Trendy

64 097 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 130 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

120 824 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.4.2016 č.p. 204, 561 84 Líšnice

Historické adresy

6.5.2015 - 26.4.2016 č.p. 204, 561 84 Líšnice
4.6.1999 - 6.5.2015 Líšnice 204, PSČ 56184

25922921

DIČ

od 21.10.1999

CZ25922921

Datum vzniku

4. června 1999

Datová schránka

hvneyw9

Historické názvy

4.6.1999 - 6.5.2015

Líšnická a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1938

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.8.2015

48 422 000 Kč

Historické jmění

11.5.2000 - 6.8.2015

48 422 000 Kč

4.6.1999 - 11.5.2000

1 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Žamberk

Bankovní účty

zvěřejněno 10.12.2014

264896920 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 14.11.2000

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 561 84, Líšnice 204

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 5
 • 28. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. ledna 2000 - 11. května 2000 : G. Další podmínky upisování Upisování bude zahájeno následující den po právní mociusnesení, kterým bude rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno doobchodního rejstříku, bude trvat 1... 4 pracovních dnů, budeprobíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00hodin. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti,t.j. Líšnice 204, okres Ústí nad Orlicí. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listinaupisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitouhodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět ahodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtupro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné čísloupisovatele, jeho podpis a datum úpisu ( ověření podpisu senevyžaduje ). Potencionálním upisovatelům s bydlištěm mimobezprostřední okolí sídla společnosti budou rozeslány tzv.individuální listy upisovatele, které budou mít všechnynáležitosti jako listina upisovatelů. Tito upisovatelé musídoručit tento individuální list do sídla společnosti nejpozdějido 15. hodiny posledního dne upisování. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští, jediný akcionář určil, že o konečné částcezvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnýmistanovami společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2000 - 11. května 2000 : F. Hospodářské využití vkladů Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jměníspolečnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat dalšípřevody majetku Zemědělského dr... užstva Líšnice za postoupenépohledávky na společnost Líšnická a.s., přičemž veškerý majetek,k jehož převodu dojde, může společnost účelně využít khospodářské činnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2000 - 11. května 2000 : E. Navrhovaná výše emisního kursu Emisní kurs se pro vklady fyzických osob navrhuje ve výši 100%nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu ( tj. pohledávkyvůči majetku Zeměděls... kého družstva Líšnice ), emisní kurs se provklad právnické osoby navrhuje rovněž ve výši 100% nominálníhodnoty upsaného nepeněžitého vkladu ( tj. souboru nemovitýchvěcí ve vlastnictví Zemědělského družstva Líšnice ). zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2000 - 11. května 2000 : D. Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady.Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupenápohledávka z řádně uplatněných nár... oků na vydání majetkovýchpodílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných předem určenýmiupisovateli - fyzickými osobami - členy i nečleny Zemědělskéhodružstva Líšnice, jak jsou jmenovitě uvedeni ve znaleckýchposudcích, vůči majetku Zemědělského družstva Líšnice se sídlemv Líšnici, IČ: 00 13 13 00. Upsání nepeněžitého vkladu seprovede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedenéhodružstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše jei navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady bylyoceněny znaleckými posudky soudních znalců ing. Pavla Josefíka,č.j. 150-63/99 ze dne 17.11.1999 a ing. Zdeňka Maňáka, č.j.1756-191/99 ze dne 18.11.1999. Oba znalecké posudky jedinýakcionář schvaluje. Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu,kterou svou pohledávkou vůči Zemědělskému družstvu Líšnicepostoupí akciové společnosti Líšnická a.s. Tyto pohledávky setak stanou majetkem akciové společnosti Líšnická a.s. Nepeněžitévklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Protožeke zvýšení základního jmění dojde úpisem nepeněžitých vkladů,ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu senepoužije. Dalším předem určeným vkladatelem bude Zemědělské družstvoLíšnice se sídlem v Líšnici, IČ: 00 13 13 00, které vloží tensvůj nemovitý majetek, který ke vkladu do předmětné společnostiurčila členská schůze Zemědělského družstva Líšnice, která sekonala dne 17.9.1999 v sokolovně v Líšnici a který je přesněspecifikován v příloze k usnesení z uvedené členské schůze a jerovněž uveden v notářském zápise JUDr. Ivany Kondrové č.j.N 277/99, NZ 282/99 ze dne 17.9.1999. Veškerý tento majetek byl rovněž oceněn znaleckým posudkemsoudního znalce ing. Pavla Josefíka, č.j. 149-62/99 ze dne9.11.1999 a znaleckým posudkem soudního znalce ing. ZdeňkaMaňáka č.j. 1755-190/99 ze dne 16.11.1999. Tento majetek bylrovněž oceněn tržními cenami, oba posudky jediný akcionářschvaluje. Pro vklad bude použito ocenění souboru majetkuv nižších hodnotách, tedy dle znalce ing. Josefíka, Zemědělskédružstvo Líšnice upíše 17.005 kusů akcií, celková hodnota vkladuZemědělského družstva Líšnice tedy bude činit 17.005.000,- Kč. Zěmědělské družstvo Líšnice podepíše současně s úpisemi tzv. "prohlášení vkladatele" dle ust. § 60, odst. 2)obchodního zákoníku, toto bude předáno společnosti Líšnická a.s.v okamžiku úpisu v místě úpisu. Místem pro fyzické předánínepeněžitého vkladu budou místa, kde jednotlivé nemovitostistojí nebo kde se jiný majetek bude nacházet v den úpisu.K předání dojde tentýž den, kdy bude proveden úpis a předánoprohlášení kladatele. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2000 - 11. května 2000 : C. Jmenovitá hodnota a počet nových akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nejméně 44.000 ks novýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus.
 • 27. ledna 2000 - 11. května 2000 : B. Navrhovaný druh, podoba a forma akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovýmiakciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov.
 • 27. ledna 2000 - 11. května 2000 : A. Způsob a rozsah tohoto zvýšení Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši1.000.000,- Kč na nejméně 45.000.000,- Kč, tj. nejméněo 44.000.000,- Kč a to upisováním novýc... h akcií, přičemžse připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2000 - 11. května 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníspolečnosti:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů