Trendy

600 948 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

14 582 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

74 434 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 26.1.2016 U dubu 691/48, Braník, 147 00 Praha 4

Historické adresy

10.4.2013 - 26.1.2016 U dubu 691/48, Braník, 147 00 Praha 4
27.2.2002 - 10.4.2013 Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 42/96, PSČ 71000
27.2.2002 - 27.2.2002 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 96/42
21.12.2000 - 27.2.2002 Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 96/42

25869680

DIČ

od 1.1.2001

CZ25869680

Datum vzniku

21. prosince 2000

Datová schránka

fnbvx6p

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2422

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.3.2006

6 000 000 Kč

Historické jmění

9.6.2004 - 2.3.2006

4 000 000 Kč

6.1.2003 - 9.6.2004

2 000 000 Kč

12.6.2001 - 6.1.2003

1 000 000 Kč

21.12.2000 - 12.6.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 27.3.2014

CZ86 0300 0000 0001 9536 5658

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 17.4.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U dubu 691/48, 147 00, Praha - Braník

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 15. února 2006 - 2. března 2006 : 7. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem , t.j. 2,000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti veden... ý u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Ostrava, Hollarova 5, č.ú. 200187498/0300, a to ve lhůtě do 30 dnů od dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 15. února 2006 - 2. března 2006 : 6. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři společnosti panu Janisi Dzimasovi, r.č. 610627/0676, bytem Ostrava,... Poruba, Průběžná 1719/1, PSČ 708 00. Všechny akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle DZIMAS Steel, a.s., 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 96/42 ve lhůtě 30 dnů, počínaje 91. dnem od právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu této lhůty jedinému akcionáři písemně nejméně 5 dnů před počátkem běhu této lhůty. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 15. února 2006 - 2. března 2006 : 5. Emisní kurs 200 ks (slovy: dvě stě kusů) akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem.
 • 15. února 2006 - 2. března 2006 : 4. S využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie v sídle společnosti DZIMAS Steel, a.s., 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 96/42. Upisování akcií bude proveden... o ve smlouvě o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře se společností DZIMAS Steel, a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost DZIMAS Steel, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Na 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá může být upsáno 1/2 kusů (slovy: jedna polovina) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. zobrazit více skrýt více
 • 15. února 2006 - 2. března 2006 : 3. S využitím přednostního práva lze upsat všech 200 ks (slovy: dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), každá v e... misním kursu rovnajícím se jmenovité hodnotě této akcie. zobrazit více skrýt více
 • 15. února 2006 - 2. března 2006 : 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 200 ks (slovy: dvě stě kusů) akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000,-Kč (... slovy: deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. února 2006 - 2. března 2006 : 1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) o částku 2,000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) ... na 6,000.000,-Kč (slovy: šest miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Započtením pohledávky jediného akcionáře ve výši 2.000.000,- Kč za Společností vůči pohledávce Společnosti na zaplacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem dojde ke sp... lacení emisného kursu akcií upsaných jediným akcionářem v plné výši, tj. ve výši 2.000.000,- Kč a současně zanikne závazek společnosti vůči jedinému akcionáři ve výši 2.000.000,- Kč a to ke dni uzavření "Smlouvy o započtení". zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Jediný akcionář je povinen takto opravenou smlouvu o započtení podepsat ve lhůtě stanovené pro uzavření této smlouvy o započtení, svůj podpis na smlouvě nechat úředně ověřit a jedn... o vyhotovení smlouvy doručit do sídla Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : V případě, že jediný akcionář bude mít ke smlouvě o započtení protinávrhy, je Společnost povinna tyto protinávrhy jediného akcionáře akceptovat, připravit smlouvu o započtení, zahr... nující tyto protinávrhy ve dvojím vyhotovení, tuto smlouvu bez zbytečného odkladu podepsat, podpis osoby jednající za Společnost na této smlouvě ověřit a doručit jedinému akcionáři k podpisu do jeho rukou tak, aby byla splněna lhůta pro uzavření smlouvy o započtení. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Jediný akcionář je povinen nejpozději do pěti dnů od okamžiku doručení smlouvy o započtení doručit Společnosti své protinávrhy k této smlouvě a v případě, kdy bude s obsahem smlouv... y souhlasit, je povinen tuto smlouvu podepsat nejpozději ve lhůtě, stanovené pro uzavření smlouvy o započtení. Podpis jediného akcionáře Společnosti na této smlouvě musí být úředně ověřen a jedno vyhotovení smlouvy o započtení musí být doručeno do sídla Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Návrh této smlouvy ve dvojím vyhotovení, opatřený ověřeným podpisem osob, oprávněných jednat za Společnost, bude doručen společností jedinému akcionáři Společnosti nejpozději pátý ... den, následující po dni kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Smlouva o započtení bude splňovat veškeré náležitosti stanovené zejména ustanovením § 580 a následujících občanského zákoníku a § 358 a následujících obchodního zákoníku.
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 20 dnů od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při vý... konu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. pana Janise Dzimase, za Společností proti po... hledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, kdy:Emisní kurs nově emitovaných akcií, který je roven jmenovité hodnotě těchto upisovaných akcií, bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky pana Janise Dzimase ve výši 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem Společnosti, tj. panem Janisem Dzimasem.Pohledávkou pana Janise Dzimase za Společností, která bude započtena vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií jediným akcionářem Společnosti, je pohledávka pana Janise Dzimase vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi panem Janem Janisem Dzimasem a Společností dne 29.12.2003, na základě které pan Janis Dzimas půjčil dne 2.1.2004 částku 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých. Ačkoli tato půjčka byla splatná dne 31.3.2004, Společnost panu Janisu Dzimasovi na tuto půjčku dosud nevrátila ničeho. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Počátek a konec lhůty pro upsání nově emitovaných akcií a emisní kurs těchto akcií bude jedinému akcionáři oznámen dopisem, doručeným panu Janisu Dzimasovi do jeho rukou nejpozději... do patnácti pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hroamady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Akcie budou upsány v sídle Společnosti, tj. na adrese Těšínská 96/42, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ: 710 00, uzavřením smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena mezi Spol... ečností a jediným akcionářem Společnosti, který využije svého přednostního práva k upsání emisního kursu akcií, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti. Takto, tj. s využitím přednostního práva, budou upsány všechny nově emitované akcie Společnosti.Upsání nově emitovaných akcií Společnosti bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem, kdy Společnost jedinému akcionáři, tj. panu Janisu Dzimasovi, doručí do jeho rukou návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a končí v případě, že návrh smlouvy o upsání akcií nebude jediným akcionářem Společnosti akceptován nejpozději 20. den od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto akcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 200 ks, slovy dvě stě kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, každá.... Všechny nově emitované akcie budou mít listinnou podobu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, a bude splacen peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, z 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, na 4.000.000,- Kč, slovy č... tyři miliony korun českých.Nepřipouší se upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti, tj. nad částku 4.000.000,- Kč, slovy čtyři miliony korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že využívá, resp. využije svého přednostního práva na upisování nových akcií, jimiž dle dále uvedeného rozhodnutí bude zvýšen základní kapit... ál Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Jediný akcionář Společnosti konstatuje, že emisní kurs všech akcií emitovaných Společností do dnešního dne je splacen v celém rozsahu, a tedy je možno přijmout rozhodnutí o zvýšení... základního kapitálu Společnosti s tím, že emisní kurs nově upisovaných akcií Společnosti bude splacen peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2004 - 9. června 2004 : Dne 9.4.2004 rozhodl pan Janis Dzimas, jediný společník Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 2.000.000,- Kč, slov... y dva miliony korun českých, z 2.000.000,- Kč na 4.000.000.,- Kč, slovy čtyři miliony korun českých. Dle uvedeného rozhodnutí jediného společníka Společnosti proběhne zvýšení základního kapitálu společnosti takto: zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Započtením pohledávky jediného akcionáře ve výši 1.000.000,- Kčza Společností vůči pohledávce Společnosti na zaplacení emisníhokursu akcií upsaných jediným akcionářem dojde ke spla... ceníemisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem v plné výši,tj. ve výši 1.000.000,- Kč a současně zanikne závazekspolečnosti vůči jedinému akcionáři ve výši 1.000.000,- Kč a toke dni uzavření "Smlouvy o započtení". zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Jediný akcionář je povinen takto opravenou smlouvu o započtenípodepsat ve lhůtě stanovené pro uzavření této smlouvy ozapočtení, svůj podpis na smlouvě nechat úředně ověřit a jednov... yhotovení smlouvy doručit do sídla Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : V případě, že jediný akcionář bude mít ke smlouvě o započteníprotinávrhy, je Společnost povinna tyto protinávrhy jedinéhoakcionáře akceptovat, připravit smlouvu o započtení, zahrnu... jícítyto protinávrhy ve dvojím vyhotovení, tuto smlouvu bezzbytečného odkladu podepsat, podpis osoby jednající zaSpolečnost na této smlouvě ověřit a doručit jedinému akcionáři kpodpisu do jeho rukou tak, aby byla splněna lhůta pro uzavřenísmlouvy o započtení. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Jediný akcionář je povinen nejpozději do pěti dnů od okamžikudoručení smlouvy o započtení doručit Společnosti své protinávrhyk této smlouvě a v případě, kdy bude s obsahem smlouvys... ouhlasit, je povinen tuto smlouvu podepsat nejpozději ve lhůtě,stanovené pro uzavření smlouvy o započtení. Podpis jedinéhoakcionáře Společnosti na této smlouvě musí být úředně ověřen ajedno vyhotovení smlouvy o započtení musí být doručeno do sídlaSpolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Návrh této smlouvy ve dvojím vyhotovení, opatřený ověřenýmpodpisem osob, oprávněných jednat za Společnost, bude doručenspolečností jedinému akcionáři Společnosti nejpozději pátý de... n,následující po dni kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajskéhosoudu v Ostravě, kterým bylo zapsáno rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Smlouva o započtení bude splňovat veškeré náležitosti stanovenézejména ustanovením § 580 a následujících občanského zákoníku a§ 358 a následujících obchodního zákoníku.
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 20 dnů odokamžiku nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu vOstravě, kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře přivýkon... u působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Emisní kurs nově emitovaných akcií, který je roven jmenovitéhodnotě těchto upisovaných akcií, bude splacen výhradnězapočtením peněžité pohledávky pana Janise Dzimase ve výši1.000.0... 00,- Kč, slovy jeden milion korun českých, za Společnostíproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akciíupsaných jediným akcionářem Společnosti, tj. panem JanisemDzimasem.Pohledávkou pana Janise Dzimase za Společností, která budezapočtena vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursunově emitovaných akcií jediným akcionářem Společnosti, jepohledávka pana Janise Dzimase vyplývající ze smlouvy o půjčceuzavřené mezi panem Janisem Dzimasem a Společností dne 1.2.2002,na základě které pan Janis Dzimas půjčil dne 8.2.2002 částku1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých. Ačkoli tatopůjčka byla splatná dne 8.8.2002, Společnost panu JanisuDzimasovi na tuto půjčku dosud nevrátila ničeho. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnostipřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jedinéhoakcionáře, tj. pana Janise Dzimase, za Společností protipohle... dávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, kdy: zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Počátek a konec lhůty pro upsání nově emitovaných akcií a emisníkurs těchto akcií bude jedinému akcionáři oznámen dopisem,doručeným panu Janisu Dzimasovi do jeho rukou nejpozději d... opatnácti pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápisrozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnostispolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Akcie budou upsány v sídle Společnosti, tj. na adrese Těšínská96/42, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ: 710 00, uzavřením smlouvyo upsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena mezi Společ... ností ajediným akcionářem Společnosti, který využije svého přednostníhopráva k upsání emisního kursu akcií, kterým má být zvýšenzákladní kapitál Společnosti. Takto, tj. s využitím přednostníhopráva, budou upsány všechny nově emitované akcie Společnosti.Upsání nově emitovaných akcií Společnosti bude vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem vOstravě. Lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem, kdySpolečnost jedinému akcionáři, tj. panu Janisu Dzimasovi,doručí do jeho rukou návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akončí v případě, že návrh smlouvy o upsání akcií nebude jedinýmakcionářem Společnosti akceptován nejpozději 20. den od doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto akcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 100 ks,slovy jedno sto kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, každá.... Všechny nově emitované akcie budou mít listinnou podobu. Emisníkurs nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě,tj. 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, a bude splacenpeněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : II. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti o1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, na 2.000.000,-Kč, slovy dva miliony korun českých. Nepřipouští se upisová... nínových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, tj. nad částku 2.000.000,- Kč, slovy dva milionykorun českých. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že využívá, resp.využije svého přednostního práva na upisování nových akcií,jimiž dle dále uvedeného rozhodnutí bude zvýšen základní kapitál... Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : I. Jediný akcionář Společnosti konstatuje, že emisní kurs všechakcií emitovaných Společností do dnešního dne je splacen v celémrozsahu, a tedy je možno přijmout rozhodnutí o zvýšen... ízákladního kapitálu Společnosti s tím, že emisní kurs nověupisovaných akcií Společnosti bude splacen peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 6. ledna 2003 : Dne 1.11.2002 rozhodl pan Janis Dzimas, jediný společníkSpolečnosti, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ozvýšení základního kapitálu Společnosti o 1.000.000,- Kč, slov... yjeden milion korun českých, z 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč,slovy dva miliony korun českých. Dle uvedeného rozhodnutíjediného společníka Společnosti proběhne zvýšení základníhokapitálu takto: zobrazit více skrýt více
 • 27. února 2002 - 6. ledna 2003 : Jediným akcionářem společnosti je Janis Dzimas, r.č. 610627/0676bytem Ostrava - Poruba, Průběžná 1719/1
posunout dolů