Trendy

20 009 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-8 743 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

355 832 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.11.2003 Praha 10 - Strašnice, Konojedská 1581/38, PSČ 10000

Historické adresy

24.4.2001 - 5.11.2003 Bystřice nad Olší 1250, PSČ 73995

25879774

DIČ

od 1.6.2001

CZ25879774

Datová schránka

j7td76r

Historické názvy

24.4.2001 - 5.11.2003

Pharm Invest, s.r.o.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 24288

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.8.2009

290 000 000 Kč

Historické jmění

9.12.2005 - 27.8.2009

3 000 000 Kč

24.4.2001 - 9.12.2005

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2108540366 / 2700

Historické provozovny

13.2.2002 - 24.10.2003

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Sokolská 1792/52, 120 00, Praha - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. června 2017 : Na základě Smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 29.6.2017 mezi společností Portz Insel s.r.o., se sídlem Na Plzeňce 165, 252 29 Dobřichovice, IČO: 25771540, zapsanou v obchodn Na základě Smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 29.6.2017 mezi společností Portz Insel s.r.o., se sídlem Na Plzeňce 165, 252 29 Dobřichovice, IČO: 25771540, zapsanou v obchodn...ím rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68771 (jako prodávajícím) a společností Garážový park Strašnice a.s., se sídlem Praha 10 Strašnice, Konojedská 1581/38, PSČ 100 00, IČO: 25879774, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10377 (jako kupujícím) došlo dne 29.6.2017 k převodu vlastnického práva k části obchodního závodu představující organizovaný soubor jmění společnosti Portz Insel s.r.o. sloužící k provozování obchodní činnosti společnosti Portz Insel s.r.o. v provozu hotelu MyHotel Lednice umístěného na adrese 21. dubna 657, Lednice na Moravě, který zahrnuje nemovité věci (pozemky parc. č. 1310/1, parc. č. 1310/2, parc. č. 1310/3, parc. č. 1310/4, parc. č. 1310/6, parc. č. 1310/8, parc. č. 1310/9, parc. č. 1310/11, parc. č. 1310/12, parc. č. 1310/15, parc. č. 1310/16, parc. č. 1313/11, parc. č. 1313/12, parc. č. 1315, parc. č. 1318/1, parc. č. 1318/2, parc. č. 1313/1 a parc. č. 1313/9, budovu bez čp/če (způsob využití občanská vybavenost), umístěnou na pozemku parc. č. 1310/8, a budovu bez čp/če (způsob využití občanská vybavenost), umístěnou na pozemcích parc. č. 1312/2, parc. č. 1313/9 a parc. č. 1313/10, včetně všech součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Lednice na Moravě, obec Lednice), movité věci (zejména soubor vybavení části závodu), zaměstnance, ochranné známky (zejména ochranná známka Myhotel Lednice, č. zápisu 256033 vedené Uřadem průmyslového vlastnictví v České republice) a databáze (zejména databáze klientů) a smlouvy vztahující se k provozování obchodní činnosti společnosti Portz Insel s.r.o. a MyHotel, včetně práv a povinností z nich vyplývajících a práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 11. února 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. prosince 2005 : Společnost Garážový park Strašnice s.r.o., IČ 258 79 774 byla přeměněna na akciovou společnost Garážový park Strašnice a.s., IČ 258 79 774 se sídlem 100 00 Praha 10 - Strašnice, Ko Společnost Garážový park Strašnice s.r.o., IČ 258 79 774 byla přeměněna na akciovou společnost Garážový park Strašnice a.s., IČ 258 79 774 se sídlem 100 00 Praha 10 - Strašnice, Ko...nojedská 1581/37. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. srpna 2009 - 27. srpna 2009 : Jediný akcionář společnosti Garážový park Strašnice a.s., IČ: 25879774 (dále jen ?Společnost?), rozhodl dne 12.8.2009 formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu Společn... osti upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to peněžitým a nepeněžitým vkladem.Peněžitý vklad je ve formě započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, společnosti Investtravel Internat. Trust Reg., Austrasse 15, Postfach 154, 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko (dále jen ?ITIT?), vůči Společnosti, v celkové výši 68.679.888,- Kč (slovy: šedesát osm milionů šest set sedmdesát devět tisíc osm set osmdesát osm korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči ITIT na splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti. Proti emisnímu kurzu bude započtena částka 68.000.000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů korun českých), zbylá pohledávka ve výši 679.888,- Kč bude i po zvýšení základního kapitálu nadále existovat.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti ve vlastnictví jediného akcionáře Společnosti, pana Ing. Jiřího Mariana, r.č. 500305/253, bytem Praha 10, Konojedská 18, PSČ 100 00:- pozemek parc. č. St. 209,- pozemek parc. č. St. 210,- pozemek parc. č .300/6 (pozemková parcela),- pozemek parc. č. 300/85 (pozemková parcela),- budova č.p. 186 na pozemku parc. č. St. 209,- budova bez čp/če (garáž) na pozemku parc. č. St. 210,vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - východ, pro katastrální území Jevany, obec Jevany, na listu vlastnictví č. 168,- pozemek parc. č. 1627,- pozemek parc. č. 3956/1,- pozemek parc. č. 3956/3,- pozemek parc. č. 4783,- rozestavěná budova (obč. vyb.) na pozemku parc. č. 1627,- budova (jiná st.) na pozemku parc. č. 4783,vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Mikulov, pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, na listu vlastnictví č. 3546,- pozemek parc. č. 2008/1, pozemek ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr,- pozemek parc. č. 2008/2, pozemek ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr,- pozemek parc. č. 2008/3, pozemek ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr,- pozemek parc. č. 2012, pozemek ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr,vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče, pro katastrální území Kobylí na Moravě, obec Kobylí, na listu vlastnictví č. 11087,- pozemek parc. č. 11/2,- pozemek parc. č. 13/3,- pozemek parc. č. 13/4,- pozemek parc. č. 2901,- pozemek parc. č. 2902/1,- pozemek parc. č. 2902/2,- pozemek parc. č. 3347,- pozemek parc. č. 3348,- pozemek parc. č. 3471/1,- pozemek parc. č. 3471/2,- pozemek parc. č. 3573/1,- pozemek parc. č. 3573/2,- pozemek parc. č. 3574,- pozemek parc. č. 3575/1,- pozemek parc. č. 3575/3,- pozemek parc. č. 3575/4,- pozemek parc. č. 4021/20,- pozemek parc. č. 4021/21,- pozemek parc. č. 4021/22,- pozemek parc. č. 4021/24,- budova č.p. 669 na pozemku parc. č. 2901 a 2902/2,- budova č.p. 1284 na pozemku parc. č. 3347,- budova č.p. 1560 na pozemku parc. č. 3471/1,- budova č.p. 1581 na pozemku parc. č. 3574,- budova bez čp/če (jiná st.) na pozemku parc. č. 3573/2,vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Strašnice, obec Praha, na listu vlastnictví č. 2151.Základní kapitál Společnosti, zapsaný do obchodního rejstříku, nyní činí 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). V celkem 11 znaleckých posudcích ze dne 1.6.2009, č. 3090 ? 100/1-11/2009, vyhotovených znalcem Ing. Janem Kontou, r.č.: 510730/062, bytem U Zdravotního ústavu 3, 100 00 Praha 10, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti, jmenovaným ministrem spravedlnosti dne 17.2.1992, č.j.: ZT 2130/91, ustanoveným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4.2.2008, č.j.: 2 Nc 4014/2008-17, které nabylo právní moci dne 25.2.2008, byla hodnota nepeněžitého vkladu oceněna celkovou částkou 219.125.000,- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 287.000.000,- Kč (slovy: Dvě stě osmdesát sedm milionů korun českých). Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tedy bude základní kapitál Společnosti činit celkem 290.000.000,- Kč (slovy: Dvě stě devadesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a tato částka tedy bude konečná. Při upisování akcií nepeněžitým vkladem nenáleží akcionáři přednostní právo na upisování akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Jediný akcionář Společnosti, pan Ing. Jiří Marian, se při přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v formě notářského zápisu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem. Celkem bude upisováno a následně vydáno: 27 (slovy: dvacet sedm) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 2 (slovy: dva) kusy nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a 7 (slovy: sedm) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Za peněžitý vklad bude vydáno 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a 3 (slovy: tři) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Za nepeněžitý vklad bude vydáno 21 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a 4 (slovy: čtyři) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy souhrnně 287.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát sedm milionů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, stanovenou posudky znalce, a emisním kursem akcií, které budou za nepeněžitý vklad vydány, činí 125.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Tuto částku Společnost vyplatí upisovateli Ing. Marianovi dle § 163a odst. 3 obchodního zákoníku ve spojení s § 204 odst. 1 obchodního zákoníku. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi stávajícím akcionářem společnosti, panem Ing. Jiřím Marianem, a Společností, a pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi předem určeným zájemcem ITIT, a Společností, bude sídlo Společnosti, které se nachází na adrese Praha 10, Strašnice, Konojedská 1581/38, PSČ 100 00. Návrh smlouvy o upsání akcií podepsané ze strany Společnosti doručí statutární orgán Společnosti zástupci ITIT ? advokátu JUDr. Vladimíru Szabo, ČAK 10142, na adresu jeho kanceláře Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním jmenovanému zástupci. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií podepsané ze strany Společnosti doručí statutární orgán Společnosti akcionáři panu Ing. Jiřímu Marianovi, na adresu jeho bydliště Praha 10, Konojedská 18, PSČ 100 00, ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním jmenovanému zástupci. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání nových akcií, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, bude činit šedesát dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, respektive jedinému akcionáři. Tato lhůta bude oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií. Vklady musí být splaceny do šedesáti dnů ode dne upsání akcií, a to v případě peněžitého vkladu uzavřením dohody o započtení pohledávek, v případě nepeněžitého vkladu předáním prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku Společnosti spolu s předáním nemovitostí tvořících nepeněžitý vklad. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti, kde bude Společnosti předáno prohlášení vkladatele, fyzické předání jednotlivých nemovitostí proběhne na adresách těchto nemovitostí. Návrh dohody o započtení podepsané ze strany Společnosti doručí statutární orgán Společnosti zástupci ITIT ? advokátu JUDr. Vladimíru Szabo, ČAK 10142, na adresu jeho kanceláře Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů ode dne uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním jmenovanému zástupci. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů