Základní údaje

Historické adresy

20.12.2005 - 27.7.2007 Praha 7 - Holešovice, U Pergamenky 1145/12, PSČ 17000
18.12.2003 - 20.12.2005 Praha 1, Zlatnická 1582/10, PSČ 11015
4.6.2003 - 18.12.2003 Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 11015
26.6.2002 - 4.6.2003 Praha 5 - Stodůlky, ul. Ke klubovně č.p. 1693, PSČ 15500
7.9.2000 - 26.6.2002 Příbor - Skotnice 248, PSČ 74258

25862685

DIČ

Není plátce DPH

1.6.2006 - 31.7.2007

CZ25862685

13.9.2000 - 4.2.2005

CZ25862685

Datum vzniku

7. září 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. července 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. července 2007

Historické názvy

21.12.2006 - 27.7.2007

HONORIS CAPITAL, a.s. v likvidaci

20.12.2005 - 21.12.2006

HONORIS CAPITAL, a.s.

4.6.2003 - 20.12.2005

HKM Group, a.s.

26.6.2002 - 4.6.2003

LONKA Invest, a.s.

7.9.2000 - 26.6.2002

KLENOS,  a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2368

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.1.2006 - 27.7.2007

63 464 000 Kč

7.9.2000 - 4.1.2006

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 27. července 2007 - 27. července 2007 : Obchodní společnost HONORIS CAPITAL, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 7, Holešovice, U Pergamenky 1145/12, PSČ 170 00, IČO: 258 62 685, se ke dni právní moci tohoto usnesení v y ... m a z á v á z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Právním důvodem výmazu společnosti je ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 21. prosince 2006 - 27. července 2007 : Společnost byla zrušena a vstoupila do likvidace rozhodnutím jediného akcionáře k 15.12.2006.
  • 20. prosince 2005 - 4. ledna 2006 : Jediný akcionář rozhodl dne 12.12.2005 při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 1.000.000,- Kč o částku 62.464.000... ,-Kč na novou výši 63.464.000,-Kč za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,-- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií:- počet: 62 (šedesát dva) kusů,- jmenovitá hodnota: 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) každá,- počet: 464 (čtyři sta šedesát čtyři) kusů,- jmenovitá hodnota 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá,- druh: kmenové,- forma: na jméno,- podoba:listinná- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím,- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je dosavadní akcionář společnosti společnost HONORIS MANAGEMENT LTD., se sídlem 4th Floor, Lawford House, Albert Place, Londýn N3 1RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a to Smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ,- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, v němž bude obsažen i návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jednéakcie.Jediný akcionář schvalil započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, společnosti HONORIS MANAGEMENT LTD. vůči společnosti HKM Group, a.s., proti pohledávce společnosti HKM Group, a.s., na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných předem určeným zájemcem. Pohledávkami předem určeného zájemce jsou dosud nesplacené půjčky v celkové nominální hodnotě 42.628.964,42 Kč a příslušenství v celkové nominální hodnotě 19.835.202,-Kč, tj. pohledávky v celkové výši 62.464.166,42 Kč , vyplývající ze:- Smlouvy o půjčce č. 1/HK ze dne 25.09.1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.1997 a dodatku č. 6 ze dne 31.03.2003,- Smlouvy o půjčce č. 2/HK ze dne 11.10.1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.1997 a dodatku č. 6 ze dne 31.03.2003- Smlouvy o půjčce č. 3/HK ze dne 03.11.1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.1997 a dodatku č. 6 ze dne 31.03.2003- Smlouvy o půjčce č. 4/HK ze dne 04.12.1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.1997 a dodatku č. 6 ze dne 31.03.2003- Smlouvy o půjčce č. 5/HK ze dne 20.02.1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.1997 a dodatku č. 6 ze dne 31.03.2003Všechny shora uvedené Smlouvy o půjčce byly uzavřeny mezi společností LONKA Příbor, a.s., se sídlem Příbor, ul. 9. května 1162, PSČ 742 58, IČ 180 50 913 (dále jen ?společnost LONKA Příbor, a.s.?), jako původním věřitelem a společností HARYNEK, s.r.o., se sídlem Příbor, Nová 1012, PSČ 742 58, IČ 640 87 476 (dále jen ?společnost HARYNEK, s.r.o.?), jako původním dlužníkem.Společnost HARYNEK, s.r.o., jako původní dlužník ze shora uvedených Smluv o půjčce, prodala podnik Smlouvou o prodeji podniku ze dne 25.9.2000 společnosti KLENOS, a.s., se sídlem Příbor, Skotnice 248, PSČ 742 58, IČ 258 62 685 (dále jen ?společnost KLENOS, a.s.?) Společnost KLENOS, a.s. změnila svoji obchodní firmu na Lonka Invest, a.s. a poté na HKM Group, a.s.Společnost LONKA Příbor, a.s., jako původní věřitel ze shora uvedených Smluv o půjčce, jako postupitel, postoupila shora uvedené pohledávky včetně všech práv a povinností s nimi spojenými Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 15.04.2003 společnosti SATI AG, se sídlem Poststrasse 22, 6300 Zug, Švýcarsko, reg.č.CH-170.3.007.367-3 (dále jen společnost ?SATI AG?), jako postupníkovi. Společnost SATI AG, jako postupitel, postoupila dále předmětné pohledávky včetně všech práv a povinností s nimi spojenými Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.11.2005 společnosti HONORIS MANAGEMENT LTD., se sídlem 4th Floor, Lawford House, Albert Place, Londýn N3 1RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. číslo:5585203 (dále jen společnost ?HONORIS MANAGEMENT LTD.?), jako postupníkovi.Pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti HKM Group, a.s., vyplývající ze shora uvedených Smluv o půjčce, činí dle předložené Auditorské zprávy vydané společností TRIGGA AUDIT ? CZ, s.r.o. dne 12.12.2005 k dnešnímu dni 42.628.964,42 Kč a příslušenství v celkové nominální hodnotě 19.835.202,-Kč, tj. celkem 62.464.166,42 Kč a budou započteny ve výši 62.464.000,- KčJediný akcionář schválil pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, nejdéle do 30 dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se Smlouvou o upsání nových akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů