Trendy

148 385 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-17 935 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 609 163 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.5.2014 Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Historické adresy

2.3.2010 - 7.5.2014 Ostrava - Zábřeh, Ruská č.p.3077/135, PSČ 70030
1.7.2002 - 2.3.2010 Ostrava - Zábřeh, Ruská č.p.3077/135, PSČ 70030

25911368

DIČ

od 1.7.2002

CZ25911368

Datová schránka

7yygw7f

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2600

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.8.2017

1 537 995 000 Kč

Historické jmění

29.9.2014 - 22.8.2017

1 536 995 000 Kč

29.7.2014 - 29.9.2014

1 496 995 000 Kč

22.8.2008 - 29.7.2014

1 158 995 000 Kč

20.12.2007 - 22.8.2008

1 077 995 000 Kč

4.8.2006 - 20.12.2007

952 995 000 Kč

18.8.2004 - 4.8.2006

878 345 000 Kč

11.2.2004 - 18.8.2004

878 345 000 Kč

16.1.2004 - 11.2.2004

878 345 000 Kč

21.3.2003 - 16.1.2004

379 500 000 Kč

1.7.2002 - 21.3.2003

35 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

42272004 / 2700

Provozovny

od 1.12.2002

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Závodní 2991/86C, 703 00, Ostrava - Vítkovice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. srpna 2017 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 23.6.2017 o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti VÍT Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 23.6.2017 o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti VÍT...KOVICE ARÉNA, a.s. se zvyšuje o 1 000 000,- Kč ze současné výše základního kapitálu 1 536 995 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 1 537 995 000,- Kč 2. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsána následující akcie: 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč, Druh upisované akcie kmenová. Forma upisované akcie na jméno. Podoba upisované akcie listinná. 4. Akcie bude upsána jediným akcionářem statutárním městem Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČ: 00845451 a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují. 5. Žádné akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. 6. Místem pro upisování akcie jediným akcionářem je sídlo obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská č.p. 3077/135, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcie jediným akcionářem činí 30 dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií;. 7. Emisní kurs upisované akcie činí 1.000.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč. 8. Emisní kurs upisované akcie může být splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská č.p. 3077/135, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 30 kalendářních dnů od úpisu akcií. 9. Schvaluje se nepeněžitý vklad, jehož předmětem jsou: a)nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: - část pozemku parc. č. 1706 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 56533 m2 označená jako pozemek parc. č. 1706/1, dle zaměření geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.5.2016, včetně všech součástí a faktického a právního příslušenství, zejména : -budova sociálního zařízení -komunikace (hlavní tribuna hrací plocha) -komunikace (hlavní tribuna trafostanice) -komunikace (u tréninkové hrací plochy) -nekrytá tribuna ochoz -ozvučení na nekryté tribuně -betonové schodiště u hlavního vstupu do areálu -betonové schodiště u vchodů 2,3, 4 -zpevněná plocha před hlavním vstupem-betonová dlažba zámková před hlavním vstupem -betonová dlažba u vchodů 2,3, 4 -plocha z betonových dlaždic 30x30 u vstupu do areálu z východní strany -betonová dlažba zámková šedá u mobilních WC, východní strana -betonová dlažba zámková barevná u mobilních WC, východní strana -betonová dlažba zámková šedá u mobilních WC, západní strana -betonová dlažba zámková šedá mezi hlavní tribunou a hrací plochou -plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky -plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do betonových patek -stánek rychlého občerstvení (u ukazatele skóre ) -stánek rychlého občerstvení (u stožáru osvětlení) -pokladna u vchodu č. 1 -přístřešek nad pokladnou č. 1 -pokladny u vchodů č. 2,3, 4 -pokladny u vchodu č. 5 (4 objekty) -pokladna u vchodu č. 5 -přístřešek nad pokladnou č. 5 pokladna u vstupu č. 5 -podzemní betonový objekt pro 2 ks zásobníků na LTO -pozemek par. č. 1708 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 1028 (stavba hlavní tribuny), -pozemek par. č. 1709/1 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 1067 (objekt občanské vybavenosti) a stavba bez čp/če (budova trafostanice)-a samostatné nemovité věci na části pozemku par. č. 1706 o výměře 56533 m2 označené jako pozemek parc. č. 1706/1, dle zaměření geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.5.2016, a to: -osvětlení komunikace před vstupem do areálu -osvětlení tréninkové hrací plochy -hlavní vodovodní řád v areálu -zavlažovací systém hlavního hřiště b)movité věci, a to: -věž ukazatele skóre -vyhřívací systém hlavního hřiště -2 ks nerezový zásobník LTO -technologie transformovny -2 ks zastřešení střídaček -kovová konstrukce zádržné sítě -7 ks mob. stánek -2 ks branková konstrukce kov. na tréninkovém hřišti -2 ks branková konstrukce na hlavním hřišti -2 ks koš s deskou na basketbal nemovité a movité věci uvedené pod bodem a) a b) oceněné znaleckým posudkem č. 1179/31/17 ze dne 25.5.2017 aktualizovaného znaleckým posudkem č. 1-1179/31/17 ze dne 10.6.2017, oba znalce Ing. Miroslava Balnara částkou 86.508.930,- Kč (slovy: osmdesát šest miliónů pět set osm tisíc devět set třicet korun českých), c)nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: -pozemek parc. č. st. 1236/1, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1155, bydlení, včetně všech součástí a faktického a právního příslušenství, zejména venkovních úprav vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, zaústění do jímky, přípojky plynu včetně HUP, zpevněné plochy včetně opěrných zídek, oplocení včetně plotových vrat a vrátek,-pozemek par. č. st. 4860 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, -pozemek par. č. 117/2 zahrada, včetně všech součástí a faktického a právního příslušenství, zejména studny, -pozemek parc. č. 4475 ostatní plocha, jiná plocha,nemovité uvedené pod bodem c) oceněné znaleckým posudkem č. 2287/17 ze dne 31.5.2017 znalce Ing. Martiny Schulmeisterové částkou 3.650.000,- Kč (slovy: tři milióny šest set padesát tisíc korun českých); 10.Za nepeněžitý vklad uvedený výše v bodě 9 se vydává 1 kus kmenové akcie, znějící na jméno Statutární město Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČO: 00845451 v emisním kursu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden miliónů korun českých) v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie se použije na tvorbu rezervního fondu. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. září 2014 - 29. září 2014 : Rada statutárního města Ostravy na svém zasedání dne 26.8.2014 za přítomností 9 členů z celkového počtu 11 členů (hlasováním 9 hlasů pro) v působnosti valné hromady podle § 12 ods... t. 1 zákona o obchodních korporacích, při výkonu práv jediného akcionáře statutárního města Ostravy v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, PSČ 700 30 Ostrava, IČ 259 11 368, za přítomnosti notáře rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií t a k t o : 1. Základní kapitál obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se zvyšuje o 40 000 000,- Kč ze současné výše základního kapitálu 1 496 995 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 1 536 995 000,- Kč. 2. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány následující akcie: 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Druh upisovaných akcií kmenové. Forma upisovaných akcií na jméno. Podoba upisovaných akcií listinná. 4. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem statutárním městem Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČO: 00845451 s využitím přednostního práva. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádějí. Všechny akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty jedinému akcionáři statutárnímu městu Ostrava.5. Žádné akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích.6. Místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská č.p. 3077/135, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, a to nejpozději 3 (třetí) následující kalendářní den od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.7. Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí: 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). 8. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem na účet č. 42272004/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Lhůta pro splacení emisního kursu ve výši 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 2014 - 29. července 2014 : Rada statutárního města Ostravy na svém zasedání dne 15.4.2014 za přítomnosti 10 členů z celkového počtu 11 členů (hlasováním 10 hlasů pro) v působnosti valné hromady podle § 12 od... st. 1 zákona o obchodních korporacích, při výkonu práv jediného akcionáře statutárního města Ostravy v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská č.p. 3077/135, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 259 11 368, rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií (o tomto rozhodnutí byl vyhotoven notářský zápis ze dne 22.4.2014), takto:1.Základní kapitál obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se zvyšuje o 338 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet osm miliónů korun českých)ze současné výše základního kapitálu 1 158 995 000,- Kč(slovy: jedna miliarda jedno sto padesát osm miliónů devět set devadesát pět tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 1 496 995 000,- Kč(slovy jedna miliarda čtyři sta devadesát šest miliónů devět set devadesát pět tisíc korun českých ).2.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3.Na zvýšení základního kapitálu budou upsány následující akcie: 6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě akcie 50 000 000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) 3 (slovy: tři) kusy o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) 2 (slovy: dva) kusy o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč(slovy: jeden milión korun českých) 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč(slovy: pět set tisíc korun českých) 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč(slovy: jedno sto tisíc korun českých) 8 (slovy: osm) kusů o jmenovité hodnotě akcie 10 000,- Kč(slovy: deset tisíc korun českých) 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě akcie 5 000,- Kč(slovy: pět tisíc korun českých).Druh upisovaných akcií kmenové.Forma upisovaných akcií na jméno.Podoba upisovaných akcií listinná.4.Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem statutárním městem Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČO: 00845451 s využitím přednostního práva. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádějí. 5.Žádné akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích.6.Místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská č.p. 3077/135, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, a to nejpozději 3 (třetí) následující kalendářní den od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 7.Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí: 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 50 000 000,- Kč(slovy: padesát miliónů korun českých) 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč(slovy: deset miliónů korun českých) 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč(slovy: pět miliónů korun českých) 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč(slovy: jeden milión korun českých)500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč(slovy: pět set tisíc korun českých)100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč(slovy: jedno sto tisíc korun českých)10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 10 000,- Kč(slovy: deset tisíc korun českých)5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).8.Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem na účet č. 42272004/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Lhůta pro splacení části emisního kursu ve výši 110 000 000,- Kč (slovy: jedno sto deset miliónů korun českých) činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od úpisu akcií. Lhůta pro splacení zbývající části emisního kursu ve výši 228 000 000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet osm miliónů korun českých) se stanoví do 30. 6. 2014 (slovy: třicátého června roku dva tisíce čtrnáct). zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2008 - 22. srpna 2008 : Valná hromada společnosti konaná dne 16.6.2008 rozhodla takto:I. Valná hromada bere na vědomí, že přítomní akcionáři Statutární město Ostrava a VÍTKOVICE, a. s., kteří jsou vlastní... ky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti, se výslovně vzdali přednostního práva na upisování akcií v souladu s ust. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst. 5 Obchodního zákoníku.II. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna miliónů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o částku 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna miliónů korun českých) se nepřipouští.Společnost nabízí upsání nových akcií:1. Počet všech upisovaných akcií činí 5 ks akcií, z toho- 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)- 3 ks (slovy: tři kusy) kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých)- 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých)2. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna miliónů korun českých)3. Emisní kurs upisovaných akcií- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč : 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč : 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč : 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých)4. Druh upisovaných akcií: kmenové akcie5. Forma upisovaných akcií: akcie na jméno6. Podoba upisovaných akcií: listinné akcie7. Kótace upisovaných akcií: akcie nebudou kótované8. Poukázky na nové akcie nebudou vydávány.III. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, jímž tímto rozhodnutím valné hromady určuje Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8.Zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku.Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií.Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií končí čtrnáctým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude zájemci doručen nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen zájemci písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin zájemci.Společnost doručí zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen zájemci ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže zájemce ve lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy:- ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručením dvou vyhotovení smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Ostrava ? Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, z nichž každé vyhotovení smlouvy- bude obsahovat doložku platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude osvědčeno, že o uzavření smlouvy o upsání akcií rozhodlo, dle ust. § 84 odst. 2 téhož zákona, Zastupitelstvo města Ostravy,- bude opatřeno úředně ověřeným podpisem primátora Statutárního města Ostravy.Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně vyhotovená a podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií.IV. Splácení emisního kursu akcií1. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem zájemce - upisovatele. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií.2. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši ve lhůtách níže stanovených na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií, v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku, na jméno emitenta u banky : UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 42272047/2700.3. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií činí 10 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po posledním dni lhůty určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2007 - 20. prosince 2007 : I. Valná hromada bere na vědomí, že přítomní akcionáři Statutární město Ostrava a VÍTKOVICE, a. s., kteří jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100 %... základního kapitálu společnosti, se výslovně vzdali přednostního práva na upisování akcií v souladu s ust. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst. 5 Obchodního zákoníku.II. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 125,000.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět miliónů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o částku 125,000.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět miliónů korun českých) se nepřipouští.Společnost nabízí upsání nových akcií:1. Počet všech upisovaných akcií činí 5 ks akcií, z toho- 2 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50,000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)- 2 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých)- 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých)2. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 125,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět miliónů korun českých)3. Emisní kurs upisovaných akcií- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50,000.000,- Kč : 50,000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč : 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč : 5,000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých)4. Druh upisovaných akcií : kmenové akcie5. Forma upisovaných akcií : akcie na jméno6. Podoba upisovaných akcií : listinné akcie7. Kótace upisovaných akcií : akcie nebudou kótované8. Poukázky na nové akcie nebudou vydávány.III. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, jímž tímto rozhodnutím valné hromady určuje Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8.Zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku.Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií.Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií končí čtrnáctým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude zájemci doručen nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen zájemci písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin zájemci.Společnost doručí zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen zájemci ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže zájemce ve lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy - ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručením dvou vyhotovení smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Ostrava - Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, z nichž každé vyhotovení smlouvy- bude obsahovat doložku platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude osvědčeno, že o uzavření smlouvy o upsání akcií rozhodlo, dle ust. § 84 odst. 2 téhož zákona, Zastupitelstvo města Ostravy,- bude opatřeno úředně ověřeným podpisem primátora Statutárního města Ostravy.Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně vyhotovená a podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií.IV. Splácení emisního kursu akcií1. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem zájemce - upisovatele. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií.2. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši ve lhůtách níže stanovených na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií, v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku, na jméno emitenta u banky : HVB Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 42272063/2700.3. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií činí 10 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po posledním dni lhůty určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2006 - 4. srpna 2006 : I. Valná hromada bere na vědomí, že přítomný akcionář VÍTKOVICE, a.s., který je vlastníkem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 0,04 % základního kapitálu společno... sti, se výslovně vzdal přednostního práva na upisování akcií v souladu s ust. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst. 5 Obchodního zákoníku.II. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 74 650 000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů šest set padesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o částku 74 650 000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů šest set padesát tisíc korun českých) se nepřipouští. Společnost nabízí upsání nových akcií:1. Počet všech upisovaných akcií činí 18 ks akcií, z toho- 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)- 2 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých)- 4 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých)- 6 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)- 5 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10 000,- Kč (slovy: dest tisíc korun českých)2. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 74 650 000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů šest set padesát tisíc korun českých)3. Emisní kurs upisovaných akcií- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč : 50 000 000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč : 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč : 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč : 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč : 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)4. Druh upisovaných akcií: kmenové akcie5. Forma upisovaných akcií: akcie na jméno6. Podoba upisovaných akcií: listinné akcie7. Registrace upisovaných akcií: akcie nebudou registrovanéIII. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, jímž tímto rozhodnutím valné hromady určuje Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8. Zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku.Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií.Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů. Tato lhůta začne běžet třetím dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude zájemci doručen nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen zájemci písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin zájemci.Společnost doručí zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen zájemci ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže zájemce ve lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy - ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručením dvou vyhotovení smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Ostrava - Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, z nichž každé vyhotovení smlouvy- bude obsahovat doložku platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude osvědčeno, že o uzavření smlouvy o upsání akcií rozhodlo, dle ust. § 84 odst. 2 téhož zákona, Zastupitelstvo města Ostravy,- bude opatřeno úředně ověřeným podpisem primátora Statutárního města Ostravy.Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně vyhotovená a podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií.IV. Splácení emisního kursu akcií1. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem zájemce - upisovatele. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií.2. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši ve lhůtách níže stanovených na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií, v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku, na jméno emitenta u banky: HVB Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 42272063/2700.3. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií činí 40 pracovních dnů a počíná běžet ode dne následujícího po posledním dni lhůty určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2003 - 16. ledna 2004 : IV. Splácení emisního kursu akcií1. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem zájemce - upisovatele. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité... hodnotě upisovaných akcií.2. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši ve lhůtách níže stanovených na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií, v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku, na jméno eminenta u banky: HVB Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 42272-047/2700.3. Lhůty pro splacení emisního kursu jsou následující:- část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 170 000 000,- Kč (slovy: sto sedmdesát miliónů korun českých) bude splacena do 15 dnů ode dne následujícího po posledním dni lhůty určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií- část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 225 845 000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet pět miliónů osm set čtyřicet pět tisíc korun českých) bude splacena do 31. ledna 2004 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce čtyři)- zbývající část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 103 000 000,- Kč (slovy: sto tři milióny korun českých) bude splacena do 30. června 2004 (slovy: třicátého června roku dva tisíce čtyři). zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2003 - 16. ledna 2004 : III. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, jímž tímto rozhodnutím valné hromady určuje Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se... sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8.Zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku.Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií.Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů. Tato lhůta začne běžet třetím dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude zájemci doručen nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen zájemci písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin.Společnost doručí zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen zájemci ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže zájemce ve lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy - ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručením dvou vyhotovení smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Ostrava - Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, z nichž každé vyhotovení smlouvy- bude obsahovat doložku platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude osvědčeno, že o uzavření smlouvy o upsání akcií rozhodlo, dle ust. § 84 odst. 2 téhož zákona, Zastupitelstvo města Ostravy,- bude opatřeno úředně ověřeným podpisem primátora Statutárního města Ostravy.Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně vyhotovená a podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2003 - 16. ledna 2004 : II. Valná hromada konaná dne 31.10.2003 rozhodla , že se zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 498 845 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm miliónů osm set čtyřicet pět... tisíc korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o částku 498 845 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm miliónů osm set čtyřicet pět tisíc korun českých) se nepřipouští.Společnost nabízí upsání nových akcií:1. Počet všech upisovaných akcií činí 34 ks akcií, z toho- 9 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)- 4 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých)- 8 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých)- 8 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)- 4 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)- 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých)2. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 498 845 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm milionů osm set čtyřicet pět tisíc korun českých)3. Emisní kurs upisovaných akcií- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč: 50 000 000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč: 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč: 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč: 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč: 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč: 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých)4. Druh upisovaných akcií: kmenové akcie5. Forma upisovaných akcií: akcií na jméno6. Podoba upisovaných akcií: listinné akcie7. Registrace upisovaných akcií: akcie nebudou registrované zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2003 - 16. ledna 2004 : I. Valná hromada konaná dne 31.10.2003 bere na vědomí, že přítomni akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100% základního kapitálu sp... olečnosti, se výslovně vzdali práva přednostního práva na upisování akcií v souladu s ust. § 204 a) odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220 b) odst. 5 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2003 - 16. ledna 2004 : Mimořádná valná hromada konaná dne 12.12.200 učinila následujícírozhodnutí:
 • 3. února 2003 - 15. prosince 2003 : Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokudbude řádně vyhotovená a podepsaná smlouva v potřebném počtuvyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí l... hůtyurčené k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2003 - 15. prosince 2003 : Společnost doručí zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedenélhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mítnáležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodní... hozákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručenzájemci ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenýmpodpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinkypřijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže zájemce ve lhůtěurčené pro přijetí návrhu smlouvy - ve lhůtě pro upisováníakcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu smlouvydoručením dvou vyhotovení smlouvy do místa pro upisování novýchakcií, na adresu Ostrava - Zábřeh, Ruská čp. 3077/135, z nichžkaždé vyhotovení smlouvy3. bude obsahovat doložku platnosti právního úkonu dle ust. § 41zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,jíž bude osvědčeno, že uzavření smlouvy o upsání akcií rozhodlo,dle ust § 84 odst. 2 téhož zákona, Zastupitelstvo města Ostravy4. bude opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávěné jednatjménem Statutárního města Ostravy zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2003 - 15. prosince 2003 : Lhůta pro upisování akcií činí 30 pracovních dnů. Tato lhůtazačne běžet 15-tým pracovním dnem po dni, v němž nabude právnímoci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápis... urozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akciíbude zájemci doručen nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůtypro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátekběhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem,bude oznámen zájemci písemně a tato informace bude doručenaspolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy ainformace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučenýmdopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listinzájemci. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2003 - 15. prosince 2003 : Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádřenípísemného souhlasu zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy oupsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež... jemístem pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2003 - 15. prosince 2003 : Zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c... ,ust. § 44 Občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2003 - 15. prosince 2003 : II. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budounabídnuty k upsání určitému zájemci, jímž tímto rozhodnutímvalné hromady určuje Statutární město Ostrava, IČ: 00 84 54 51,se ... sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2003 - 15. prosince 2003 : I. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitálspolečnosti o částku 344.500.000,- Kč upsáním nových akcií.Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu očást... ku 344.500.000,- Kč se nepřipouští.Společnost nabízí upsání nových akcií:1. Počet všech upisovaných akcií činí 39 ks akcií, z toho:- 34 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč- 4 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč2. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 344.500.000,-Kč3. Emisní kurz upisovaných ackií:- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč: 10.000.000,-Kč- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč: 1.000.000,- Kč- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč: 500.000,- Kč4. Druh upisovaných akcií: kmenové akcie5. Forma upisovaných akcií: akcie na jméno6. Podoba upisovaných akcií: listinné akcie7. Registrace upisovaných akcií: akcie nebudou registrované zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2003 - 15. prosince 2003 : III. Splácení emisního kurzu akcií1. Emisní kurz upisovaných akcií může být splacen výlučněpeněžitým vkladem zájemce - upisovatele. Emisní kurz upisovanýchakcií je roven jmenovité ... hodnotě upisovaných akcií.2. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsanýchakcií v plné výši ve lhůtě níže stanovené na zvláštní účet ubanky zřízený za účelem splacení emisního kurzu akcií, v souladus ust. § 204 odst. 2 ObchZ, na jméno emitenta u banky: Komerčníbanka, a.s., pobočka Ostrava - Bělský Les, Horní 1116/52, PSČ700 30, č.ú.: 277359610237/0100.3. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií činí 40 pracovníchdnů a počíná běžet ode dne následujícího po posledním dni lhůtyurčené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů