Základní údaje

Historické adresy

21.5.2001 - 5.4.2012Uničovská 295, 787 01 Šumperk 1

25881116

DIČ

Není plátce DPH

1.6.2001 - 30.9.2010

CZ25881116

Datum vzniku

21. května 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. dubna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. dubna 2012

Historické názvy

2.8.2006 - 5.4.2012

RADITSCH, a.s. " v likvidaci"

21.5.2001 - 2.8.2006

RADITSCH, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2494

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.7.2003 - 5.4.2012

3 000 000 Kč

16.4.2003 - 22.7.2003

2 000 000 Kč

21.5.2001 - 16.4.2003

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. dubna 2012 - 5. dubna 2012 : Z obchodního rejstříku se vymazává společnost: RADITSCH, a.s. " v likvidaci" se sídlem Šumperk, Uničovská 295, PSČ 787 01, identifikační číslo 258 81 116.II. Právní důvod výmazu:Sp... olečnost se vymazává z obchodního rejstříku na návrh doručený soudu dne 2.4.2012, poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.9.2011, č. j.: 13 K 74/2006, které nabylo právní moci dne 4.11.2011, byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
  • 2. srpna 2006 - 5. dubna 2012 : Právní důvod zrušení společnosti :Rozhodnutí valné hromady v působnosti jediného akcionáře ve smyslu ust. § 190 obch. zák. ve formě notářského zápisu ze dne 28. června 2006 rozhodl... o o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. zobrazit více skrýt více
  • 21. května 2001 - 5. dubna 2012 : Omezení převoditelnosti akcií:Převod akcií na jméno mezi akcionáři i třetím osobám schvalujepředstavenstvo akciové společnosti.
  • 16. dubna 2003 - 22. července 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky2,000.000,- Kč, o částku 1,000.000,- Kč, slovy jedenmilion korunčeských, na novou výši základního kapitálu 3,000.000,- Kč,... slovytřimiliony korun českých, upsáním nových akcií peněžitýmvkladem, bez veřejné nabídky akcií s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu.Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 10 (deseti) kusůkmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie100.000,- kč, slovy stotisíc korun českých, v listinné podobě,neregistrované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako právaspojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisínových akcií nijak dotčena. Převoditelnost těchto akcií jepodmíněna souhlasem představenstva akciové společnosti dlečlánku VII. stanov společnosti. Emisní kurz takto upisovanýchakcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,-Kč na jednu a každou akcii.Všechny nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva.Každý akcionář má přednostní právo k upisování akcií v rozsahusvého podílu na základním kapitálu společnosti. Stávajícíakcionáři jsou oprávněni upsat celkem 10 (deset) kusů akcií ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy stotisíc korun českých, nakaždou stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč jedné a každé akcie, kterou vlastní.Místem pro vykonání přednostního práva a upisování nově vydanýchakcií je sídlo společnosti v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin vpracovní dny během lhůty k upisování.Lhůta pro výkon přednostního práva pro upsání akcií činí třicet(30) dnů a její počátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůtatřiceti dnů počíná běžet prvním pracovním dnem, následujícím podni, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu ozápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě100.000,- Kč, slovy stotisíc korun českých, může akcionář upsatpět (5) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč, slovy stotisíc korun českých. Zvýšení základníhokapitálu o výše uvedenou částku s využitím přednostního právabude provedeno upsáním 10 kusů kmenových akcií na jméno, vlistinné podobě, neregistrované, o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč, slovy stotisíc korun českých, s emisním kurzemjedné akcie 100.000,- Kč, slovy stotisíc korun českých.Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií je patnáctkalendářních dnů od jejich upsání.Účet, na který má být splacen emisní kurz upsaných akcií je upeněžního ústavu Československé obchodní banky a.s., pobočkaZábřeh, číslo účtu 182763307/0300, jako zvláštní účetspolečnosti pro splacení emisního kurzu akcií.Akcionáři budou vyrozuměni o počátku běhu lhůty pro upsání akciípředsedou představenstva společnosti doporučeným dopisem. zobrazit více skrýt více
posunout dolů