Trendy

31 988 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

112 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

13 657 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 18.6.2015 Pražská 1602/7, 678 01 Blansko

Historické adresy

20.1.2012 - 18.6.2015 Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 67801
21.8.2006 - 20.1.2012 Blansko, Pražská 7/1602, PSČ 67849
28.6.1999 - 21.8.2006 Hradec Králové, Resslova 956

25923561

DIČ

Není plátce DPH

2.8.1999 - 12.12.2013

CZ25923561

Datum vzniku

28. června 1999

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. září 2015

Datová schránka

5tmctzv

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1949

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.12.2006

5 000 000 Kč

Historické jmění

16.3.2001 - 28.12.2006

2 000 000 Kč

2.10.2000 - 16.3.2001

1 000 000 Kč

28.6.1999 - 2.10.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Blansko

Provozovny

od 19.1.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Gen. Svatoně 726, 566 01, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 20. prosince 2006 - 28. prosince 2006 : Základní kapitál společnosti AMR AMARANTH a.s., se sídlem Blansko, Pražská 7/1602, PSČ 678 49, IČ 25923561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,... vložka 4725, se zvyšuje z původní hodnoty 2.000.000,- Kč na novou hodnotu 5.000.000,-Kč (slovy: pět miliónů korun českých), tedy o částku 3.000.000,-Kč (slovy: tři milióny korun českých), a to z důvodu úhrady očekávané účetní ztráty společnosti a tím posílení vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nepřipouští se upisování akcií nad částku 3.000.000,-Kč. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí jeden měsíc ode dne schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na bankovní účet č. 17719783/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů ode dne , kdy upisovatel upsal akcie. Navrhovaná lhůta pro upsání nových akcií činí jeden měsíc ode dne schválení usnesení o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou, přičemž upisování akcií je v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Mimořádná valná hromada rozhoduje o vyloučení přednostního práva všech dosavadních akcionářů akciové společnosti AMR AMARANTH a.s.. Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitým vkladem, přičemž všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým bude právnická osoba - obchodní společnost APOS-AUTO, s.r.o., IČ 47 90 62 60, se sídlem Pražská 7, č.p. 1602, 678 49 Blansko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462. Převodem určený zájemce bude upisovat akcie ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností AMR AMARANTH, a.s.. Návrh na uzavření Smlouvy o upisování akcií bude předem určenému zájemci, právnické osobě - obchodní společnosti APOS-AUTO, s.r.o. předán společností AMR AMARANTH a.s. v sídle společnosti, tj. na adrese Blansko, Pražská 7/1602, PSČ 678 49, bezprostředně po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti AMR AMARANTH a.s., Blansko , Pražská 7/1602, PSČ 67849. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 16. března 2001 : 4) Splácení emisního kurzu:Celý emisní kurz zapsaných akcií musí upisovatel splatit přiúpisu, a to poukázáním na účet společnosti vedený ČSOB a.s.,č. účtu 8010 - 0508171783/0300.
 • 3. října 2000 - 16. března 2001 : Emisní kurz akcií upisovaných na základě uplatnění přednostníhopráva je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí tedy10.000,- Kč.
 • 3. října 2000 - 16. března 2001 : Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii:na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě10.000,- Kč bude možno upsat 1 ks nově vydávaných akcií.
 • 3. října 2000 - 16. března 2001 : Lhůta pro vykonání přednostního práva: lhůta k upsání akcií nazákladě uplatnění přednostního práva počíná běžet dnem, kterýbude uveden v písemném oznámení představenstva - všem akc... ionářůmjako den počátku upisování a končí uplynutím patnáctéhokalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční denupisování. Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu tétolhůty na den, který by předcházel dni, ve kterém bude totousnesení o zvýšení jmění společnosti zapsáno do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 16. března 2001 : Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti AMR -AMARANTH a.s., t.j. Hradec Králové, Resslova 956.Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech od9,00 do... 12,00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 16. března 2001 : 3) Upisování akcií:- Akcie budou upsány výhradně s využitím přednostního práva/§ 204a/ obch. zák./.
 • 3. října 2000 - 16. března 2001 : 2) Údaje o nově vydávaných akciích:- počet nově vydávaných akcií: 100 ks- jmenovitá hodnota akcií: 10.000,- Kč- druh akcií: kmenové- forma akcií: na jméno- podoba akcií: zaknihovan... é zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 16. března 2001 : 1) Způsob a rozsah zvýšení základního jmění:Základní jmění bude zvýšeno o částku 1.000.000,- Kč. Totozvýšení bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady.Úpis nad uvedenou... částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 16. března 2001 : Valná hromada společnosti AMR AMARANTH a.s. se sídlem HradecKrálové, Resslova 956 konaná dne 26. června 2000, rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti za těchto podmínek:
posunout dolů