Základní údaje

Historické adresy

29.11.2006 - 23.6.2008 České Budějovice, Riegrova 2668/6c, PSČ 37001
19.9.2002 - 29.11.2006 Praha 1, Václavské náměstí 33, PSČ 11000
4.8.1999 - 19.9.2002 Praha 1, Malé náměstí 13
27.4.1999 - 4.8.1999 Náchod, Zámecká 1845

25920049

DIČ

Není plátce DPH

12.5.1999 - 23.6.2008

CZ25920049

Datum vzniku

27. dubna 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. června 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. června 2008

Historické názvy

27.4.1999 - 23.6.2008

IMPERIO REGERE, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1923

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.5.2002 - 23.6.2008

11 664 000 000 Kč

27.4.1999 - 31.5.2002

1 000 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. června 2008 - 23. června 2008 : Na základě skutečnosti, že společnost přestala v důsledku provedené nadnárodní fúze a současné transformace na evropskou společnost existovat, se z obchodního rejstříku vymazává ob... chodní společnost IMPERIO REGERE a.s., České Budějovice, Riegrova 2668/6c, PSČ 370 01, IČ 259 20 049 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 29. května 2002 - 31. května 2002 : Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitáluspolečnosti ze stávající 1.000.000.000,- Kč o částku10.664.00... 0.000,- na částku 11.664.000.000,- Kč upsáním novýchakcií, které budou všechny upsány na základě smlouvy o upsáníakcií v souladu s ust.§ 204 odst.5 obchod.zák. a splacenypeněžitým vkladem upisovatele.V souvislosti s výše uvedeným přijala valná hromada rozhodnutínásledujícího obsahu:a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 10.664.000.000,- Kč, stím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanoučástku. Důvodem tohoto zvýšení je kapitalizace pohledávkyurčeného upisovatele vůči společnosti a dále jeho vstup jakostrategického partnera do společnosti.b) Bude upsán počet 10.664 kusy akcií, o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč na jednu akcii. Upisované akcie budou kmenové, namajitele v listinné podobě a nebudou registrované.c) Všechny nově upsané akcie nebudou upsány s využitímpřednostního práva stávajících akcionářů a budou upsány nazákladě smlouvy o upsání akcií v souladu s ust.§ 204 odst.5obchod.zák., předem vybraným zájemcem, kterým je v souladu srozhodnutím této valné hromady WESTERN CANADIAN RIM INVESTMENTS(2001) INC., se sídlem Kadana, Provincie BC, #403-16033 108thAvenue Surrey, PSČ V4N 1P2, dle osvědčení o registracispolečnosti číslo 627302, vystaveného dne 8.5.2001 JohnemS.Powellem - registračním úředníkem obchodního rejstříkuProvincie Britská Kolumbie, Kanada.d) Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií vsouladu s ust.§ 204 odst.5 obchod.zák., kterou předem vybranýzájemce o úpis - WESTERN CANADIAN RIM INVESTMENTS (2001) INC.,data uvedená výše, uzavře se společností IMPERIO REGERE, a.s.,data uvedená výše. Lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akciíjsou stanoveny takto:A) jednak 30 dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápisrozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty budezájemci oznámem nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty,formou doporučeného dopisu, který bude obsahovat návrh nauzavření smlouvy o upsání akcií. Úpis akcií bude v tomto případěvázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku aB) dále (pokud akcie nebyly upsány) ve lhůtě 1 rok ode dne, kdybude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty budezájemci oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty,formou doporučeného dopisu, který bude obsahovat návrh nauzavření smlouvy o upsání akcií. V obou případech platí, že vestanovených lhůtách musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvyo upsání akcií doručen společnosti IMPERIO REGERE, a.s., datauvedená výše.e) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akciejsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydalaa rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsoustejná jako s akciemi společnosti již vydanými.f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohotorozhodnutí.Valná hromada společnosti vyslovila souhlas se vzájemnýmzapočtením peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti apohledávky na splacení emisního kursu všech nově upsaných akciíupisovatele, takto:* proti peněžité pohledávce vůči upisovateli - WESTERN CANADIANRIM INVESTMENTS (2001) INC., data uvedená shora, na splaceníemisního kursu akcií ve výši 10.664.000.000,- Kč, které WESTERNCANADIAN RIM INVESTMENTS (2001) INC., data uvedená výše, upíše,bude započtena její peněžitá pohledávky vůči společnosti IMPERIOREGERE, a.s., data uvedená výše, v celkové výši 10.664.000.000,-Kč, která vznikla z titulu neuhrazené kupní ceny za bankovnígarance, které společnost WESTERN CANADIAN RIM INVESTMENTS(2001) INC., data uvedená výše, prodala na základě smlouvy opřevodu bankovních garancí, uzavřené dne 4.2.2002 společnostiIMPERIO REGERE, a.s, data uvedená výše.* Upisovatel WESTERN CANADIAN RIM INVESTMENTS (2001) INC., datauvedená výše, musí společnosti IMPERIO ROGERE, a.s., datauvedená výše, doručit písemný návrh smlouvy o započtenípohledávek do 15 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle §204 odst.5 obchod.zák., tedy od upsání akcií a společnostIMPERIO REGERE, a.s., data uvedená výše, musí návrh přijmout vdalších 15 dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to předpodáním tohoto návrhu. Smlouva o započtení bude uzavřena tak, žena jejím základě dojde ke splacení celého emisního kursu. Protipohledávce obchodní spoleelčnosti IMPERIO REGERE, a.s., datauvedený výše, vůči WESTERN CANADIAN RIM INVESTMENTS (2001) INC.,data uvedená výše, na splacení emisního kursu jí upsaných akciíve výši 10.664.000.000,- Kč bude započtena pohledávka WESTERNCANADIAN RIM INVESTMENTS (2001) INC., data uvedená výše, vůčiobchodní společnosti IMPERIO REGERE, a.s., shora popsaná, vevýši 10.664.000.000,- Kč. Na základě tohoto zápočtu bude splacencelý emisní kurs akcií upsaných na základě tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu společnosti IMPERIO REGERE,.a.s.,data uvedená výše. zobrazit více skrýt více
posunout dolů