Trendy

1 008 257 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

48 146 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

515 839 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.5.2016 Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava

Historické adresy

16.7.2014 - 4.5.2016 Mourová 1131, 739 32 Vratimov
23.11.2012 - 16.7.2014 Mourová 1131, 739 32 Vratimov
9.6.2004 - 23.11.2012 Vratimov, Mourova 1131, PSČ 73932
27.2.2002 - 9.6.2004 Ostrava-Kunčičky, Vratimovská 624/11, PSČ 71800

25903101

DIČ

od 1.3.2002

CZ25903101

Datová schránka

xdhegfg

Historické názvy

27.2.2002 - 9.6.2004

HSF SYSTEM s.r.o.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 24893

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.6.2004

2 000 000 Kč

Historické jmění

23.12.2002 - 9.6.2004

2 000 000 Kč

27.2.2002 - 23.12.2002

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 29.3.2017

CZ5103000000001017302093

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 2.1.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Výstavní 3201, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. května 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. června 2004 : Společnost HSF System a.s. byla před změnou právní formy zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce číslo 24893.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. července 2014 - 4. května 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. července 2014 - 4. května 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 16. července 2014 - 4. května 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 16. března 2009 - 16. července 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 6.3.2009 přijala následující rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle §... 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění:1) Hlavním akcionářem Společnosti je pan Ing. Jan Hasík, rodné číslo 65-04-23/0722, bytem Ostrava, Muglinov, Pěší 8/11(dále jen ?hlavní akcionář?), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 90% na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím Čestných prohlášení akcionáře ze dne 12.1.2009 a ze dne 6.3.2009, ve kterých hlavní akcionář prohlašuje, že je vlastníkem celkem 36 kusů listinných akcií Společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,- Kč. Z předložených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 90%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2) Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3) Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.598.100,- Kč ( slovy: jedenmilionpětsetdevadesátosmtisícjednosto korun českých) za jednu kmenovou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) v listinné podobě. Navržená výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 37/2008 ze dne 2. listopadu 2008, vyhotovený znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, identifikační číslo: 607 74 665 (dále též jen "Znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že hodnota protiplnění za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto Znaleckým posudkem ve výši 1.598.100,- Kč. Jak vyplývá ze Znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované Společností stanovena metodou výnosovou. Znalecký posudek tvoří přílohu číslo 2 notářského zápisu.4) Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). K provedení protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku je pověřena banka Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, identifikační číslo: 492 40 901 (dále jen "banka"). Hlavní akcionář přede dnem konání této valné hromady předal v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku bance peněžní prostředky ve výši 6.398.100,- Kč, slovy: šestmilionůtřistadevadesátosmtisícjednosto korun českých potřebné k výplatě protiplnění.5) Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva v sídle společnosti. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle společnosti HSF System a.s. na adrese Vratimov, Mourova 1131, PSČ 739 32, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hod ve výše uvedené lhůtě. O předání akcií bude vyhotoven předávací protokol podepsaný Společností a předávajícím akcionářem, přičemž podpisy všech stran na tomto protokole musí být úředně ověřeny. Předáním akcií vznikne dosavadním akcionářům právo na zaplacení protiplnění, které jim bude poskytnuto v pobočce banky na adrese Na Hradbách 8, 702 00 Ostrava do pěti pracovních dnů po předložení uvedeného protokolu o předání akcií s veškerými náležitostmi, a to bezhotovostním převodem na účet, který sdělí bance. Výplata peněžních prostředků v hotovosti není přípustná. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů