Trendy

194 560 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

11 214 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

141 580 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.8.2003 Praha 1, Václavské náměstí 56, čp. 802, PSČ 11000

Historické adresy

1.10.2002 - 5.8.2003 Moravská Třebová, Lanškrounská 87, čp. 499, PSČ 57101
1.2.1999 - 1.10.2002 Moravská Třebová, Lanškrounská 87, okres Svitavy, PSČ 57101

25915207

DIČ

od 1.2.1999

CZ25915207

Datum vzniku

1. února 1999

Datová schránka

gcaccru

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1883

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.4.2017

84 000 000 Kč

Historické jmění

20.5.2016 - 12.4.2017

76 000 000 Kč

14.5.2015 - 20.5.2016

60 000 000 Kč

9.11.2010 - 14.5.2015

40 000 000 Kč

1.2.1999 - 9.11.2010

20 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 2.10.2014

CZ3008000000000002116322

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

27.10.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Lanškrounská 499/87, 571 01, Moravská Třebová - Předměstí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. dubna 2017 : Valná hromada rozhodla dne 12.4.2017 o zvýšení základního kapitálu (záměr zvýšení):Základní kapitál společnosti ABNER a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, IČO: 259152 Valná hromada rozhodla dne 12.4.2017 o zvýšení základního kapitálu (záměr zvýšení):Základní kapitál společnosti ABNER a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, IČO: 259152...07, se zvyšuje z dosavadní výše 76,000.000,-- Kč, (slovy: sedmdesát šest miliónů Kč) o částku 8,000.000,-- Kč, (slovy: osm miliónů Kč) na základní kapitál ve výši 84,000.000,-- Kč, (slovy: osmdesát čtyři milióny Kč).Zvýšení základního kapitálu bude realizováno ve smyslu § 195 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. z vlastních zdrojů.Vlastními zdroji společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje včlenění podle struktury vlastního kapitálu vúčetní závěrce k31.12.2016 je výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) {aktiva/pasiva} položka A.V., 32.752.000,-- Kč (zisk po zdanění za rok 2016) s tím, že tato účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Pěvou Zemanovou bez výhrad, zprávou auditora ze dne 27.3.2017.Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se použije část shora uvedeného zisku ve výši 8,000.000,-- Kč (slovy: osm miliónů Kč).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií, a to vydáním 80 (osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc Kč) číslo 761 až 840. Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Akcie budou cennými papíry na řad.S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti, tzn. s každou akcií je na každých 100.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; celkový počet hlasů ve společnosti bude po zvýšení činit 840 (osm set čtyřicet) hlasů.Nové akcie budou bezplatně předány stávajícím akcionářům v poměru jmenovitých hodnot akcií, které mají v držení. Lhůta pro vydání nových akcií činí 3 měsíce a začne běžet ode dne, kdy bude způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady uveřejněna výzva představenstva, aby se akcionáři dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Výzvu lze předat i osobně. Výzva musí mít náležitosti dle § 503 zák.č. 90/212 Sb. a nesmí předcházet zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 20. května 2016 : Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající částky 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů Korun českých) o částku 16.000.000,- Kč (slovy: šestná Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající částky 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů Korun českých) o částku 16.000.000,- Kč (slovy: šestná...ct milionů Korun českých) na částku 76.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů Korun českých). V souladu s ust. § 495 ZOK se ke zvýšení základního kapitálu použijí vlastní zdroje Společnosti, a to nerozdělený zisk z minulých let vykázaný v řádné účetní závěrce Společnosti, která byla sestavena z údajů zjištěných k 31. 12. 2015, byla ověřena auditorem bez výhrad a schválena valnou hromadou Společnosti konanou dne 26. 2. 2015. V uvedené účetní závěrce je nerozdělený zisk Společnosti vykázán ve vlastním kapitálu pod číslem řádku 084 Nerozdělený zisk minulých let, a to ve výši 13.808.463,75 Kč (slovy: třináct milionů osm set osm tisíc čtyři sta šedesát tři Korun českých, sedmdesát pět haléřů), přičemž po rozhodnutí valné hromady o použití zisku za rok 2015 je nerozdělený zisk Společnosti ve výši 22.207.839,08 Kč (slovy: dvacet dva milionů dvě stě sedm tisíc osm set třicet devět Korun českých, osm haléřů). Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se použije část uvedeného nerozděleného zisku Společnosti, a to část ve výši 2.191.536,25,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto devadesát jedna tisíc pět set třicet šest Korun českých dvacet pět haléřů). Podmínky stanovené v ust. § 495 odst. 2 ZOK jsou splněny. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií v počtu 160 (slovy: jedno sto šedesát) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc Korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, a jejich bezplatným předáním stávajícím akcionářům v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Lhůta pro vydání nových akcií Společnosti činí tři měsíce a počne běžet ode dne, kdy bude způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady uveřejněna výzva představenstva akcionářům, aby se dostavili k převzetí nových akcií Společnosti. Výzvu lze předat i osobně. Výzva nesmí předcházet zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. května 2015 : Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající částky 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů Korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvace Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající částky 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů Korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvace...t milionů Korun českých) na částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů Korun českých).V souladu s ust. § 495 ZOK se ke zvýšení základního kapitálu použijí vlastní zdroje Společnosti, a to nerozdělený zisk z minulých let vykázaný v řádné účetní závěrce Společnosti, která byla sestavena z údajů zjištěných k 31. 12. 2013, byla ověřena auditorem bez výhrad a schválena valnou hromadou Společnosti konanou dne 27. 6. 2014. V uvedené účetní závěrce je nerozdělený zisk Společnosti vykázán ve vlastním kapitálu pod číslem účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let, a to ve výši 23.057.489,76 Kč (slovy: dvacet tři milionů padesát sedm tisíc čtyři sta osmdesát devět Korun českých, sedmdesát šest haléřů), přičemž po rozhodnutí valné hromady o použití zisku za rok 2013 je nerozdělený zisk Společnosti ve výši 25.281.175,61 Kč (slovy: dvacet pět milionů dvě stě osmdesát jeden tisíc jedno sto sedmdesát pět Korun českých, šedesát jedna haléřů). Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se použije část uvedeného nerozděleného zisku Společnosti, a to část ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů Korun českých). Podmínky stanovené v ust. § 495 odst. 2 ZOK jsou splněny.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií v počtu 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc Korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, a jejich bezplatným předáním stávajícím akcionářům v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.Lhůta pro vydání nových akcií Společnosti činí tři měsíce a počne běžet ode dne, kdy bude způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady uveřejněna výzva představenstva akcionářům, aby se dostavili k převzetí nových akcií Společnosti. Výzvu lze předat i osobně. Výzva nesmí předcházet zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 6. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. dubna 2006 - 9. listopadu 2010 : Dne 30.1.2006 rozhodla valná hromada společnosti ABNER a.s. o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o částku 3 000 000,- Kč, tedy z nynější výše 20 000 000,- Kč na 23 00... 0 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem zvýšení je posílení vlastního kapitálu společnosti a posílení kapitálové příměřenosti společnosti.Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Takto bude upsáno 30 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, v listinné podobě, které nejsou registrovány.Bylo rozhodnuto, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci Ivo Travnickovi, nar. 17.3.1969, bytem Derby Lane, Sarasota, Florida, USA. Všichni akcionáři společnosti se na valné hromadě před rozhodováním o zvýšení základního kaptiálu vzdali svého přednostního práva na upsání akcií.Návrh smlouvy o úpisu akcií musí být jedinému zájemci předložen představenstvem společnosti do 15 dnů od konání valné hromady rozhodující o zvýšení základního kaptálu.Emisní kurs akcií činí 10 000 000,- Kč, emisní ážio je 7 000 000,- Kč. K upsání akcií se poskytuje lhůta dvou týdnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcií 10 000 000,- Kč je předem určený zájemce povinen zaplatit na bankovní účet u HVB Bank a.s., číslo účtu 72356030/2700 nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů