101 970 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2007

701 tis. Kč

Zisk za rok 2007

54 242 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

23

Zaměstnanců za rok 2007

Základní údaje

Sídlo

od 3.11.2015 Vratimovská 550/99, Kunčice, 719 00 Ostrava

Historické adresy

4.3.2010 - 3.11.2015 Ostrava - Kunčice, Vratimovská 550/99, PSČ 71900
26.6.2002 - 4.3.2010 Ostrava-Kunčice, Vratimovská 550/99, PSČ 71900

25909797

DIČ

Není plátce DPH

8.7.2002 - 12.2.2016

CZ25909797

Datum vzniku

26. června 2002

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

12. října 2009

Datová schránka

95afsvj

Historické názvy

3.8.2005 - 30.1.2008

PREMIE OSTRAVA a.s.

26.6.2002 - 3.8.2005

PREMIE OSTRAVA s.r.o.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 27042

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.5.2007

16 830 000 Kč

Historické jmění

3.8.2005 - 30.5.2007

10 000 000 Kč

26.6.2002 - 3.8.2005

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Historické provozovny

15.1.2006 - 30.7.2009

sklad Ostrava
 • Adresy:
  • 718 00, Ostrava - Kunčičky

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. srpna 2005 : Před změnou právní formy byla společnost zapsána jako obchodní společnost PREMIE OSTRAVA s.r.o. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce číslo 270 Před změnou právní formy byla společnost zapsána jako obchodní společnost PREMIE OSTRAVA s.r.o. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce číslo 270...42. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : Za tyto nepeněžité vklady v celkové výši 6.830.625,-Kč (slovy: šest miliónů osm set třicet tisíc šest set dvacet pět korun českých) se vydává 6.830 (slovy: šest tisíc osm set třice... t) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Zbytek hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 625,-Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých) bude převeden do rezervního fondu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : hardware- server Proliant s příslušenstvím, tj. počítačový server HP ProLiant ML350,software - soubor modulů Ventus, t.j. programové vybavení VENTUS a programové vybavení Mzdy a pe... rsonalistika.Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.9.2005, čj. Nc 5167/2005 - 17 pana Ing. Ivo Kadlčíka, znalecký posudek ze dne 24. až 30. ledna 2007 celkovou částkou 1.319.625,-Kč (slovy: jeden milión tři sta devatenáct tisíc šest set dvacet pět korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.9.2005, čj. Nc 5167/2005 -17 pana Ing. Jaromíra Plačka, zn... alecký posudek č. 2053/2007 ze dne 28.1.2007 (slovy: dvacátého osmého ledna roku dva tisíce sedm), celkovou částkou 3.000.000,-Kč (slovy: tři milióny korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : nemovitosti vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, zapsané na listu vlastnictví číslo 482 pro obec 554821 Ostrava, katastrální území... 714224 Kunčice nad Ostravicí, tj. budovu v části obce zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.9.2005, čj. Nc 5167/2005-17pana Ing. Jaromíra Plačka, zna... lecký posudek č. 2051/2007 ze dne 27.1.2007 (slovy: dvacátého sedmého ledna roku dva tisíce sedm), celkovou částkou 627.000,-Kč (slovy: šest set dvacet sedm tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : nemovitosti vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, zapsané na listu vlastnictví číslo 3147 pro obec 586846 Jihlava, katastrální území 659916 Páv... ov, tj. pozemky par.č. 526/59 ostatní plocha a parc. č. 526/60 zastavěná plocha a nádvoří. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.9.2005, čj. Nc 5167/2005 - 17 pana Ing. Jaromíra Plačka, z... nalecký posudek č. 2052/2007 ze dne 24.1.2007 (slovy: dvacátého čtvrtého ledna roku dva tisíce sedm), celkovou částkou 1.883.60,-Kč (slovy: jeden milión osm set osmdesát tři tisíc šest set korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : nemovitostí vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, zapsané na listu vlastnictví číslo 607 pro obec 554821 Ostrava, katastrální území... 714241 Kunčičky, tj. pozemky parc. č. 254 zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 270/6 ostatní plocha a parc. č. 270/7 ostatní plocha. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : g) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, jejichž předmětem je nemovitý majetek ve vlastnictví pana Jana Praise, r.č. 631031/1986, bytem Ostrava, Muglinov, Podolí 839/19... , PSČ 712 00 a to : zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : f) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti PREMIE OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 550/99, PSČ 719 00. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkla... du činí 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : e) Místem pro upisování akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti PREMIE OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 550/99, PSČ 719 00, kancelář předsedy představenstva... . Lhůta pro upsání akcií určitým zájemcem činí 30 kalendářních dnů počínaje třetím dnem ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu bydliště, a to nejpozději třetí (3) následující den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : d) Akcie nebudou registrované (kótované). Všechny akcie, tj. 6.830 (slovy: šest tisíc osm set třicet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisí... c korun českých) každá budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci - jedinému akcionáři - panu Janu Praisovi, r.č. 631031/1986, bytem Ostrava, Muglinov, Podolí 839/19, PSČ 712 00. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : c) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 6.830 (slovy: šesti tisíc osmi set třiceti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ka... ždá, v listinné podobě. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť se ho akcionář vzdal před přijetím tohoto ... rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2007 - 30. května 2007 : a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 10.000.000,-Kč (slovy: deset miliónů korun českých) o 6.830.... 000,-Kč (slovy: šest miliónů osm set třicet tisíc korun českých) na 16.830.000,-Kč (slovy: šest milionů osm set třicet tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů