Trendy

175 661 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

79 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

75 151 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.1.2014 Čermenská 910, 749 01 Vítkov

Historické adresy

6.11.2008 - 21.1.2014 Vítkov, Čermenská 910, PSČ 74901
6.3.2002 - 6.11.2008 Opava-Předměstí, Hradecká 1576/51, PSČ 74601

25904019

DIČ

od 25.3.2002

CZ25904019

Datum vzniku

6. března 2002

Datová schránka

mdse56d

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2571

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.5.2004

9 000 000 Kč

Historické jmění

1.10.2003 - 20.5.2004

4 000 000 Kč

31.3.2003 - 1.10.2003

4 000 000 Kč

14.12.2002 - 31.3.2003

2 000 000 Kč

6.3.2002 - 14.12.2002

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vítkov

Bankovní účty

zvěřejněno 12.8.2015

CZ4408000000000006478742

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 1.8.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hostice 176, 789 63, Ruda nad Moravou

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
 • 1. září 2011 : U společnosti MELECKY a.s., se sídlem Vítkov, Čermenská 910, PSČ 749 01, identifikační číslo 25904019, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vl U společnosti MELECKY a.s., se sídlem Vítkov, Čermenská 910, PSČ 749 01, identifikační číslo 25904019, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vl...ožce 2571 došlo na základě projektu rozdělení odštěpením ze dne 27.6.2011 k jejímu rozdělení formou odštěpení se založením jedné nové společnosti Papírna Aloisov a.s., se sídlem Vítkov, Čermenská 910, PSČ 749 01 na kterou přešla část jmění rozdělované společnosti. Společnost MELECKY a.s. rozdělením nezaniká. Rozhodný den rozdělení je 1.1.2011. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2002 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno sevyžaduje písemný souhlas představenstva společnosti.Představenstvo společnosti je Omezení převoditelnosti akcií na jméno:K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno sevyžaduje písemný souhlas představenstva společnosti.Představenstvo společnosti je ...povinno se vyjádřit knavrhovanému převodu akcií ve lhůtě 21 dnů od doručení písemnéžádosti akcionáře a není oprávněno souhlas odepřít, jde-li opřevod na stávající akcionáře. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. ledna 2014 - 1. ledna 2018 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 21. ledna 2004 - 20. května 2004 : 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti MELECKY a.s. se sídlem Opava - Předměstí, Hradecká 1576/51, PSČ 746 01, identifikační číslo 25904019, zapsané v obchodním rejstříku vede... ném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 2571, z původní výše základního kapitálu 4.000.000,- Kč, slovy: čtyřimilióny korun českých, o částku 5.000.000,- Kč, slovy: pětmiliónů korun českých, na novou výši základního kapitálu 9.000.000,- Kč, slovy: devětmiliónů korun českých. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští.2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 500 ks, slovy: pětset kusů, listinných, kmenových akcií na jméno, které nejsou registrované, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých, je shodná s jejich emisním kursem.3) Veškeré nově vydávané akcie budou nabídnuty určitému zájemci, neboť stávající akcionáři se vzdali svého přednostního práva na valné hromadě, před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, a to takto: Ing. Jaromír Melecký, r.č. 460301/458, bytem Opava - Kylešovice, Slovenská 1169/26, PSČ: 747 06, upíše peněžitým vkladem 500 ks kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých, za emisní kurs 10.000,- Kč za jednu akcii.4) Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že pohledávka akciové společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií bude splacena v celé výši započtením peněžité pohledávky, ze strany Ing. Jaromíra Meleckého, r.č. 460301/458, bytem Opava - Kylešovice, Slovenská 1169/26, PSČ: 747 06, vůči společnosti dohodou o započtení. Tato pohledávka Ing. Jaromíra Meleckého vůči společnosti v celkové výši 5.895.000,- Kč, představuje pohledávku, kterou má Ing. Jaromír Melecký, z titulu nedoplatku kupní ceny za prodej části podniku, uskutečněný na základě smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 1.10.2002, mezi Ing. Jaromírem Meleckým, r.č. 460301/458, bytem Opava - Kylešovice, Slovenská 1169/26, PSČ: 747 06, podnikatel, podnikající pod obchodním jménem Ing. Jaromír Melecký, místem podnikání Opava, Předmětní, Hradecká 1576/51, PSČ 746 01, IČO 25904019, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2571, jako kupujícím.5) Upsání nových akcií společnosti určitým zájemcem Ing. Jaromírem Meleckým bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností a Ing. Jaromírem Meleckým, v sídle společnosti ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude Ing. Jaromíru Meleckému zaslán představenstvem společnosti doporučeným dopisem, na adresu jeho bydliště, společně s oznámením počátku běhu uvedené 60-ti denní lhůty, do 10-ti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku . Dohoda o započtení pohledávek Ing. Jaromíra Meleckého, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií, bude uzavřena ihned po uzavření smlouvy o upsání akcií, mezi Ing. Jaromírem Meleckým a společností, a to ve stejné lhůtě do 60-ti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejst říku a na stejném místě s tím, že návrh této dohody o započtení bude Ing. Jaromíru Meleckému zaslán společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2003 - 1. října 2003 : 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti MELECKY a.s. sesídlem Opava - Předměstí, Hradecká 1576/51, PSČ 746 01,identifikační číslo: 25 90 40 19, zapsané v obchodním rejstříkuvede... ném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2571, způvodní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč, slovy:dvamilióny korun českých, o částku 2.000.000,- Kč, slovy:dvamilióny korun českých, na novou výši základního kapitálu4.000.000,- Kč, slovy: čtyřimilióny korun českých. Upsané akciebudou splaceny peněžitými vklady. Upisování akcií nad uvedenoučástku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2002 - 1. října 2003 : 3) Svoje přednostní právo mohou stávající akcionáři vykonat dotřiceti dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku,přičemž na jednu stávající akcii ve jmenovité hodnotě 10... .000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých, připadá právo na upsáníjedné listinné, kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2002 - 1. října 2003 : 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 200 ks,slovy: dvěstě kusů, listinných, kmenových akcií na jméno, kterénejsou registrované, přičemž jmenovitá hodnota jedné akc... ie činí10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých, je shodná s jejichemisním kursem. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2002 - 1. října 2003 : 4) Přednostní právo stávajících akcionářů společnosti MELECKYa.s. na přednostní úpis nových akcií zůstává zachováno.
 • 14. prosince 2002 - 1. října 2003 : 6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akciína zváštní evidenční účet společnosti založený k tomuto účelu nafirmu společnosti u Raiffeisen Bank, a.s., pobočky Opa... va, č.ú.1025014200/5500, a to ve výši 50 %, slovy: padesáti procent,emisního kursu upsaných akcií nejpozdějí do třiceti dnů ode dneupsání těchto akcií a zbývající část ve výši 50 %, slovy:padesáti procent, emisního kursu upsaných akcií nejpozději do30.9.2003, slovy: třicátého září roku dvatisícetři. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2002 - 1. října 2003 : 5) Akcie na zvýšení základního kapitálu budou upisovány v sídlespolečnosti MELECKY a.s. se sídlem Opava-Předměstí, Hradecká1576/51, PSČ 746 01, a to v kanceláři předsedy představen... stvaspolečnosti v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod.Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počně běžet uplynutímtřiceti dnů ode dne doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě ozápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu. Počátek lhůty kupisování akcií oznámí představenstvo společnosti upisovatelůmpísemně proti podpisu dokladu o převzetí tohoto oznámení dodeseti dnů ode dne doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě ozápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2002 - 10. února 2003 : 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti MELECKY a.s. sesídlem Opava - Předměstí, Hradecká 1576/51, PSČ 746 01,identifikační číslo: 25 90 40 19, zapsané v obchodním rejstříkuvede... ném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2571, způvodní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč, slovy:dvamilióny korun českých, o částku 2.000.000,- Kč, slovy:dvamilióny korun českých, na novou výši základního kapitálu4.000.000,- Kč, slovy: čtyřimilióny korun českých. Upsané akciebudou splaceny peněžitými vklady. Upisování akcií na uvedenoučástku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů