Základní údaje

Sídlo

od 20.6.2016 náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Historické adresy

1.4.2008 - 20.6.2016 Zlín, nám. Práce 2512, PSČ 76001
19.12.2001 - 1.4.2008 Vsetín, Na Lapači 394, PSČ 75501

25898744

DIČ

Není plátce DPH

7.1.2002 - 31.5.2009

CZ25898744

Datum vzniku

19. prosince 2001

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

24. listopadu 2011

Datová schránka

mmih7ee

Historické názvy

19.12.2001 - 1.4.2008

Vsetínská hokejová a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2553

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.12.2003

8 200 000 Kč

Historické jmění

4.1.2003 - 22.12.2003

2 000 000 Kč

19.12.2001 - 4.1.2003

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. dubna 2008 : Právní důvod zrušení společnosti:Rozhodnutím valné hromady ze dne 29.2.2008, sepsané notářským zápisem č. Nz 71/2008, byla společnost ke dni 29.2.2008 zrušena s likvidací a jmenová Právní důvod zrušení společnosti:Rozhodnutím valné hromady ze dne 29.2.2008, sepsané notářským zápisem č. Nz 71/2008, byla společnost ke dni 29.2.2008 zrušena s likvidací a jmenová...n likvidátor. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2005 : Dne 31.5.2005 rozhodla řádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu společnosti o 7,200.000,- Kč, slovy sedm milionů dvě stě tisíc korun českých takto:a) důvodem navrhovaného Dne 31.5.2005 rozhodla řádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu společnosti o 7,200.000,- Kč, slovy sedm milionů dvě stě tisíc korun českých takto:a) důvodem navrhovaného ...zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení akciové společnosti ke zvýšení schopnosti realizovat koncepci rozvoje firmy a částečná úhrada ztráty za rok 2004b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 7,200.000,- (slovy: sedm milionů dvě stě tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 8,200.000,- (slovy: osm milionů dvě stě tisíc korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku na Kč 15,400.000,- (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouštíc) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady a z části formou zápočtu pohledávek akcionářů za společností na pohledávky společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kursu upsaných akcií, přičemž budou nově vydány akcie takto:Druh akcií: kmenové,Podoba akcií: listinná,Forma akcií: akcie na jméno,Počet vydávaných nových akcií a jejich jmenovitá hodnota: 200 ks (slovy: dvě stě kusů) akcií o jmenovité hodnotě Kč 36.000,- (slovy: třicet šest tisíc korun českých),Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií: Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií, a činí tak Kč 36.000,- za úpis jedné akcie.d) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku,e) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž byl povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,f) peněžité vklady musí být upisovateli splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, tj. na účet 196805686/0300 v CZK, u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Vsetín. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií peněžitými vklady do 30-ti dnů od následujícího dne po posledním dni lhůty k upisování,g) lhůta pro upisování nových akcií akcionáři činí třicet dnů, přičemž počátkem této lhůty je třicátý den následující po doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě, oddělení obchodního rejstříku, o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu s vyznačenou doložkou právní moci a místem úpisu je sídlo společnosti Vsetín, Na Lapači čp. 394, v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod.h) připouští se možnost započtení vzájemných pohledávek společnosti a:akcionáře Romana Čechmánka za společností vzniklé z titulu neuhrazené faktury č. 12005 ze dne 31.1.2005 splatné dne 28.2.2005 vystavené na částku Kč 294.000,-, s pohledávkou společnosti za Romanem Čechmánkem vzniklou na základě práva splatit emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 288.000,- (slovy: dvě stě osmdesát osm tisíc korun českých)akcionáře K V S spol. s r.o. DMCHZ za společností vzniklé z titulu vystavení a neuhrazení faktury č. 30110 ze dne 30.9.2003 na částku Kč 788.221,40 vystavenou za provedenou práci, která byla splatná 21.10.2003 s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 144.000,- (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíce korun českých)akcionáře sdružení HOKEJOVÝ KLUB VSETÍN vzniklé z titulu úhrady faktury č. 14011 ze dne 14.12.2004 ve výši Kč 505.998,-, splatné dne 28.12.2004, s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 72.000,- (slovy: sedmdesát dva tisíc korun českých)akcionáře Město Vsetín za společností vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1.7.2003 ve výši Kč 5,000.000,- včetně úroku z půjčky ve výši Kč 479.452,- a smluvní pokuty ve výši Kč 375.000,- celkem ve výši Kč 5,854.452,- s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení, přičemž započtení bude provedeno ve výši Kč 5,832.000,- (slovy: pět milionů osm set třicet dva tisíce korun českých).akcionáře Air Comp Vsetín s.r.o. za společností vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 5.5.2004 ve výši Kč 2,200.000,- s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení, přičemž započtení bude provedeno ve výši Kč 720.000,- (slovy: sedm set dvacet tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2001 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady.

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. září 2003 - 22. prosince 2003 : h) připouští se možnost započtení pohledávkyakcionáře Romana Čechmánka za společností vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5.8.2002 ve výši 1.002.851,- Kč, která... byla splatná 31.5.2003 s pohledávkou společnosti za Romanem Čechmánkem vzniklou na základě práva splatit emisní kurz jím upsaných akcií, uzavřením smlouvy o započtení, přičemž započtení bude provedeno ve výši Kč 248.000,- (slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých)akcionáře K V S s.r.o. D M CH Z za společností vzniklé z titulu vystavení a neuhrazení faktury č. 30025 ze dne 14.3.2003 v částce Kč 20.142,20 vystavenou za provedenou práci, která byla splatná 31.3.2003, přičemž započteno bude 20.000,- Kč a pohledávky za společností z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.5.2003 na částku ve výši Kč 47.376,50, která byla splaná 30.6.2003, přičemž započteno bude 47.000,- Kč s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií, tj. započtení bude provedeno v celkové výši Kč 67.000,- ( slovy: šedesát sedm tisíc korun českých)akcionáře HOKEJOVÝ KLUB VSETÍN vzniklé z titulu úhrady faktury č. 220634 ze dne 12.12.2002 za postoupení práv na hráče ve výši Kč 16.085.758,50, která byla splatná 26.12.2002 s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií, přičemž započtení bude provedeno ve výši Kč 62.000,- ( slovy: šedesát dva tisíc korun českých)akcionáře Město Vsetín za společností vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 9.5.2003 ve výši Kč 5,000.000,-, která byla splatná 30.6.2003, s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení, přičemž započtení bude provedeno ve výši Kč 5,000.000,-, ( slovy: pět miliónů korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 22. prosince 2003 : g) lhůta pro upisování nových akcií akcionáři činí patnáct dnů, přičemž počátkem této lhůty je patnáctý den následující po doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě, oddělení obc... hodního rejstříku, o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu s vyznačenou doložkou právní moci a místem úpisu je sídlo společnosti Vsetín, Na Lapači čp. 394, v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 22. prosince 2003 : f) peněžité vklady musí upisovateli být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, tj. na účet 6769240297/0100, u Komerční banky, a.s.... , pobočka Vsetín. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií peněžitými vklady do 15-ti dnů od následujícího dne po posledním dni lhůty k upisování, zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 22. prosince 2003 : e) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 15-ti dnů ode dne nabytí pr... ávní moci usnesení, jímž byl povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 22. prosince 2003 : d) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního ... zákoníku, zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 22. prosince 2003 : c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady a formou zápočtu pohledávek akcionářů za společností na pohledávky společnosti vůči akcionářům ... na splacení emisního kursu upsaných akcií, přičemž budou nově vydány akcie takto :Druh akcií: kmenové,Podoba akcií: listinná,Forma akcií: akcie na jméno,Počet vydávaných nových akcií a jejich jmenovitá hodnota:200 ks ( slovy: dvě stě kusů ) akcií o jmenovité hodnotě 31.000,- Kč, ( slovy třicet jedna tisíc korun českých,Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií:Emisní kurs upisovaných akcií na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií a činí tak Kč 31.000,- za úpis jedné akcie. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 22. prosince 2003 : b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 6,200.000,- (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 2,00... 0.000,- (slovy: dva miliony korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku na Kč 8,200.000,- (slovy: osm milionů dvě stě tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 22. prosince 2003 : a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení akciové společnosti ke zvýšení schopnosti realizovat koncepci rozvoje firmy a částečná úhrada ztráty za r... ok 2002 zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 22. prosince 2003 : Dne 24.6.2003 rozhodla řádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu společnosti o 6.200.000,-Kč, slovy šestmilionůdvěstětisíc korun českých takto:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů