Trendy

4 818 413 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-45 299 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

6 631 136 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.3.2014 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Historické adresy

14.2.2014 - 14.3.2014 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
7.1.2013 - 14.2.2014 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
26.8.2002 - 7.1.2013 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602
18.4.2001 - 26.8.2002 Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 83/24, PSČ 70602

25877950

DIČ

od 1.6.2001

CZ25877950

Datum vzniku

18. dubna 2001

Datová schránka

a54gw9s

Historické názvy

18.4.2001 - 1.6.2005

VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2486

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.2.2003

2 100 000 000 Kč

Historické jmění

1.11.2002 - 17.2.2003

2 100 000 000 Kč

26.8.2002 - 1.11.2002

2 000 000 Kč

18.4.2001 - 26.8.2002

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 2.12.2017

CZ5955000000005080135046

... více účtů (celkem 31) najdete zde

Provozovny

od 13.1.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 706 02, Ostrava - Vítkovice

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. února 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. června 2008 : V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla vyčleněná část jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) rozdělované společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. př V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla vyčleněná část jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) rozdělované společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. př...edstavující majetek a závazky nákladových středisek NS 822 - Mostárna, NS 830 - Energetické strojírenství, NS 463, 890 - Engineering a NS 445 - Projekce a konstrukce a tomu odpovídající část správy a centrálně evidovaného majetku a závazků, na nástupnickou společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 1142/30, PŠC 706 00, IČ 268 23 357, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 2751. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2004 : Dne 22.4.2004 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. a VÍTKOVICE - ENVI, a.s. se sídlem Ostrava Dne 22.4.2004 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. a VÍTKOVICE - ENVI, a.s. se sídlem Ostrava...-Vítkovice, Ruská 1142/30, PSČ 706 00, IČ: 26823357.Předmětem vkladu je část podniku, a to PJ 831 ENVI. Smlouvou, která nabyla účinnosti 22.4.2004 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE - ENVI, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. února 2014 - 30. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 18. dubna 2001 - 2. března 2005 : Jediný akcionář:VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101,IČ 45193070
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : 10. Schvaluje se upisování těchto akcií nepeněžitým vkladem:- 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč- 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20 000 000,- Kč- 14 ks ... akcií ve jmenovité hodnotě po 2 000 000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : 9. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE,a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02,IČ 45 19 30 70 ve lhůtě do 31.12. 2002.
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : 8. 30% emisního kursu akcie splácené peněžitým vkladem, tj.45 000 000,- Kč je upisovatel povinen splatit na zvláštní účetspolečnosti vedený u ABN AMRO Bank, pobočka Brno, č.ú.16813... 7/5400, a to ve lhůtě do 31.12.2002. 70% emisního kursuakcie splácené peněžitým vkladem, tj. 105 000 000,- Kč jeupisovatel povinen splatit do dvou měsíců od zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : 7. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněnupisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ostrava -Vítkovice, Ruská 2887/101. Upisování akcií bude provedeno vesmlouv... ě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavřese společností VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. Upisování akciízačne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na tento zápis o zvýšení základnho kapitálu do obchodníhorejstříku. Společnost VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. nejpozdějido pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemnětuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta proupisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení ozápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku nabude právní moci. Emisní kurs takto upisovanýchakcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : 6. Nově upisované uvedené v odst. 5 budou nabídnuty k úpisuurčitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, kterým jespolečnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Rus... ká2887/101, PSČ 706 02, IČ 706 02, IČ 45 19 30 70, zapsaná vobchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložkačíslo 302. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : 5. Zbývající akcie, tj. 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po100 000 000,- Kč, 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po20 000 000,- Kč a 14 ks akcií ve jmenovité hodnotě po2 000 000,- Kč ... budou upsány nepeněžitým vkladem, jedinémuakcionáři proto nepřísluší přednostní právo upsat akcie. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : 4. Emisní kurs 1 akcie ve jmenovité hodnotě 150 000 000,- Kčbude splacen peněžitým vkladem.
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : 3. Jediný akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava -Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70, zapsán vobchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložkač... íslo 302 je oprávněn s využitím přednostního práva upsat 1akcii ve jmenovité hodnotě 150 000 000,- Kč v emisním kursurovnajícím se jmenovité hodnotě této akcie. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenovýchakcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedenýchjmenovitých hodnotách:- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 15... 0 000 000,- Kč- 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč- 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20 000 000,- Kč- 14 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2 000 000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : 1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti zestávajících 2 000 000,- Kč o částku 2 098 000 000,- (slovydvěmiliardydevadesátosmmiliónůkorunčeských) na 2 100 000 000,-Kč... . Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl ozvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ,a.s. takto:
 • 26. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku jediného akcionáře- divize 400 VÍTKOVICE Strojírenství včetně nemovitostí, kterátvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečn... ěodlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má vevymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizačnísložka takto označena ve vnitřním předpise společnostiVÍTKOVICE, a.s. a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikovéúčetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen veznaleckém posudku níže uvedeného znaleckého ústavu. Část podniku- divize 400 VÍTKOVICE Strojírenství se nachází v areálu, kterýúzemně spadá do městských obvodů města Ostrava, a to Vítkovice,Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava - jih a Slezská Ostrava.Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem znaleckého ústavujmenovaného soudem - Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. ze dne15.7.2002, číslo 54/2002, na částku 2 098 005 000,- Kč. Vsouladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se stanovuje, že navklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka1 948 000 000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu acelkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydányupisovateli za tento nepeněžitý vklad, bude použit na tvorburezervního fondu. Za tento nepeněžitý vklad se vydají tytoakcie:- 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč a vemisním kursu po 100 000 000,- Kč za jednu akcii- 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20 000 000,- Kč a vemisním kursu 20 000 000,- Kč za jednu akcii- 14 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2 000 000,- Kč a vemisním kursu po 2 000 000,- za jednu akcii zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů