Základní údaje

Historické adresy

12.11.2001 - 2.7.2011 Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 70900

25894650

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2002 - 16.12.2008

CZ25894650

Datum vzniku

12. listopadu 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. července 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

2. července 2011

Historické názvy

14.11.2006 - 2.7.2011

eXtraPoint a.s. " v likvidaci"

29.4.2002 - 14.11.2006

eXtraPoint a.s.

12.11.2001 - 29.4.2002

DNS Czech, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2537

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.7.2005 - 2.7.2011

3 000 000 Kč

30.4.2003 - 18.7.2005

30 000 000 Kč

12.11.2001 - 30.4.2003

50 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 2. července 2011 - 2. července 2011 : Vymazává se ke dni právní moci usnesení z obchodního rejstříku společnost eXtaPoint a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 709 00, identifikační číslo: 25... 8 94 650.II. Právní důvod výmazu:Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po skončení likvidace na návrh likvidátora ze dne 19.5.2011. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2006 - 2. července 2011 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 20.9.2006 byla společnost zrušena ke dni 30.9.2006 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
 • 31. ledna 2005 - 18. července 2005 : Lhůta pro předložení akcií činí třicet (30) dnů ode dne uveřejnění výzvy k předložení akcií představenstvem společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstří... ku. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2005 - 18. července 2005 : Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty u všech kmenových akcií na majitele v listinné podobě takto:- snížením jmenovité hodnoty kmenových ak... cií na majitele v listinné podobě, a to ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých, tedy o 9.000,-Kč, slovy: devěttisíc korun českých na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou;Částka , o kterou se základní kapitál snižuje, bude použita k výplatě akcionářům. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2005 - 18. července 2005 : Důvodem snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Důvodem je přebytek vlastních zdrojů společnosti. Částka bude použi... ta k výplatě akcionářům. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2005 - 18. července 2005 : Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 27.000.000,-Kč, slovy: dvacetsedmmilionů korun českých, tedy z částky ve výši 30.000.000,-Kč, slovy: třicetmilionů korun č... eských na částku ve výši 3.000.000,-Kč, slovy: třimiliony korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 17. února 2003 - 30. dubna 2003 : 4. lhůta pro předložení zatímních listů společnosti činítřicet (30) dnů ode dne doručení výzvy představenstva kpředložení zatímních listů učiněné po zápisu snížení základníhokapitá... lu do obchodního rejstříku; zobrazit více skrýt více
 • 17. února 2003 - 30. dubna 2003 : 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno upuštěním odvydání akcií dle ustanovení § 213d odst. 1 obchodního zákoníku vrozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacenímj... menovité hodnoty akcií, tedy od vydání celkem 2000 ks (slovy:dvoutisíc kusů) kmenových akcií znějících na majitele, každý vejmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých)takto:- u akcionáře E LINKX a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory,Novoveská 1262/95, okres: Ostrava-město, PSČ 709 00,identifikační číslo: 25 84 71 80 se navrhuje upustit od vydání200 ks (slovy: dvěstě kusů) kmenových akcií znějících namajitele každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíc korun českých);- u akcionáře DNS a.s. se sídlem Ostrava-Mariánské Hory,Novoveská 1262/95, okres: Ostrava-město, PSČ 709 00,identifikační číslo: 25 14 64 41 se navrhuje upustit od vydání600 ks (slovy: šestset kusů) kmenových akcií znějících namajitele, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíc korun českých);- u akcionáře eD system a.s. se sídlem Ostrava - Mariánské Hory,Novoveská 1262/95, PSČ 709 00, identifikační číslo: 25 83 79 40se navrhuje upustit od vydání 1200 ks (slovy: jedentisícdvěstěkusů) kmenových akcií znějících na majitele, každá ve jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých); zobrazit více skrýt více
 • 17. února 2003 - 30. dubna 2003 : 2. Důvod snížení základního kapitálu:důvodem snížení výše uvedeného rozsahu základního kapitálu jeskutečnost, že akcionáři jsou v prodlení se splácením emisníhokursu akcií a společ... nost nepotřebuje nezbytně majetekodpovídající emisnímu kursu nesplacených akcií; zobrazit více skrýt více
 • 17. února 2003 - 30. dubna 2003 : 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši20.000.000,-Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých, tedy zčástky ve výši 50.000.000,-Kč, slovy: padesátmilionů korunčeský... ch na částku ve výši 30.000.000,-Kč, slovy: třicetmilionůkorun českých; zobrazit více skrýt více
 • 17. února 2003 - 30. dubna 2003 : Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
posunout dolů