Trendy

218 426 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

10 795 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

185 071 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.11.2014 č.p. 187, 542 13 Jívka

Historické adresy

30.4.2014 - 13.11.2014 č.p. 187, 542 13 Jívka
2.10.2001 - 30.4.2014 Jívka 187, PSČ 54213
16.2.1999 - 2.10.2001 Jívka 187, okres Trutnov

25916581

DIČ

od 1.4.1999

CZ25916581

Datová schránka

f87d8t4

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1890

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.12.2004

64 988 000 Kč

Historické jmění

9.2.2004 - 28.12.2004

44 152 000 Kč

2.10.2001 - 9.2.2004

43 552 000 Kč

30.11.1999 - 2.10.2001

33 285 000 Kč

16.2.1999 - 30.11.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Trutnov

Bankovní účty

zvěřejněno 29.4.2013

273062813 / 0300

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 22.1.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • J. A. Komenského 143, 542 01, Žacléř

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 13. října 2004 - 5. září 2005 : Mimořádná valná hromada konaná dne 19.7.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu v následujícím rozsahu:a) Základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje o 20.836.000,00 Kč, sl... ovy: dvacet miliónů osm set třicet šest tisíc korun českých, upsáním akcií jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem.b) Předmětem nepeněžitého vkladu je movitý majetek - červená škvára - uložená na parcele číslo 44/2 v katastrálním území Lampertice, která byla oceněna znaleckým posudkem číslo 525/21/2004 znalce JUDr. Ing. Františka Oraského a znaleckým posudkem číslo 45/12/2004 znalce Martina Oraského, vypracovanými ke dni 26.4.2004, částkou 20.836.000,00 Kč, slovy: dvacet miliónů osm set třicet šest tisíc korun českých.c) Nepeněžitý vklad je ve vlastnictví Ing. Zdeňka Adamce, rodné číslo 54 12 22/2915, trvalým pobytem Rázová č.p. 1, kterému za tento vklad bude vydáno 20836, slovy dvacet tisíc osm set třicet šest, kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě akcie 1.000,00 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, v listinné podobě.Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě.d) Místem pro upisování akcií a pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, to je Jívka č.p. 187.e) Smlouva o upsání akcií bude předložena Ing. Zdeňku Adamcovi do dvou dnů po provedení zápisu do obchodního rejstříku s tím, že bude o ní osobně statutárním orgánem společnosti vyrozuměn a lhůta na její podepsání se stanovuje na patnáct dnů od jejího předložení. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2003 - 9. února 2004 : Mimořádná valná hromada ocenila, z důvodu opatrnosti a zajištěnínominální hodnoty jednoho kusu akcie, uvedený předmět vkladu načástku 600 000,- Kč (slovy šest set tisíc korun český... ch). zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2003 - 9. února 2004 : Uvedená nemovitost byla popsána a oceněna znaleckým posudkemznalce Jiřího Danielise č. 4464/46-2002 ze dne 1.3.2002 na shorauvedenou částku.Tržní cena uvedeného nemovitého majetku ... Ing. Alexandera Řehákabyla dle znaleckého posudku znalce Jiřího Danielise č.4464/46-2002 ze dne 1.3.2002 stanovena na celkovou částku600 000,- Kč tj. slovy šest set tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2003 - 9. února 2004 : 3. Všechny shora uvedené akcie v počtu 600 kusů budou nabídnutyk upsání níže uvedenému zájemci Ing. A. Řehákovi, rod č.661127/0798, bytem Úpice, Chelčického 1093 a to v počtu 600ku... sů.Předmětem vkladu Ing. Alexandera Řeháka, rod.č. 661127/0798,bytem Úpice, Chelčického 1093 jeprůmyslový objekt na stavební parcele č. 362, stavební parcelač. 362 včetně součástí a příslušenství v katastrálním územíLampertice, obec Lampertice.Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 863 prokatastrální území Lampertice, obec Lampertice u Katastrálníhoúřadu v Trutnově. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2003 - 9. února 2004 : 2. Počet upisovaných akcií činí 600 kusů (slovy šest set kusů).Jedná se o listinné, kmenové akcie na majitele s jmenovitouhodnotou 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Emi... sníkurz se rovná jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2003 - 9. února 2004 : 1. zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti o částku600.000,- Kč tj. slovy: šest set tisíc korun českých. Upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští.
 • 5. června 2003 - 9. února 2004 : Mimořádná valná hromada ze dne 22.4.2002 schvaluje:
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : 5) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu počne běžet prvnímdnem lhůty pro úpis akcií a končí třetím dnem po skončení proupisování akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bu... desídlo obchodní společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : 4) Lhůta pro upisování akcií bude pět dnů a počne běžet druhýmdnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bu... de sídloobchodní společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : Mimořádná valná hromada ocenila, z důvodu opatrnosti a zajištěnínominální hodnoty jednoho kusu akcie, uvedený předmět vkladu načástku 10.267.000,- Kč (slovy: deset milionů dvě stě ... šedesátsedm tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : Tržní cena uvedeného nemovitého majetku Ing. Zdeňka Adamce byladle znaleckých posudků znalce Ing. Josefa Faifra č.1968-103/2000, č. 1969-104/2000, č. 1970-105/2000, č.1971-106/2000... ze dne 12.7.2000 stanovena částkou 10.267.060,-Kč, tj. slovy: deset milionů dvě stě šedesát sedm tisíc šedesátkorun českých. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : Tržní cena uvedeného nemovitého majetku Ing. Zdeňka Adamce byladle znaleckého posudku znalce Jiřího Danielise č. 4092/155-2000ze dne 14.7.2000 stanovena celkovou částkou 10.590.000... ,- Kč, tj.slovy: deset milionů pět set devadesát tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : Veškeré shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckýmposudkem znalce Jiřího Danielise č. 4092/155-2000 ze dne14.7.2000 a znaleckým posudkem znalce Ing. Josefa Faifra č.1968-103/... 2000, č. 1969-104/2000, č. 1970-105/2000, č.č. 1971-106/2000 ze dne 12.7.2000 na shora uvedené částky. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 825 prokatastrální území Lampertice, obec Lampertice u Katastrálníhoúřadu v Trutnově.
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : f) pozemková parcela parc.č. 29/3 ostatní komunikace vkatastrálním území Lampertice, obec Lampertice.
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : e) průmyslový objekt na stavební parcele č. 315, stavebníparcela č. 315, průmyslový objekt na stavební parcele č. 316,stavební parcela č. 316, ostatní stavební objekt na stavebnípa... rcele č. 366, stavební parcela č. 366 včetně součástí apříslušenství vše v katastrálním území Lampertice, obecLampertice. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : Průmyslový objekt na stavební parcele č. 351, průmyslový objektna stavební parcele č. 352, průmyslový objekt na stavebníparcele č. 353, průmyslový objekt na stavební parcele č. 354... ,průmyslový objekt na stavební parcele č. 355, průmyslový objektna stavební parcele č. 356, průmyslový objekt na stavebníparcele č. 357, průmyslový objekt na stavební parcele č. 358včetně součástí a příslušenství vše v katastrálním územíLampertice, obec Lampertice. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1474pro katastrální území Žacléř, obec Žacléř u katastrálního úřaduv Trutnově.
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : c) Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původníhopozemkového katastru č. 672/2, č. 673, č. 675 a č. 678 vkatastrálním území Žacléř, obec Žacléř.
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : b) průmyslový objekt na stavební parcele č. 1269 včetněsoučástí a příslušenství v katastrálním území Žacléř, obecŽacléř.
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : a) rodinný domek čp. 460 na stavební parcele č. 1167, stavebníparcela č. 1167 včetně součástí a příslušenství, tj. venkovníchúprav (venkovní schody, zpevněná plocha z betonu, zpevn... ěnáplocha ze zámkové dlažby) vše v katastrálním území Žacléř, obecŽacléř. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : Předmětem vkladu Ing. Zdeňka Adamce, r.č. 541222/2915, bytemPraha 4-Podolí, Podolská 112, PSČ 140 00.
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : 3) Všechny shora uvedené akcie v počtu 10267 kusů budounabídnuty k upsání níže uvedenému zájemci Ing. Zdeňku Adamcovi,r.č. 541222/2915, bytem Praha 4, Podolí, Podolská 112 a to vpo... čtu 10267 kusů. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : 2) Počet upisovaných akcií činí 10267 kusů (slovy: deset tisícdvě stě šedesát sedm kusů). Jedná se o listinné, kmenové akciena majitele s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jed... en tisíckorun českých). Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : zvýšení základního jmění obchodní společnosti o částku10.267.000,- Kč, tj. slovy: deset milionů dvě stě šedesát sedmtisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku senepřipouš... tí. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2000 - 2. října 2001 : Mimořádná valná hromada ze dne 26.7.2000 schvaluje:
 • 1. června 1999 - 8. února 2000 : 5. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu počne běžet prvnímdnem lhůty pro úpis akcií a končí třetím dnem po skončení lhůtypro upisování akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkl... adubude sídlo obchodní společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1999 - 8. února 2000 : 4. Lhůta pro upisování akcií bude pět dnů a počne běžet druhýmdnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bu... de sídloobchodní společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1999 - 8. února 2000 : C/ Předmět nepeněžitého vkladu Ing. Zdeňka Adamce, r.č.541222/2915, bytem Praha 4, Podolí, Podolská 112 podnikající podobchodním jménem MEC-A, Praha 4, Podolská 112, PSČ 140 00, IČ... O15281728 tak, jak je popsáno znaleckými posudky č. 4, archivníčíslo znalce 12-121/1999 ze dne 14.4.1999 znalce Ing. ViktoraPecena, 541 01 Trutnov, Bulharská 65/3 a č. 2366/99 ze dne14.4.1999 znalce Ing. Jiřího Prouzy, 547 01 Náchod, Vojanova159.Výrobní zařízení:1. Počítač AT-286 s příslušenstvím, 2. Zásobník cemenzu ZC 305,3. Zásobník cementu ZC 305, 4. Stykač XSBI ND, 5. Stykač XSBIND, 6. Stykač XSBI ND, 7. MW 102 univerzální posunovač,8. Kancelářská stěna, 9. Vibrilis, 10. Sklonná váha můstková,11. Horkovzdušný sterilizátor HS 202A, 12. Vysokozdvižný vozíkDV 20A, 13. Duchadlo Gem - 80, 14. GEM 80, 15. Rozvodna NN,16. Zásobník cementu ZC 125, 17. Kompresor PKS 35, 18. Výrobnílinka tvárnic, 19. Podavač komorový, 20. Balící stroj FS-M,21. Trafostanice, 22. Zásobník cenemtu ZC 125, 23. Linka naúpravu a dopravu škváry.Tržní cena shora uvedeného majetku Ing. Zdeňka Adamce,podnikajícího pod obchodním jménem MEC-A Praha 4, Podolská 112byla dle znaleckého posudku znalce Ing. Jiřího Prouzy č. 2366/99ze dne 14.4.1999 stanovena částkou 24.885.000,- Kč, tj. slovy:dvacetčtyřimilionyosmsetosmdesátpěttisíc korun českých.Tržní cena shora uvedeného majetku Ing. Zdeňka Adamce,podnikajícího pod obchodním jménem MEC-A Praha 4, Podolská 112byla dle znaleckého posudku znalce Ing. Viktora Pecena Trutnovč. 2366/99 ze dne 14.4.1999 stanovena částkou 25.000.000,- Kč,tj. dvacetpětmilionů korun českých.Mimořádná valná hromada ocenila z důvodu opatrnosti uvedenýpředmět vkladu na částku 24.885.000,- Kč ( slovy: dvacetčtyři-milionyosmsetosmdesátpěttisíc korun českých ). zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1999 - 8. února 2000 : B/ Předmět nepeněžitého vkladu obchodní společnosti STAVEBNÍKONSTRUKCE JÍVKA, spol. s r.o., Jívka 187, IČO 49282034 tak, jakje popsáno znaleckými posudky č. 283/9/1999 ze dne 15.4.... 1999znalce JUDr.Ing. Františka Oraského CSc., 281 01 Velim, Na Skále447 a č. 391/41/1999 ze dne 15.4.1999 znalce Ing. VáclavaZvěřiny, CSc., 110 00 Praha 1, Skořepka 7,Stavby:1. Zastřešené parkoviště, 2. Provozní vrátnice, 3. Čerpacístanice pohonných hmot, 4. Čekárna, 5. Váha, 6. Dělírna,7. Buňka obsluhy skladu materiálu, 8. Kovový přístřešek u buňkyskladu materiálu, 9. Závodní jídelna a kantýna, 10. Stavebníbuňka, 11. Mycí rampa, 12. Tryskárna, 13. Autodoprava -autodílna, 14. Hlavní správní budova, 15. Požární zbrojnice, 16.Schodiště kryté, 17. Sklad stavebnin, 18. Technická přípravavýroby a dílna, 19. Truhlárna, 20. Sociální zařízení, 21.Elektroúdržba, 22. Soustružna, 23. Kotelna, 24. Zámečnickáúdržba, 25. Kovový přístřešek u zámečnické údržby, 26.Trafostanice, 27. Požární zbrojnice - bývalá, 28. Požární nádrž,29. Sklad, 30. Sklad plynu, 31. Přístřešek u hlavní výrobníhaly, 32. Hlavní výrobní hala, 33. Sklad expedice, 34. Vratau skladu expedice, 35. Sklad PHM, 36. Otevřený sklad, 37.Administrativní budova, 38. Sklad, 39. Výrobní hala HAGO - vyššíčást, 40. Sklad a dílna HAGO, 41. Kotelna spodní, 42. Skladmontážní, nářaďovna, 43. administrativní budova HAGO, 44. DílnaHAGO, 45. Vstupní část haly HAGO, 46. Kovovýroba s truhlárnou,47. Sklad panelů, 48. Řezárna překližek, 49. Sklad MTZ, 50.Rekreační chata pod areálem závodu, 51. Sklad lan a pneumatik,52. Vodojem, 53. Hlavní výrobní hala Karabach, 54. venkovníúpravy závodu Jívka, 55. Objekty bývalého Scorpionu v Žacléři,56. Hala výroby plastových lahví a sociální přístavek, 57.Oprava TH výztuže, 58. Opravárenská hala, 59. Zámečnické dílny,60. Rámová pila, 61. Sklad investičních strojů, 62. Mechanickáobrobna, 63. Truhlářská dílna s cáchovnou, 64. Dílna Rubena,65. Nová pila, 66. Hala okružních pil, 67. Jeřábová dráha,Obytné a rodinné domy včetně garáže: 68. Obytný dům čp. 11v k.ú. Hronov, obec Hronov, 69. Rodinný dům čp. 247 v k.ú. HorníVernéřovice, obec Jívka, 70. Rodinný dům čp. 246 v k.ú. HorníVernéřovice, obec Jívka, 71. Rodinný dům čp. 245 v k.ú. HorníVernéřovice, obec Jívka, 72. Rodinný dům čp. 244 v k.ú. HorníVernéřovice, obec Jívka, 73. Rodinný dům čp. 243 v k.ú. HorníVernéřovice, obec Jívka, 74. Obytný dům čp. 238 v k.ú. HorníVernéřovice, obec Jívka, 75. Obytný dům čp. 237 v k.ú. HorníVernéřovice, obec Jívka, 76. Rodinný dům čp. 19 v k.ú. HorníVernéřovice, obec Jívka, 77. Dvougaráž v k.ú. Horní Vernéřovice,obec Jívka, 78. Obytný dům čp. 242 v k.ú. Horní Vernéřovice,obec Jívka.Pozemky:a) Stavební parcely parc.č.: 190, 269, 329, 330, 334, 359, 361,369, 370, 371, 372.b) Pozemkové parcely parc.č.: 44/1, 44/19. Vše v katastrálnímúzemí Lampertice, obec Lampertice, zapsané na listu vlastnictvíč. 828 u Katastrálního úřadu v Trutnově.Pozemky:a) Stavební parcely parc.č.: 136, 140, 143, 144, 145, 146, 147,148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 168, 170, 171, 172, 215,217, 218, 219, 220, 221, 138, 156, 161, 169.b) pozemkové parcely parc.č.: 354/1, 354/6, 354/7, 378/1, 380/2,380/3, 436/1, 436/3, 438/1, 513/3, 541/6, 544, 820/2, 827/2.Vše v katastrálním území Dolní Vernéřovice, obec Jívka zapsanéna list vlastnictví č. 213 u Katastrálního úředu v Trutnově.Pozemky:Stavební pozemky parc.č.:a) st.p. 704/2 v katastrálním území Hronov, obec Hronov zapsanéna listu vlastnictví č. 3365 u Katastrálního úřadu v Náchodě.b) st.p. 637, 636, 635, 634, 633, 632, 629, 628, 608, 607, 256v katastrálním úzenmí Horní Vernéřovice, obec Jívka zapsané nalistu vlastnictví č. 213 u Katastrálního úřadu v Trutnově.Tržní cena shora uvedeného majetku obchodní společnosti STAVEBNÍKONSTRUKCE JÍVKA, spol. s r.o. Jívka 187 byla dle znaleckéhoposudku JUDr.Ing. Františka Oraského, CSc. č. 283/9/1999 ze dne15.4.1999 stanovena částkou 3.200.000,- Kč, tj. slovy:třimilionydvěstětisíc korun českých.Tržní cena shora uvedeného majetku obchodní společnosti STAVEBNÍKONSTRUKCE JÍVKA, spol. s r.o. Jívka 187 byla dle znaleckéhoposudku znalce Ing. Václava Zvěřiny CSc. č. 391/41/1999 ze dne15.4.1999 stanovena částkou 3.300.000,- Kč, tj. slovy:třimilionytřistatisíc korun českých.Mimořádná valná hromada ocenila z důvodu opatrnosti uvedenýpředmět vkladu na částku 3.200.000,- Kč ( slovy: třimiliony-dvěstětisíc koru českých ). zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1999 - 8. února 2000 : Předměty nepeněžitého vkladu tvoří:A/ Předmět nepeněžitého vkladu obchodní společnosti Gemec,společnost s ručením omezeným, Ostrava - Přívoz, Mariánskohorská17, IČO 47682973 tak, j... ak je popsáno znaleckými posudkyč. 282/8/1999 ze dne 15.4.1999 znalce JUDr.Ing. FrantiškaOraského CSc., 281 01 Velim, Na Skále 447 a č. 392/42/1999ze dne 15.4.1999 znalce Ing. Václava Zvěřiny, CSc., 110 00 Praha1, Skořepka 7,Stavby:1. Kotelna, 2. Strojovna, 3. Dopravní mosty, 4. Kompresorovna,5. Správní budova, 6. Sociální blok, 7. Opravna ventilátorů,8. Kuchyně s kantýnou, 9. Vrátnice, 10. Trafostanice,11. Tovární komín, 12. Zásobníky na odval kamene, 13. Čistícístanice, 14. Mycí plochy, 15. Komunikace uvnitř, 16. Komunikacevně areálu, 17. Zpevněné plochy, 18. Zpevněné plochy ostatní,19. Vlečka a kolejistě, 20. Oplocení závodu, 21. Vodovod pitnévody, 22. Vodovod Královec, 23. Remíza lokomotiv, 24. Hlavnísklad, 25. Kanalizace, 26. Zásobníky uhlí, 27. Zásobník hlušin,28. Budova prádla, 29. Kabelové rozvody, 30. Silnice na závod,31. Opěrná zeď, 32. Garáže, 33. Hala Testav, 34. Hala, 35. Vodnínádrže, 36. Kulturní dům.Pozemky:Stavební parcely parc.č.: 62,77,79,67,78Pozemkové parcely parc.č. 183. Vše v katastrálním území ČernáVoda u Žacléře, obec Žacléř zapsané na listu vlastnictví č. 1307u Katastrálního úřadu v Trutnově.Pozemky:a) Stavební parcely: parc.č. 241/2,b) Pozemkové parcely parc.č. 568/2, 568/4, 709/2, 709/11, 1483,530/4, 531/2, 541/3, 543/1, 555/1, 555/4, 555/5, 604, 781/2,1201/2, 1245/2, 1246, 1450, 1451, 1460, 543/3, 546/1, 546/3,551, 775/3, 775/4,779/1, 1211/1, 1215, 1245/1, 546/2, 1269,775/6, 775/7, 775/9, 1489, 1490. Vše v katastrálním územíŽacléř, zapsané na listu vlastnictví č. 1430 u Katastrálníhoúřadu v Trutnově.Pozemky:a) Stavební parcely parc.č. 362, 360, 351, 352, 353, 354, 355,356, 357, 358, 188, 199, 229, 238, 247, 249, 251, 259, 260, 301,309, 311, 313, 318, 319, 320, 324, 325, 364, 365, 186, 185/1,198, 246, 308, 310, 314, 317, 322, 333, 367, 368.b) Pozemkové parcely parc.č. 15/5, 27, 29/2, 30/1, 30/8, 44/15,44/20, 59/4, 90/1, 90/5, 101/3, 115/13, 157/2, 1271, 1277/4,1277/6, 1314, 1319, 1321, 1326, 15/3, 26/7, 28/2, 30/11, 48/1,48/2, 48/5, 59/3, 90/3, 90/6, 90/8, 101/4, 103/3, 115/1, 115/11,116/7, 159/3, 1180/5, 1180/6, 1320, 15/6, 29/4, 30/3, 37/3,44/13, 44/16, 48/3, 48/4, 90/4, 90/7, 90/9, 90/10, 114/2,1272/2, 1279/2, 1290, 1315, 1317/1, 1317/2, 1318, 37/2, 44/17,44/18, 91/10, 101/2, 102/2, 103/4,, 107, 114/4, 1316.Vše v katastrálním území Lampertice, obec Lampertice, zapsané nalistu vlastnictví č. 717 u Katastrálního úřadu v Trutnově.Tržní cena shora uvedeného majetku obchodní společnosti Gemec,společnost s ručením omezeným dle znaleckého posudku znalceJUDr.Ing. Františka Oraského CSc. č. 282/8/1999 ze dne 15.4.1999byla stanovena částkou 4.200.000,- Kč, tj. slovy: čtyřimiliony-dvěstětisíc korun českých.Tržní cena shora uvedeného majetku obchodní společnosti Gemec,společnost s ručením omezeným dle znaleckého posudku znalce Ing.Václava Zvěřiyn, CSc. Praha, č. 392/42/1999 ze dne 15.4.1999byla stanovena částkou 4.400.000,- Kč, tj. slovy: čtyřimiliony-čtyřistatisíc korun českých.Mimořádná valná hromada ocenila z důvodu opatrnosti uvedenýpředmět vkladu na částku 4.200.000,- Kč, ( slovy: čtyřimiliony-dvěstětisíc korun českých ). zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1999 - 8. února 2000 : Mimořádná valná hromada ze dne 13.5.1999 schvaluje:1. Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií obchodníspolečnosti nepeněžitými vklady o 32.285.000,- Kč, tj. slovy:třicetdvami... lionydvěstěosmdesátpěttisíc korun českých. Důvodemnavrhovaného zvýšení základního jmění je zajištění kompletnírealizace předmětu činnosti. Upisování akcií nad tuto částku senepřipouští.2. Počet upisovaných akcií činí 32 285 kusů ( slovy: třicetdva-tisícdvěstěosmdesátpět kusů ). Jedná se o listinné, kmenovéakcie na majitele s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč ( slovy:jedentisíc korun českých ). Emisní kurz se rovná jmenovitéhodnotě.3. Všechny shora uvedené akcie v počtu 32 285 kusů budounabídnuty k upsání nepeněžitým vkladem níže uvedeným zájemcůmtakto:a) obchodní společnosti Gemec, společnost s ručením omezeným,Ostrava - Přívoz, Mariánskohorská 17, IČO 47682973 zapsanév obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem vOstravě oddíl C, vložka 4750 a to v počtu 4 200 kusů nepeněžitýmvkladem podle bodu A/, když výše nepeněžitého vkladu seschvaluje ve výši 4.200.000,- Kč ( tj. slovy: čtyřimiliony-dvěstětisíc korun českých ),a) obchodní společnosti STAVEBNÍ KONSTRUKCE JÍVKA, spol. s r.o.,Jívka 187, IČO 49282034 zapsané v obchodním rejstříku, vedenéhoKrajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 4594 a tov počtu 3 200 akcií nepeněžitým vkladem podle bodu B/, když výšenepeněžitého vkladu se schvaluje ve výši 3.200.000,- Kč ( tj.slovy: třimilionydvěstětisíc korun českých ),b) Ing. Zdeňku Adamcovi podnikajícím pod obchodním jménem MEC-APraha 4, Podolská 112, IČO 15281728 zapsaného v obchodnímrejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze oddíl A,vložka 2821 a to v počtu 24 885 kusů nepeněžitým vkladem podlebodu C/, když výše nepeněžitého vkladu se schvaluje ve výši24.885.000,- Kč ( tj. slovy: dvacetčtyřimilionyosmset-osmdesátpěttisíc korun českých ). zobrazit více skrýt více
posunout dolů