo společnosti,- návrh smluv o započtení bude předložen určeným zájemcům spolu s oznámením o počátku lhůty pro upisování akcií,- smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději zároveň se smlouvou o upsání akcií s tím, že může být uzavřena jako jedna smlouva. zobrazit více skrýt více
  • 2. srpna 2005 - 15. srpna 2005 : Valná hromada společnosti konaná dne 6.6.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, o částku 12.000.0... 00,- Kč, slovy: dvanáctmiliónůkorunčeských, na základní kapitál ve výši 13.000.000,- Kč, slovy: třináctmiliónůkorunčeských.Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 120 kusů kmenových akcií v nominální hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, znějících na jméno v listinné podobě.Emisní kurz akcií je roven jejich nominální hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie je 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských.Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu.Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou tito věřitelé společnosti:- Mgr. Radomír Brynda, r.č. 630702/1952, bytem Šternberk, U Horní Brány 8, kterému bude nabídnuto k upsání 60 kusů akcií ve jmenovité hodnotě celkem 6.000.000,- Kč,- Ing. Zdeněk Chmela, r.č. 530302/212, bytem Moravský Beroun, Nádražní 378, kterému bude nabídnuto k upsání 60 kusů akcií ve jmenovité hodnotě celkem 6.000.000,- Kč.Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a určeným zájemcem.Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti.Lhůta k upsání akcií činí jeden měsíc ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti písemně informovat předem určené zájemce nejpozději v den počátku jejího běhu.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.Emisní kurz akcií bude v plném rozsahu splacen započtením pohledávek předem určených zájemců za společností vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Valná hromada souhlasí se splacením emisního kurzu akcií na zvýšení základního kapitálu započtením pohledávek věřitelů společnosti vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií následovně:- věřitel a předem určený zájemce o upsání akcií Mgr. Radomír Brynda, bytem Šternberk, U Horní Brány 8, má za společností TOPGAL a.s. pohledávku ve výši 6.000.000,- Kč z titulu úvěru poskytnutého na základě smlouvy o poskytnutí finančního úvěru ze dne 25.5.2004 a na základě dodatku k této smlouvě ze dne 20.12.2004 věřitelem Ing. Zdeňkem Chmelou na částku 4.000.000,- Kč a z titulu úvěru poskytnutého na základě smlouvy o poskytnutí finančního úvěru ze dne 20.2.2004 a na základě dodatku k této smlouvě ze dne 19.11.2004 věřitelem Ing. Zdeňkem Chmelou na částku 2.000.000,- Kč, když Mgr. Radomír Brynda se stal věřitelem na základě dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.5.2005. Valná hromada souhlasí se započtením částky 6.000.000,- Kč z této pohledávky na splacení emisního kurzu 60 kusů akcií v nominální hodnotě celkem 6.000.000,- Kč,- věřitel a předem určený zájemce o upsání akcií Ing. Zdeněk Chmela, bytem Moravský Beroun, Nádražní 378, má za společností TOPGAL a.s. pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč z titulu úvěru poskytnutého na základě smlouvy o poskytnutí finančního úvěru ze dne 1.7.2004 a dodatku k této smlouvě ze dne 20.12.2004. Valná hromada souhlasí se započtením částky 6.000.000,- Kč z této pohledávky na splacení emisního kurzu 60 kusů akcií v nominální hodnotě celkem 6.000.000,- Kč.Započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu bude realizováno smlouvou o započtení. Postup pro uzavírání smluv o započtení je následující:- návrh smluv o započtení připraví představenstvo společnosti,- návrh smluv o započtení bude předložen určeným zájemcům spolu s oznámením o počátku lhůty pro upisování akcií,- smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději zároveň se smlouvou o upsání akcií s tím, že může být uzavřena jako jedna smlouva. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů