218 000 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2005

6 000 tis. Kč

Zisk za rok 2005

65 000 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2005

Základní údaje

Historické adresy

29.8.2001 - 5.4.2006 Ostrava-Moravská Ostrava, 28.října 568/147, PSČ 70902

25889567

DIČ

Není plátce DPH

10.9.2001 - 5.4.2006

CZ25889567

Datum vzniku

29. srpna 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. dubna 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. dubna 2006

Historické názvy

25.6.2005 - 5.4.2006

ePRIM, a.s., v likvidaci

29.8.2001 - 25.6.2005

ePRIM, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2523

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.3.2002 - 5.4.2006

50 000 000 Kč

29.8.2001 - 27.3.2002

10 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 5. dubna 2006 - 5. dubna 2006 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku obchodní společnost ePRIM, a.s., v likvidaci, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 568/147, PSČ 709... 02, identifikační číslo 258 89 567.Právní důvod výmazu:Výmaz společnosti z obchodního rejstříku byl proveden na základě návrhu likvidátora po skončení likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2005 - 5. dubna 2006 : Právní důvod zrušení:Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 23.3.2005 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.7.2005 a tímto dnem společnost vstoupila do likvidace.
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : Upisovatel je povinen splatit:100 % emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě počínaje dnem úpisuakcií na zvýšení základního kapitálu nejpozději do dne podánínávrhu na zápis zvýšení z... ákladního kapitálu do obchodníhorejstříku vše na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s.,pobočka Ostrava-Hrabůvka č. účtu 277357110247/0100. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí 1.000.000,-Kč na jednu akcii.
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídlespolečnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, 28. října 568/147, PSČ709 02 ve lhůtě 14 dnů počínaje 15. dnem ode dne právní mociusne... sení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě.Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemnědoporučeným dopisem odeslaným nejpozději v den počátku běhu tétolhůty. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - společnostiSeveromoravská energetika, a.s., se sídlem 709 02 Ostrava,... 28.Října 152, IČO: 47675691. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : 4) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdylze toto právo vykonat poprvé.
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : 3) S využitím přednostního práva lze upsat 40 ks kmenových akciína jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každá v listinnépodobě, v emisním kursu 1.000.000,-Kč za každou akcii.
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : 2) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč lze upsat 4 ks nových akcií o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč každá.
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : 1) přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti vOstravě-Moravská Ostrava, 28. Října 568/147, PSČ: 709 02 velhůtě 14 dnů, počínaje dnem právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu... o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě.Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemnědoporučeným dopisem odeslaným nejpozději v den počátku běhu tétolhůty. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto:
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : Základní kapitál se zvyšuje upsáním 40 ks kmenových akcií najména o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každá, v listinnépodobě.
 • 9. ledna 2002 - 5. dubna 2006 : Jediný akcionář společnosti ePRIM, a.s., se sídlemOstrava-Moravská Ostrava, 28. října 568/147, PSČ: 709 02, IČO:25889567 rozhodla společnost Severomoravská energetika, a.s., sesídl... em 709 02 Ostrava, 28. Října 152, IČO: 47675691 dne21.9.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku40.000.000,-Kč (slovy čtyřicetmiliónůkorunčeských), čímž došloke zvýšení základního kapitálu z částky 10.000.000,-Kč (slovydesetmiliónůkorunčeských) na 50.000.000,-Kč (slovypadesátmiliónůkorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2001 - 5. dubna 2006 : Jediný akcionář:Severomoravská energetika, a.s.IČ: 47 67 56 91se sídlem 709 02 Ostrava, 28. října 152
posunout dolů