40 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

- 599 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

9 432 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

19.2.2001 - 13.6.2012 Litovel, Cholinská 1005/17, PSČ 78401

25873814

DIČ

Není plátce DPH

1.4.2001 - 28.2.2009

CZ25873814

Datum vzniku

19. února 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

13. června 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

13. června 2012

Historické názvy

13.4.2010 - 13.6.2012

Trade Agri Litovel a.s. "v likvidaci"

19.2.2001 - 13.4.2010

Trade Agri Litovel a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2467

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

8.10.2001 - 13.6.2012

1 000 000 Kč

19.2.2001 - 8.10.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 13. června 2012 - 13. června 2012 : Z obchodního rejstříku se vymazává společnost: Trade Agri Litovel a.s. "v likvidaci" se sídlem Litovel, Cholinská 1005/17, PSČ 784 01, identifikační číslo 258 73 814.Právní důvod v... ýmazu:Společnost se vymazává z obchodního rejstříku poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.6.2011, sp. zn.: KSOS 34 INS 4142/2009, které nabylo právní moci dne 13.7.2011-výrok I a dne 17.6.2012-výroky II. a III., byl konkurz prohlášený na majetek dlužníka Trade Agri Litovel a.s. "v likvidaci" zrušen z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. zobrazit více skrýt více
  • 13. dubna 2010 - 13. června 2012 : Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 26.10.2009 č. j. 30Cm 211/2009-10, které nabylo právní moci dne 25.11.2009, byla s... polečnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. zobrazit více skrýt více
  • 19. března 2002 - 13. června 2012 : Akcie společnosti znějící na jméno jsou převoditelné pouze svýslovným předběžným souhlasem valné hromady společnosti.Akcionář, který má v úmyslu akcie společnosti znějící na jménon... acházející se v jeho vlastnictví nebo jejich část převést dovlastnictví jiného akcionáře či osoby, která není akcionářemspolečnosti, je povinen vyžádat si písemnou žádostí doručenoupředstavenstvu společnosti předběžný souhlas valné hromadyspolečnosti k zamýšlenému převodu. V žádosti musí býtspecifikován počet a druh akcií, jejichž převod je zamýšlen, amusí v ní být konkrétně určena osoba, která se má v důsledkuzamýšleného převodu stát jejich nabyvatelem. K rozhodnutí valnéhromady o souhlasu s převodem akcií se vyžaduje sohlas alespoňtří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Předchozím souhlasemvalné hromady společnosti, pro jehož vyžádání a udělení čiodmítnutí se použije ustanovení předchozích vět přiměřeně, jepodmíněno též zastavení ackií. zobrazit více skrýt více
  • 8. září 2004 - 8. září 2004 : Exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 29.4.2004, č.j. 47 Nc 4516/2004-7, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
  • 8. června 2004 - 8. září 2004 : Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 29.4.2004, č.j. 47 Nc 4516/2004-7 nařídil soud exekuci podle vykonatelných platebních výměrů Zdravotní pojišťovny METAL - ALIANCE, Kladn... o, Čermákova 1951 ze dne 17.2.2004 č.j. R 1315-3890/03-DP a č.j. R 1315-3890/03-P ze dne 17.2.2004 na majetek povinného Trade Agri Litovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1005/17 k uspokojení pohledávky oprávněného Zdravotní pojišťovna METAL - ALIANCE se sídlem Kladno, Čermákova 1951 ve výši 67.061,- Kč. Provedením exekuce je pověřena JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu Přerov se sídlem Přerov, Čechova 2889. zobrazit více skrýt více
  • 19. února 2001 - 19. března 2002 : Akcie společnosti mohou být převáděny pouze se souhlasem valnéhromady společnosti, a to jak v případě jejich převodu meziakcionáři společnosti navzájem, tak i v případě jejich přev... oduna osobu odlišnou od akcionáře společnosti. K platnému převoduakcií se vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny hlasůpřítomných akcionářů. zobrazit více skrýt více
posunout dolů