Trendy

1 549 446 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

10 675 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 049 788 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

1 250

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 9.3.2015 Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

Historické adresy

2.5.2011 - 9.3.2015 Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 74101
8.8.2001 - 2.5.2011 Nový Jičín, Máchova čp. 619/30, PSČ 74101

25886207

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

8. srpna 2001

Datová schránka

t59fxcy

Historické názvy

8.8.2001 - 1.1.2012

Radioterapie, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2513

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.12.2014

22 000 000 Kč

Historické jmění

12.5.2014 - 29.12.2014

22.000.000,- Kč Kč

26.1.2004 - 12.5.2014

22.000.000,- Kč Kč

26.8.2003 - 26.1.2004

22.000.000,- Kč Kč

8.8.2001 - 26.8.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nový Jičín

Provozovny

od 3.3.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • K Nemocnici 775/76, 741 01, Nový Jičín

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. února 2013 : Dne 26.9.2011 byla uzavřena smlouva o nájmu podniku mezi Moŕavskoslezským krajem , se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 18, identifikační čísl Dne 26.9.2011 byla uzavřena smlouva o nájmu podniku mezi Moŕavskoslezským krajem , se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 18, identifikační čísl...o: 70890692, jako pronajímatelem a společností - Radioterapie, a.s., se sídlem Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01, identifikační číslo: 258 86 207, jako nájemcem. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. května 2014 - 9. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 12. května 2014 - 9. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 12. května 2014 - 9. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 28. prosince 2011 - 12. února 2013 : Dne 21.9.2011 byla uzavřena smlouva o nájmu podniku mezi Moŕavskoslezským krajem , se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 18, identifikační čísl... o: 70890692, jako pronajímatelem a společností - Radioterapie, a.s., se sídlem Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01, identifikační číslo: 258 86 207, jako nájemcem. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : IV. Emisní kursy akcií se splácí peněžitými vklady předem urče-ných zájemců, a to na zvláštní účet zřízený za tímto účelem uKomerční banky a.s., číslo účtu 86-6361670277/0100.Upiso... vatelé jsou povinni splatit na uvedený bankovní účetalespoň 30% emisního kurzu upsaných akcií do 30 dnů od uzavřenísmlouvy o úpisu akcií, zbývající část emisního kursu upsanýchakcií jsou upisovatelé povinni zaplatit do 6 měsíců od uzavřenísmlouvy o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokudbude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovenídoručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k... upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen všempředem určeným zájemcům ve trojím vyhotovení a bude opatřenúředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménemSp... olečnosti. Ve vztahu k předem určenému zájemci, jenž jeadresátem návrhu smlouvy o upsání akcií začne běžet 21-ti dennílhůta k přijetí návrhu smlouvy ode dne doručení návrhu. Účinkypřijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže předemurčený zájemce ve 21-ti denní lhůtě určené pro přijetí návrhusmlouvy o upsání akcií projeví bezvýhradný souhlas s obsahemnávrhu tímto způsobem:a) podpisem osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupenípředem určeného zájemce, učiněným na všech vyhotoveních smlouvyo úpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisů asoučasně,b) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místapro upisování nových akcií, na adresu Nový Jičín, Máchova čp.619/30, PSČ: 741 01. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : Společnost doručí každému předem určenému zájemci na adresu jehosídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsáníakcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust.... § 205odst. 3) Obchodního zákoníku, obsahující současně zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : Lhůta pro upisování akcií činí 21 kalendářních dnů. Tato lhůtazačne běžet dnem doručení předem určenému zájemci návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií. Jednotlivé návrhy na uzavř... enísmlouvy o upsání akcií budou předem určeným zájemcům doručeny do60-ti kalendářních dnů ode dne doručení usnesení Krajského souduv Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, a to formou doporučenéhodopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen předemurčeným zájemcům písemně a tato informace bude doručena spolu snávrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy ainformace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučenýmdopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listinpředem určenému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 100.000,-Kč pro každouakcii o nominální hodnotě 100.000,-Kč.
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádřenípísemného souhlasu předem určeného zájemce s obsahem písemnéhonávrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu j... ejíhosídla : Nový Jičín, Máchova čp. 619/30, PSČ 741 01. SídloSpolečnosti je místem pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : III. Předem určení zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvěo upsání akcií, kterou uzavírají se Společností postupem dleust. § 204 odst. 5) Obchodního zákoníku, v návaznosti na ... ust.§ 43a, ust. § 43c, ust. § 44 zákona č. 40/1964 Sb., Občanskéhozákoníku, ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : II. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání níže uvedenýmzpůsobem předem určeným zájemcům, jimiž jsou předem určenízájemci blíže označení v čl. IV. tohoto usnesení valné hromad... y. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : I. Přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií se provšechny akcionáře Společnosti vylučuje postupem dle ust. § 204aodst. 5 Obchodního zákoníku, a to z důvodu uvedeného v píse... mnézprávě představenstva. Tímto ekonomickým důvodem k vyloučenípřednostního práva všech akcionářů je zajištění účasti novýchakcionářů ve společnosti, kterými jsou někteří předem určenízájemci, jejichž účast ve společnosti je pro společnostnezbytná. Dále je tímto důvodem skutečnost, že ne všichnidosavadní akcionáři jsou schopni upsat akcie při zvýšenízákladního kapitálu v předpokládaném objemu a proto je tentojejich podíl nabídnut k upsání předem určenému akcionáři. Protyto účely budou nové akcie nabídnuty k upsání výlučně předemurčeným zájemcům, kterými jsou společnost EUROMEDNET a.s., sesídlem Třinec, Konská čp. 453, IČ 61974749, které bude nabídnutok upsání 106 kusů nových akcií, pan MUDr. Jaromír Richter,Ostrava, Krásné Pole, Stádlo 301/12, kterému bude nabídnuto kupsání 47 kusů nových akcií a společnost P & R LAB s.r.o., sesídlem Purkyňova 1282/28, Nový Jičín, IČ 16628373, které budenabídnuto k upsání 47 kusů nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : III. Společnost nabízí upsání nových akcií na zvýšení základníhokapitálu pro celý úpis následovně:Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií 200 kusů akciíznějících na jméno, od č... ísla 001 do čísla 200, z nichž každá májmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korunčeských),1) Druh všech upisovaných akcií: kmenové2) Forma všech upisovaných akcií: na jméno3) Podoba všech upisovaných akcií: listinné zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : II. Základní kapitál se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč na no-vou výši základního kapitálu společnosti ve výši 22.000.000,-Kčs tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýše... nízákladního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2003 - 26. srpna 2003 : I. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií dle ust.§ 203 ObchZ (dále také jen "Obchodní zákoník").
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů