Základní údaje

Historické adresy

6.2.2001 - 7.5.2003 Olomouc, Tylova 6, PSČ 77200

25873032

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

6. února 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

7. května 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. května 2003

Historické názvy

6.2.2001 - 7.5.2003

Gaval, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2457

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.12.2001 - 7.5.2003

59 000 000 Kč

5.12.2001 - 19.12.2001

59 000 000 Kč

3.12.2001 - 5.12.2001

59 000 000 Kč

28.11.2001 - 3.12.2001

59 000 000 Kč

6.2.2001 - 28.11.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 7. května 2003 - 7. května 2003 : Vymazává se obchodní společnost Gaval, a.s., se sídlem Olomouc,Tylova 6, PSČ 772 00, identifikační číslo 25 87 30 32z obchodního rejstříku ke dni nabytí právní moci rozhodnutí.Prá... vní důvod výmazu:Společnost Gaval, a.s. se sídlem Olomouc, Tylova 6, PSČ: 772 00,IČ: 25873032 zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickouspolečností Spedy, a.s. se sídlem Olomouc, Tylova 6, PSČ:772 00, IČ: 25873016. zobrazit více skrýt více
  • 17. září 2001 - 4. září 2002 : f) Emisní kurz akcií bude splacen na nově zřízený bankovní účetč. 171797982/0300 u ČSOB, a.s. pobočka Olomouc a to tak, že 30%bude splaceno do 30 dnů od data upsání a zbývajících 7... 0% dojednoho roku od zápisu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 17. září 2001 - 4. září 2002 : e) V případě, že nebudou akcie upsány na základě přednostníhopráva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci Spedy, a.s. sesídlem v Olomouci, Tylova 6, 772 00, IČ 25 87 30 16. Spol... ečnostje povinna doručit určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akciíve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím poté, kdymarně uplyne lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva.Zájemce je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií sespolečností v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručeníjejího návrhu. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen písemnýmoznámením spolu s doručením návrhu smlouvy. Emisní kurz jeroven jmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
  • 17. září 2001 - 4. září 2002 : d) Jediný akcionář uzavře se společností písemnou smlouvu oupsání akcií v sídle společnosti tj. Olomouc, Tylova 6.Společnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy oup... sání akcií ve lhůtě 7 dnů, která počne běžet dnem následujícímpo dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Jediný akcionář může návrh smlouvy o upsání akciípřijmout nejpozději ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdy mu budedoručen návrh smlouvy o upsání akcií. O počátku běhu lhůty prouzavření smlouvy o upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměnoznámením připojeným k návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurzje roven jmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
  • 17. září 2001 - 4. září 2002 : Představenstvo je povinno zveřejnit informaci o přednostnímprávu v Obchodním věstníku.
  • 17. září 2001 - 4. září 2002 : c) Všechny upisované akcie budou nabídnuty na základěpřednostního práva k úpisu akcionáři obchodní společnostiSpedy, a.s. se sídlem v Olomouc, Tylova 6, PSČ 772 00, IČ25 87 30 16. ... Představenstvo je povinno zaslat akcionářiinformaci o přednostním právu do 3 dnů po nabytí právní mociusnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 17. září 2001 - 4. září 2002 : b) Upisováno bude 580 ks kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 100.000,-Kč. Všechny akcie budou vydány v listinnépodobě.
  • 17. září 2001 - 4. září 2002 : Základní kapitál se zvyšuje:a) o částku ve výši........................58.000.000,-Kč,slovy: padesátosmmilionůkorunčeských,na celkovou částku ve výši.................59.000.000,-Kč... ,slovy: padesátdevětmilionůkorunčeských,s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští zobrazit více skrýt více
  • 17. září 2001 - 4. září 2002 : Obchodní společnost Spedy, a.s. jako jediný akcionář obchodníspolečnosti Gaval, a.s. vykonávající působnost valné hromadyrozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti ozv... ýšení základního kapitálu obchodní společnosti upsáním novýchakcií a splacení jejich emisního kurzu peněžitými vklady takto: zobrazit více skrýt více
posunout dolů