Základní údaje

Historické adresy

16.11.2004 - 1.6.2009 Karviná - Mizerov, Těreškovové 2233/28, PSČ 73401
4.4.2001 - 16.11.2004 Olomouc, Hynaisova 1091/9a, PSČ 77200

25878310

DIČ

Není plátce DPH

10.5.2004 - 1.6.2009

CZ25878310

15.5.2001 - 13.3.2003

CZ25878310

Datum vzniku

4. dubna 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2009

Historické názvy

4.4.2001 - 1.6.2009

Kabelová televize Karviná, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2489

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.1.2008 - 1.6.2009

4 700 000 Kč

16.11.2004 - 2.1.2008

4 700 000 Kč

4.4.2001 - 16.11.2004

1 200 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. června 2009 - 1. června 2009 : Společnost Kabelová televize Karviná, a.s. se sídlem Karviná, Mizerov, Těreškovové 2233/28, PSČ 734 01, identifikační číslo 258 78 310 se vymazává ke dni právní moci rozhodnutí o v... nitrostátní fúzi sloučením z obchodního rejstříku z důvodu zániku bez likvidace vnitrostátní fúzí sloučením s nástupnickou společností UPC Česká republika, a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, identifikační číslo 005 62 262. Na nástupnickou společnost přešlo na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 09.03.2009 k rozhodnému dni 01.01.2009 jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 27. září 2004 - 16. listopadu 2004 : Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií tak, že 30 % emisního kurzu jimi upsaných akcií splatí do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle §... 205 obchodního zákoníku na zvláštní účet společnosti číslo 35-0706090247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. a zbývající část emisního kursu (tj. 70 %) ve lhůtě 35 (tj. třiceti pěti) dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 27. září 2004 - 16. listopadu 2004 : Emisní kurs nových kmenových akcií bude činit 1.000,-Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Nové kmenové akcie budou splaceny peněžitými vklady. Všechny nové k... menové akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 3.500.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Praha 1, Karlovo nám. č.p. 671, č.or. 24, PSČ 110 00, nejpozději ve lhůtě 50 (tj. padesáti) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 27. září 2004 - 16. listopadu 2004 : Akcionáři společnosti, a to obchodní společnosti EPIC, Goldscheider und Wurmböck, Unternehmensberatungs gesellschaft m.b.H., se sídlem Plösslgasse 8, A-1040, Wien,Rakouská republik... a, pan Mgr. Tomáš Pešek, r.č. 561201/0041, s bydlištěm Praha 2, Nezamyslova 4, pan Pavel Budínský, r.č.570926/0370, s bydlištěm Praha 6, Nad Mohylou 909 a pan Martin Kocourek, r.č. 740212/0033, s bydlištěm Praha 3, Biskupcova 2436/59, se výslovně vzdávají svého přednostního práva na upisování nových prioritních akcií v souladu s ustanovením § 204a odst. (7) a § 220b odst. (5) Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 27. září 2004 - 16. listopadu 2004 : S nově vydanými kmenovými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již emitovanými. Stávající akcie, jejich d... ruh, podoba a počet zůstávají nezměněny. zobrazit více skrýt více
  • 27. září 2004 - 16. listopadu 2004 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3 500 ks (tj. slovy: tří tisíc pěti set kusů) nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité ho... dnotě 1.000,-Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) každá. zobrazit více skrýt více
  • 27. září 2004 - 16. listopadu 2004 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 1.200.000,-Kč (tj. slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) o částku ve výši 3.500.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony ... pět set tisíc korun českých) na částku 4.700.000,-Kč (tj. slovy: čtyři miliony sedm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
posunout dolů