Trendy

512 638 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

149 662 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

750 488 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 1.9.2013 tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

Historické adresy

23.11.2012 - 1.9.2013 Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc
16.10.2001 - 23.11.2012 Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 77200

25892533

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2002 - 31.12.2008

CZ25892533

Datová schránka

28xgm7e

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2530

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.1.2010

54 000 000 Kč

Historické jmění

16.10.2001 - 21.1.2010

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Provozovny

od 10.4.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00, Olomouc - Hodolany

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. května 2016 : Část jmění společnosti TESCO SW a.s. se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČ 25892533, jako rozdělované společnosti, uvedená v projektu rozdělení, přešla Část jmění společnosti TESCO SW a.s. se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČ 25892533, jako rozdělované společnosti, uvedená v projektu rozdělení, přešla... v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost TSD Family Holding a.s. se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČ 04242424, jako nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více
  • 5. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 5. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 5. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. října 2001 - 5. září 2014 : Omezená převoditelnost akcií:Akcie společnosti znějící na jméno jsou převoditelné pouze svýslovným písemným předběžným souhlasem představenstvaspolečnosti. Akcionář, který má v úmy... slu akcie společnostiznějící na jméno nacházející se v jeho vlastnictví nebo jejichčást převést do vlastnictví jiného akcionáře či osoby, kteránení akcionářem společnosti, je povinen vyžádat si písemnoužádost doručenou představenstvu společnosti předběžný souhlaspředstavenstva společnosti k zamýšlenému převodu. V žádosti musíbýt specifikován počet akcií, jejichž převod je zamýšlen, a musív ní být konkrétně určena osoba, která se má v důsledkuzamýšleného převodu stát jejich nabyvatelem. Představenstvospolečnosti souhlas udělí nebo odmítne na základě uváženíokolností konkrétního případu; představenstvo je povinnoodmítnout souhlas k převodu akcií v případě, kdy lze důvodněočekávat, že v důsledku zamýšleného převodu akcií, pro který jevyžadován souhlas, by mohly být ohroženy zájmy společnosti.Předchozím souhlasem představenstva společnosti, pro jehožvyžádání a udělení či odmítnutí se použije ustanovenípředchozích vět přiměřeně, je podmíněno též zastavení akcií. zobrazit více skrýt více
  • 4. ledna 2010 - 21. ledna 2010 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 3.000.000,- Kč slovy: třimilionykorun českých, o částku 51.000.000,- Kč slovy: padesátjednamilion... ůkorun českých, na základní kapitál ve výši 54.000.000,- Kč slovy: padesátčtyřimilionůkorun českých. Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 510 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností,- 510 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností, se kterými budou spojena práva jako s dosavadními prioritními akciemi. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům následovně: 1. RNDr. Josefu Tesaříkovi, nar. 23.7.1949, bytem Olomouc, Einsteinova 43, a to 425 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě, a 476 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě. 2. Ing. Davidu Tesaříkovi, nar. 27.1.1976, bytem Olomouc, Svatý Kopeček, K Hájence 5/249, a to 34 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě, a 17 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě. 3. Bc. Josefu Tesaříkovi, MBA, nar. 24.3.1973, bytem Olomouc, Einsteinova 43, a to 51 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě. 4. Ing. Svatopluku Benešovi, nar. 8.11.1967, bytem Orlová, Poruba, Janáčkova 827, a to 17 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě.Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti.Lhůta pro upsání akcií činí třicet dní ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci usnesení o zamítnutí návrhu na zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce písemně a spolu s informací o počátku lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůty k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií končí koncem lhůty pro upisování akcií, nejdříve však po čtrnácti dnech ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií je dvacet dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. O počátku běhu lhůty pro splácení emisního kurzu akcií bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií. Emisní kurz akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti číslo 233746524/0300 zřízený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Olomouc. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů