Trendy

32 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-1 779 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

220 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

15.1.2001 - 17.8.2012 Česká Ves, Janského 7, PSČ 79081

25871242

DIČ

Není plátce DPH

6.3.2002 - 17.8.2012

CZ25871242

Datum vzniku

15. ledna 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

17. srpna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

17. srpna 2012

Historické názvy

14.6.2012 - 17.8.2012

Zlatý Chlum a.s.

31.7.2009 - 14.6.2012

Zlatý Chlum a.s.- v likvidaci

15.1.2001 - 31.7.2009

Zlatý Chlum a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2440

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.6.2002 - 17.8.2012

3 400 000 Kč

15.1.2001 - 5.6.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jeseník

Historické provozovny

10.12.2001 - 17.8.2012

Hotel Zlatý Chlum
 • Adresy:
  • Jánského 7, 790 81, Česká Ves

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 17. srpna 2012 - 17. srpna 2012 : Společnost Zlatý Chlum a.s., IČ: 258 71 242, se sídlem Česká Ves, Janského 7, PSČ 790 81, se vymazává z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Na základě projektu fúze sloučení... m ze dne 20.06.2012, schváleného dne 31.07.2012, došlo ke sloučení společnosti VPO MONTÁŽ, s.r.o., IČ: 253 44 889, se sídlem Protivanov, Boskovická 250, PSČ 798 48, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27576, společnosti VPO PROMA, s.r.o., IČ: 262 74 949, se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 3110, PSČ 767 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41377, společnosti VPO SERVIS, s.r.o., IČ: 253 41 928, se sídlem Protivanov, Boskovická 250, PSČ 798 48, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26458, společnosti Zlatý Chlum a.s., IČ: 258 71 242, se sídlem Česká Ves, Janského 7, PSČ 790 81, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2440, jako zanikajících společností se společností VPO Protivanov, a.s., IČ: 290 01 765, se sídlem Protivanov, Boskovická 250, PSČ 798 48, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5984, jako nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost VPO Protivanov, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností VPO MONTÁŽ, s.r.o., VPO PROMA, s.r.o., VPO SERVIS, s.r.o. a Zlatý Chlum a.s. včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2012 - 17. srpna 2012 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 11. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhuna zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti pís... emnéprohlášení dle § 60 odst. 1 obch. zákoníku před zápisem zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacenpředáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostispolečnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanovíObecní úřad Česká Ves, Janského 341, 790 81 Česká Ves. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 10. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je vdůležitém zájmu společnosti. Hodnota tohoto majetku jehospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikáníspolečno... sti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 9. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenéhoposudkem znalce Josefa Škody pod pořadovým číslem 615-49/01 zedne 29.8.2001 částkou 2.400.000,-Kč (slovy:dvamilionyčtyř... istatisíc korun českých) s tím, že za tentonepeněžitý vklad bude vydáno 24 ks (dvacetčtyři kusů) kmenovýchakcií s jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorun českých) v listinné podobě znějící na majitele;Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímukursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tentonepeněžitý vklad. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 8. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterýmje OBEC ČESKÁ VES, Janského čp. 341, 790 81 Česká Ves; předmětemtohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané ... uKatastrálního úřadu v Jeseníku v katastru nemovitostí na listuvlastnictví číslo 10001 pro katastrální území Česká Ves, obecČeská Ves, okres Jeseník, a to budova č.p. 7 Česká Ves napozemku parcelního čísla 136-zastavěná plocha a nádvoří apozemek parcelního čísla 136 - zastavěná plocha a nádvořívčetně příslušenství a součástí.Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí tak 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korunčeských;
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě dotřiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení... Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valnéhromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli budeoznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem prosvolání valné hromady uveřejněním tohoto oznámení vHospodářských novinách; akcie budou upsány způsobem dle § 204odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsáníakcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že kupsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15(patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsáníakcií; zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 5. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního právaje Obecní úřad - OBEC ČESKÁ VES, Janského 341, a to zasedacímístnost vždy v úředních hodinách, tedy v pondělí a stře... du od8,00 hodin do 17,00 hodin, úterý a čtvrtek od 8,00 hodin do15,30 hodin a v pátek od 8,00 hodin do 12,00 hodin; zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 4. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva,když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akciebudou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněž... itéhovkladu, kterým je OBEC ČESKÁ VES, Janského čp. 341, 790 81Česká Ves, identifikační číslo: 00 63 60 37. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 24ks(slovy: dvacetičtyř kusů) nových kmenových akcií znějících namajitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisí... ckorun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálubudou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejménazajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti ,zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištěn... ízvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské aekonomické situace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 17. srpna 2012 : 1. Základní kapitál obchodní společnosti Zlatý Chlum a.s. sezvyšuje o částku ve výši 2,400.000,-Kč, slovy:dvamilionyčtyřistatisíc korun českých, tedy z částky1,000.000,-Kč, slovy: ... jedenmilion korun českých na částku3,400.000,-Kč, slovy: třimilionyčtyřistatisíc korun českých.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
posunout dolů