Základní údaje

Sídlo

od 19.11.2014 Koněvova 171/98, Heřmanice, 713 00 Ostrava

Historické adresy

27.10.2003 - 19.11.2014 Ostrava - Moravská Ostrava, Smetanovo náměstí 7/1180, PSČ 70200
14.10.2002 - 27.10.2003 Ostrava-Mor.Ostrava, Dlouhá 194/3, PSČ 70200
24.6.2002 - 14.10.2002 Kamenná č.p.22, PSČ 78974

25911961

DIČ

Není plátce DPH

17.10.2002 - 5.11.2015

CZ25911961

Datum vzniku

24. června 2002

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. října 2017

Datová schránka

k8qez6v

Historické názvy

19.11.2014 - 7.1.2016

NEW TD agility a.s.

14.10.2002 - 19.11.2014

Lukáš Chlebovský a.s.

24.6.2002 - 14.10.2002

Kovové tkaniny Kamenná a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2604

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.4.2004

17 000 000 Kč

Historické jmění

24.6.2002 - 1.4.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Historické provozovny

9.1.2014 - 15.9.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Pankráci 1727/86, 140 00, Praha 4 - Nusle

... více provozoven (celkem 21) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. ledna 2016 : Právní důvod zrušení společnosti:Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 181/2015-9, ze dne 9.10.2015, které nabylo právní moci dne 9.12.2015, byla společnost zrušena a naří Právní důvod zrušení společnosti:Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 181/2015-9, ze dne 9.10.2015, které nabylo právní moci dne 9.12.2015, byla společnost zrušena a naří...zena likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 19. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. března 2004 - 1. dubna 2004 : Jediný akcionář společnosti Lukáš Chlebovský, r.č. 710805/5526, Ostrava-Mor. Ostrava, Veleslavínova 16, PSČ: 70200 rozhodl ve formě notářského zápisu notářky JUDr. Radmily Buroňové... , se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Na Hradbách 18, o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nepeněžitým vkladem takto:- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 15.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zapsaný základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč bude zvýšen na 17.000.000,- Kč;- Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:počet akcií: 150 kusůjmenovité hodnota akcie: 100.000,- Kčforma akcií: na majitelepodoba akcií: listinná;- Jediný akcionář společnosti se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na upisování akcií.- Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku. Žádné akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Všech 150 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč budou nabídnuty k upsání pouze určitému zájemci, jímž je stávající jediný akcionář společnosti Lukáš Chlebovský, r.č. 710805/5526 Ostrava-Mor. Ostrava, Veleslavínova 16, PSČ: 70200. Výběr osoby zájemce byl vybrán v souladu s podnikatelským záměrem a strategií společnosti, jejímž cílem je rozšíření podnikatelské činnosti o provozování činností a provozoven, jež náleží k podniku fyzické osoby Lukáše Chlebovského, IČO: 49579673, místem podnikání Ostrava - Mor. Ostrava, Hornopolní 55/3121, PSČ: 70200.- Předem určený zájemce Lukáš Chlebovský, r.č. 710805/5526 Ostrava-Mor. Ostrava, Veleslavínova 16, PSČ: 702 00 upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Emisní kurz upsaných akcií bude na základě rozhodnutí jediného akcionáře splacen nepeněžitým vkladem. Rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu činí 15,000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti Lukáš Chlebovský a.s. pod adresou Ostrava, Moravská Ostrava, Smetanovo náměstí 7/1180, PSČ 702 00.- Lhůta pro úpis nových akcií je třicet dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude s počátkem běhu lhůty společností seznámen a v této stanovené lhůtě mu bude rovněž předložena smlouva o upsání akcií.- Hodnota nepeněžitého vkladu na splacení emisního kurzu akcií se stanoví znaleckým posudkem znalce a činí 15,426.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány určitému zájemci, tvoří emisní ážio, které činí 426.000,- Kč a emisní kurz každé jedné akcie, jichž bude upsáno 150 kusů činí 102.840,- Kč, když jmenovitá hodnota každé jedné akcie činí 100.000,- Kč a emisní ážio na každou jednu akcii činí 2.840,- Kč.- Úhrnný emisní kurz akcií, které budou vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad bude splacen částí hodnoty nepeněžitého vkladu, která se použije na splacení jmenovité hodnoty upisovaných akcií ve výši 15.000.000,- Kč na účet 411 dle účtové osnovy a část hodnoty nepeněžitého vkladu se použije na splacení emisního ážia na účet 412 účtové osnovy.- Místem pro splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Lukáš Chlebovský a.s. pod adresou Ostrava, Moravská Ostrava, Smetanovo náměstí 7/1180, PSČ 702 00.- Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 30 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tímto vkladem bude podnik fyzické osoby Lukáše Chlebovského , IČO: 49579673, místem podnikání Ostrava - Mor. Ostrava, Hornopolní 55/3121, PSČ: 70200 a vklad tak bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu podniku, kterou uzavře jediný akcionář jako určený zájemce a vkladatel se společností.- schvaluje se upisování akcií a splácení jejich emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem, jakož i předmět nepeněžitého vkladu, kterým bude splacen emisní kurz akcií. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik ve vlastnictví podnikatele fyzické osoby Lukáše Chlebovského, IČO: 49579673, místem podnikání Ostrava - Mor. Ostrava, Hornopolní 55/3121, PSČ: 702 00, nezapsaného v obchodním rejstříku s tím, že předmět činnosti tohoto podnikatele koresponduje s předmětem činnosti a hospodářská hodnota tohoto podniku je tedy zjistitelná pro společnost hospodářsky využitelná.- schvaluje se hodnota nepeněžitého vkladu na splácení emisního kurzu akcií, jak byla stanovena posudkem znalce, který byl jmenován Krajským soudem v Ostravě Usnesením vydaným dne 19.11.2003 pod č.j. Nc 5221/2003-5. Znalcem byl jmenován Mgr. Pavel Procházka, nar. 20.12.1967, bytem Skřivánčí 1149/8, 746 01 Opava, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, za účelem vypracování znaleckého posudku, jehož předmětem bude stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu - podniku podnikatele Lukáše Chlebovského, IČO: 49579673, místem podnikání Hornopolní 3121/55, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava do společnosti Lukáš Chlebovský a.s. , se sídlem Smetanovo náměstí 7/1180, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25911961 a tento nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem tohoto znalce č. 26-04/2004 ze dne 18.2.2004 oceněn částkou 15,426.000,- Kč.- schvaluje se smlouva o vkladu podniku a uděluje se souhlas k uzavření smlouvy o vkladu podniku, na jejímž základě podnikatel Lukáš Chlebovský, IČO: 49579673, místem podnikání Hornopolní 3121/55, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava vloží podnik do společnosti Lukáš Chlebovský a.s., IČO: 25911961, se sídlem Smetanovo náměstí 7/1180, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů