Trendy

44 097 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 040 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

193 616 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 30.4.2014Heršpická 800/6, Štýřice, 639 00 Brno

Historické adresy

18.9.2012 - 30.4.2014Brno - Štýřice, Heršpická 800/6, PSČ 63900
4.10.2000 - 18.9.2012Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 70200

Historické adresy z obchodního rejstříku

5.1.2011 - 8.11.2012Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00

25864106

DIČ

od 4.10.2000

CZ25864106

Datum vzniku

4. října 2000

Datová schránka

9eydk64

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6712

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.12.2009

34 000 000 Kč

Historické jmění

13.9.2005 - 17.12.2009

30 000 000 Kč

4.2.2003 - 13.9.2005

16 200 000 Kč

7.11.2001 - 4.2.2003

36 000 000 Kč

4.10.2000 - 7.11.2001

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 26.4.2013

19-8035210207 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

4.10.2000 - 6.9.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Vítkovická 3083/1, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 30. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 30. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
 • 14. září 2004 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. listopadu 2009 - 17. prosince 2009 : Valná hromada konaná dne 18.11.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posí... lení společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti na trhu a při získávání cizích zdrojů.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých), tedy z výše 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) na novou výši 34.000.000,- Kč (třicet čtyři miliony korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 20 kusů (dvacet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých).d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 2.200.000,- Kč (dva miliony dvě stě tisíc korun českých), a je dán součtem jmenovité hodnoty každé akcie ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) a částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), která představuje emisní ažio na každou jednu nově vydávanou akcii.e) Akcionáři společnosti, tj. Ing. Pavel Milota a společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., se dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku výslovně vzdali přednostního práva na úpis 20 kusů (dvacet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), upisovaných peněžitým vkladem.f) Nově upisované akcie v rozsahu 20 kusů (dvacet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti BENSON INVESTMENT COMPANY CZ s.r.o., se sídlem na adrese Zápy 271, PSČ 250 01, IČ: 289 77 254, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č.157292.g) Předem určený zájemce, společnost BENSON INVESTMENT COMPANY CZ s.r.o., bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci, ne však dříve, než bude podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti Český Triangl, a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, IČ: 258 64 106.i) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 100% emisního kursu je povinen splatit nejpozději do 30-ti dnů ode dne účinnosti úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovatel je povinen splatit určenou část emisního kurzu akcií na zvláštní účet pro splacení emisního kurzu č.5025001950/5500. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2002 - 27. října 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Český Triangl, a.s. osnížení základního kapitálu
 • 22. listopadu 2002 - 27. října 2005 : 2. Základní kapitál společnosti Český Triangl, a.s. se snižuje očástku Kč 19.800.000,-(devatenáct milionů osmset tisíc korunčeských) z částky Kč 36.000.000,- (třicet šest milionů k... orunčeských) na částku Kč 16.200.000,- (šestnáct milionů dvěstětisíc korun českých); zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2002 - 27. října 2005 : 1. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je částečnáúhrada ztráty společnosti ve výši odpovídající sníženízákladního kapitálu;
 • 22. listopadu 2002 - 27. října 2005 : 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akciíza akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Určuje se lhůta propředložení akcií za účelem výměny za akcie s nižší jmenovito... uhodnotou tak, že akcionář je povinen předložit akcie ve lhůtě do7 (sedmi) dnů ode dne, kdy zápis snížení základního kapitálu vobchodním rejstříku nabude právní moci. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2002 - 27. října 2005 : 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno sníženímjmenovité hodnoty akcií, poměrně u všech akcií společnostiznějících na jméno CCS Česká společnost pro platební karty a.s.se sí... dlem Praha 8 - Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00,identifikační číslo: 49 24 01 29, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1958 tak, žejmenovitá hodnota 100 kusů akcií bude z původní jmenovitéhodnoty Kč 10.000,- (deset tisíc) snížena na jmenovitou hodnotuKč 4.500,- (čtyři tisíce pětset) a jmenovitá hodnota 1 kusuakcie bude z původní jmenovité hodnoty Kč 35.000.000,- (třicetpět milionů) snížena na jmenovitou hodnotu Kč 15.750.000,-(patnáct milionů sedmset padesát tisíc); zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2005 - 13. září 2005 : Dne 11.8.2005 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti Český Triangl, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 16,200.000,- Kč (šestnáctmilionůdvěstětisíckorunče... ských) o částku 13,800.000,- Kč (třináctmilionůosmsettisíckorunčeských) na částku 30,000.000,- Kč (třicetmilionůkorunčeských).Upisování nad částku 30,000.000,- Kč (třicetmilionůkorunčeských) se nepřipouští.Zvýšení bude provedeno peněžitými vklady, a to úpisem nových kmenových listinných akcií společnosti vydaných na jméno, přičemž bude vydáno:- 13 kusů (třináct kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských)- 4 kusy (čtyři kusy) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvěstětisíckorunčeských)Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle§ 205 obch. zák.Možnost započtení peněžité pohledávky proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se nepřipouští.Akcie budou upsány v sídle společnosti a emisní kurs bude splacen na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u banky, ve lhůtě nejpozději do 31.12.2005 s tím, že lhůta započne běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stejným jako je ve Stanovách stanoven způsob oznámení konání valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2002 - 14. září 2004 : Jediný akcionář:obchodní společnost CCS Česká společnost pro platební kartya.s., se sídlem Chlumčanského 497/5, Praha 8 - Libeň, PSČ:180 00, identifikační číslo: 49 24 01 29.
 • 4. října 2000 - 14. září 2004 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné jen s předchozím souhlasempředstavenstva společnosti.
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : 7.Určuje lhůtu pro upisování akcie bez využití přednostníhopráva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcii ve lhůtě dočtyř (4) týdnů ode dne, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno d... oobchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůtypředstavenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným naadresu sídla upisovatele, akcie bude upsána způsobem dle § 204odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouva o upsání musí mítpísemnou formu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a musíobsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3obchodního zákoníku, k upsání akcie je povinna společnostposkytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcie zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : 8. Emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě ačiní tak 35,000.000,-Kč, slovy: třicetpětmilionů korun českých
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : 9.Konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje pohledávkaobchodní společnosti CCS Česká společnost pro platební kartya.s. se sídlem Praha 8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 1... 80 00,identifikační číslo: 49 24 01 29 ve výši 35,000.000,-Kč, slovy:třicetpětmilionů korun českých za společností Český Triangl,a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ702 00, identifikační číslo: 25 86 41 06, přičemž tatopohledávka vznikla společnosti CCS Česká společnost proplatební karty a.s. na základě smlouvy o postoupení práv apřevzetí povinností a dodatku ke smlouvě o půjčce uzavřené meziobchodní společností CCS Česká společnost pro platební kartya.s. se sídlem Praha 8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00,identifikační číslo: 49 24 01 29 a obchodní společností ČeskýTriangl, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 86 41 06,společností TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o. se sídlemOstrava 1, Vítkovická 1, identifikační číslo: 48 39 03 21 vesmyslu ust. § 524 občanského zákoníku ze dne 28. prosince roku2000 a konstatuje, že tato pohledávka je plně způsobilá křádnému započtení zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : 10. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedyobchodní společnosti CCS Česká společnost pro platební kartya.s. se sídlem Praha 8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 1... 80 00,identifikační číslo: 49 24 01 29 v nominální výši 35,000.000,-Kčslovy: třicetpětmilionů korun českých, včetně příslušenství zaobchodní společností Český Triangl, a.s. se sídlem Ostrava,Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00 identifikačníčíslo: 25 86 41 06, jak vyplývá ze smlouvy o postoupenípohledávky uzavřené mezi obchodní společností CCS Českáspolečnost pro platební karty a.s. se sídlem Praha 8-Libeň,Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, identifikační číslo: 49 24 0129 a obchodní společností Český Triangl, a.s. se sídlemOstrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00,společností TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o. se sídlemOstrava 1, Vítkovická 1, identifikační číslo: 48 39 03 21 vesmyslu ust. § 524 občanského zákoníku ze dne 28.prosince 2000,proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcieupsané na zvýšení základního kapitálu zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecněplatnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a nás... l.zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějšíchpředpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkve znění pozdějších předpisů- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovánapohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jednáo pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnouhromadou společnosti- peněžitá pohledávka upisovatele, tedy obchodní společnosti CCSČeská společnost pro platební karty a.s. se sídlem Praha8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00 bude započtena ve výši35,000.000,-Kč, slovy: třicetpětmilionů korun českých nasplacení emisního kursu akcie upsané touto společností nazvýšení základního kapitálu- peněžitá pohledávka se započítává včetně jejího příslušenství- dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtenípředmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valnéhromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká aje tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akciena zvýšení základního kapitálu- smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti ČeskýTriangl, a.s. vůči společnosti CCS Česká společnost pro platebníkarty a.s. a tím dojde k ekonomickému posílení hospod... ářské aekonomické stability společnosti Český Triangl, a.s., což je vsouladu se zájmy společnosti jako celku. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : 6. Určuje, že místem upsání akcie bez využití přednostníhopráva je sídlo společnosti Český Triangl, a.s., Ostrava,Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, a to kancelářpřed... sedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty proupisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : 5. Určuje, že akcie, která nebude upsána s využitím přednostníhopráva, bude nabídnuta určitému zájemci, a to obchodní společnostiCCS Česká společnost pro platební karty a.s. se síd... lem Praha8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, identifikační číslo:49 24 01 29, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze v oddíle B., vložka 1958 zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1 ks(slovy: jednoho kusu) nové kmenové akcie znějící na jméno ojmenovité hodnotě 35,000.000,-Kč, slovy: třicetpětmilionů korun... českých, která bude vydána v listinné podobě a nebuderegistrována zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posíleníkapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavenína trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, po... sílenístability hospodářské a ekonomické situace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : 2. Základní kapitál obchodní společnosti Český Triangl, a.s. sesídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00,identifikační číslo 25 86 41 06, zapsaná v obchodním ... rejstříkuvedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 2382 sezvyšuje o částku ve výši 35,000.000,-Kč slovy: třicetpětmilionůkorun českých.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : 1. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ČeskýTriangl, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 86 41 06, zapsané ... vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíleB., vložka 2382 upsáním nových akcií lze provést, když akcionářizcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.Konstatuje, že ke dni konání dnešní valné hromady byl zcelasplacen základní kapitál společnosti ve výši 1,000.000,-Kč,slovy: jedenmilion korun českých zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2001 - 12. června 2002 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti ČeskýTriangl, a.s. o zvýšení základního kapitálu.
 • 4. října 2000 - 8. listopadu 2000 : Jediný akcionář:obchodní společnost TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o., sesídlem Ostrava 1, Vítkovická 1, PSČ 701 93, identifikační číslo:48 39 03 21.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů